مرور برچسب

اعتراض به دهک بندی یارانه

این افراد در پایین ترین دهک بندی درآمدی قرار میگیرند! / از کجا بفهمیم کدام دهک یارانه هستیم؟

به گزارش باملین دهک بندی یارانه ها می تواند به عدالت بیشتر در واریز یارانه ها کمک کند. با توجه به اخبار منتشر شده اگر شما سالانه کمتر از 30 میلیون درآمد داشته باشید، در آخرین دهک بندی یارانه 1403 قرار خواهید گرفت. دهک اول، همان دهکی است…