مرور برچسب

خودرو قدیمی

تنها خودروهایی که با ۱۰۰ میلیون تومان می شود خرید را بشناسید

به گزارش باملین هنوز هم می توانید با کمتر از 100 میلیون تومان این خودروها را خریداری کنید. می توانید با ۸۵ میلیون تومان پیکان مدل ۸۱ بخرید که کارکرد ۲۷۷ هزار تایی دارد. از پژوها هم می‌توانید به پژو Rd بخرید که مدل سال ۱۸۰ است کارکرد…