مرور برچسب

زدن اشتباه سنجاق

این اشتباهات را در استفاده از سنجاق سر انجام ندهید! | اشتباهات سنجاق سر که همیشه مرتکب میشویم

برای استفاده از سنجاق سر چه نکاتی را باید رعایت کنیم؟ سنجاق سر در آرایش و زیبایی مو تاثیر زیادی دارد و کاربردهای مختلفی هم در این زمینه دارد. در واقع مدل موهای مختلفی که پیچیدگی زیادی دارند را می توانید با کمک سنجاق سر به خوبی روی سرتان…