مرور برچسب

اینستاگرام هنگامه قاضیانی

هنگامه قاضیانی پیام بیتا فرهی از بیمارستان را استوری کرد

به گزارش باملین بیتا فرهی که در حال حاضر سریال سرزمین مادری از او در تلویزیون پخش می شود در بیمارستان بستری است و هنگامه قاضیانی دیگر بازیگر سریال سرزمین مادری با ملاقات از او، پیامی دردناک را از طرف بیتا فرهی در اینستاگرام منتشر کرد.…