مرور برچسب

سن معلم شدن

آیا سن معلم شدن کاهش یافت؟

به گزارش باملین به نقل از فارس، ورود به دانشگاه فرهنگیان با سقف سن یا بدون سقف سن، موضوع مناقشه برانگیز حداقل در چند سال اخیر است. داوطلبان کنکور بالای ۲۲ سال به دلیل بازماندن از ورود به دانشگاه فرهنگیان و شغل معلمی…