مرور برچسب

تکثیر گیاهان آپارتمانی

از برگ این ۱۱ گیاه دوباره گیاه جدید رشد میکنه!

گیاهان آپارتمانی می توانند تاثیر بسزایی در زیبایی خانه شما داشته باشند. اما هزینه برخی از گیاهان آپارتمانی بالاست و بهتر است از گیاهان آپارتمانی که می توانید آنها را با کمک برگشان تکثیر کنید استفاده کنید. برگ برخی از گیاهان آپارتمانی را…