مرور برچسب

گاز CNG

مخزن خودروهای دوگانه سوز به صورت رایگان تعویض می شود!

به گزارش باملین و به گفته رییس هیات مدیره انجمن صنفی سی‌ان‌جی کشور، مخازن سوخت CNG تاکسی ها به طور رایگان تعویض می شوند. محسن جوهری رئیس هیات مدیره انجمن صنفی سی‌ان‌جی کشور در خصوص اخرین وضعیت تعویض رایگان مخازن تاکسی ها گفت:ما…