مرور برچسب

ثبت نام اینترنت رایگان

آخرین فرصت برای ثبت‌ نام ۱۰ گیگ اینترنت رایگان دولت!

به گزارش باملین، ثبت نام بسته اینترنتی گفته شده شامل ۱۰ گیگابایت اینترنت داخلی (معادل ۵ گیگ اینترنت بین الملل) است که از روز یکشنبه از طریق مراجعه به سامانه پنجره ملی خدمات دولت هوشمند آغاز شد و هفته آینده حداکثر زمان برای ثبت نام…