مرور برچسب

بسته معیشتی

آدرس سامانه جدید حمایت چیست؟

به گزارش باملین سامانه جدید حمایت معیشتی راه اندازی شده است که در ادامه آدرس آن را مشاهده می کنید. سرپرست هر خانوار می‌تواند دهک اقتصادی خانوار و توضیحات در خصوص علت دریافت یا عدم دریافت یارانه را به همراه اسامی اعضای خانوار خود مشاهده…