مرور برچسب

دویدن در سرما

چرا دویدن در سرما بهتر است؟

به گزارش باملین، دکتر «جاشوا بلومگرن»، متخصص پزشکی ورزشی مراقبت‌های اولیه در شیکاگو و سرپرست تیم تحقیق، می‌گوید: «دویدن یک ورزش قلبی عروقی خوب است. تقریباً از هر ماهیچه پا استفاده شده و بازو‌ها هم در حین دویدن درگیر هستند، بنابراین اگرچه…