مرور برچسب

دستمزد کارمندان

آیا دستمزد کارمندان منطقه‌ ای می‌ شود؟

به گزارش باملین به نقل از ایسنا، نماینده کارگران در شورای عالی کار گفت: کسانی که از طرح دستمزد منطقه ای کارگران دفاع می کنند چرا دستمزد منطقه ای را برای کارمندان پیشنهاد نمی دهند؟ محسن باقری در تعریف مزد منطقه‌ای اظهار کرد: تفسیری که…