مرور برچسب

سنگ نمک

نمک رنگی و سنگ نمک بخوریم یا نه؟

در حالی که برخی شرکت‌ها نمک‌های رنگی را در بازار مواد غذایی عرضه می‌کنند، مدیرکل دفتر بهبود تغذیه جامعه وزارت بهداشت احمد اسماعیل زاده هشدار داد در مورد مصرف نمک رنگی یا سنگ نمک، فریب تبلیغات سودجویانه را نخورید. به گزارش باملین، نمک…