آزاده صمدی در تجمع حمایت از مردم فلسطین دیده شد!

به گزارش باملین تصویری از حامیان فلسطین در تجمعات میدان فلسطین تهران در فضای مجازی منتشر شد و عده زیادی تصور کردند که خانمی که در تصویر حضور دارد، آزاده صمدی از بازیگران خوب کشورمان است. اما اینطور نبود و این موضوع تکذیب شد!

 

آزاده صمدی

 

در واکنش به انتشار این عکس، مرجان لقایی (روزنامه‌نگار) در توئیتی نوشت: آزاده صمدی موهاش هم زرد عقدی و بیرون نبود، فقط کلاه داشت. از آنهایی که دلشان به درد میاد و شماره پلاک ماشین مردم را می‌دهند به پلیس امنیت آنجا نبودند؟

 

آزاده صمدی از فلسطین حمایت کرد

 

آزاده صمدی پیشتر به دلیل استفاده از کلاه در مراسم ختم رضا حداد به ممنوعیت استفاده از فضای مجازی به مدت شش ماه و مراجعه به روانشناس به علت شخصیت ضد اجتماع محکوم شده بود.