آیا امیر تتلو بازداشت شد؟ بررسی وضعیت خواننده پرحاشیه در ترکیه!

به گزارش باملین امیر تتلو از پرحاشیه ترین خواننده های ایران بود که سالهاست به ترکیه مهاجرت کرده و همچنان حاشیه های فراوانی را ایجاد کرده است. آخرین حاشیه مربوط به او ادعای بازگشتش به ایران بود که پس از آن در فرودگاه هم حاضر شد ولی پس از مدتی با انتشار فیلمی خبر از بازداشت خود توسط پلیس ترکیه داد.

در آخرین خبری که در ساعات پایانی یکشنبه ۱۲ آذر منتشر شد، او پس از دادگاه به کمپ مهاجران توزلا منتقل شده است.
بنابر ادعای ادمین پیج و معراج طبسی از نزدیکان وی، از آنجایی که خود تتلو درخواست دیپورتی داده به کمپ منتقل شده است.

تتلو در معدود پیام هایی که خودش منتشر کرد امروز از وضعیت بد بازداشتگاه ترکیه انتقاد کرده بود.

آنطور که نزدیکان تتلو می گویند به محص اینکه بتوانند او را از کمپ خارج کنند مستقیم با پرواز به ایران بر می گردانند.