مرور برچسب

معنی انگشتر

معنی انگشتر در هر انگشت رو میدونی؟

شاید برای شما هم پیش آمده باشد که نمیدانید انگشتر خود را در چه انگشتی قرار دهید و یا خواسته و ناخواسته انگشتر را در انگشتی قرار میدهید که معنای خوبی نمیدهد. از گذشته تا به امروز انگشتر در سنت و رسوم ایرانیان جایگاه خاصی داشته و مردان و زنان…