مرور برچسب

امیر مقاره

خبر بد برای طرفداران نوجوان عاشق ماکان بند / امیر مقاره ازدواج کرد!

به گزارش باملین اعضای گروه ماکان بند که اکثریت طرفداران آنها را نوجوانان تشکیل می دهند، با لباس کردی به روی صحنه کنسرت مریوان رفتند. در عکسی که از امیر مقاره منتشر شده است در دست چپ او حلقه ای قرار گرفته که واکنش های مختلفی را در…