مرور برچسب

وام 150 میلیون تومانی سربازی

سربازان با این طرح ۱۵۰ میلیون وام بگیرند!

به گزارش باملین، از سال 96 مقرر شد که طرح مهارت آموزی کارکنان وظیفه نیروهای مسلح به طور جدی پیگیری شود.  نیروهای مسلح، دستگاه ها و نهادهای کشوری و خصوصی با شعار هر سرباز، یک مهارت، یک شغل سعی کردند که کمک های زیادی به سربازان کنند تا…