آیا واردات لوازم خانگی آزاد می شود؟ / منتظر لوازم خانگی خارجی در بازار باشید!

به گزارش باملین، طبق گفته وزیر صمت، صنعت لوازم خانگی باید رقابت‌پذیر باشد تا فرصت انتخاب برای مردم فراهم شود. به همین دلیل هم زمزمه هایی برای واردات لوازم خانگی شنیده می شود.

وی درباره اینکه “همچنان ممنوعیت واردات لوازم خانگی به‌قوت خود باقی خواهد ماند یا مجوز واردات خواهید داد؟”، افزود: همه هدف ما از مدیریت عرصه تجارت، حمایت از تولید است منتهی این حمایت بدین معنا نیست که رقابت را از بین ببرد؛ ما باید به‌سمتی حرکت کنیم که در عین رقابت‌پذیر کردن صنایع، فرصت انتخاب را برای مردم فراهم نماییم به همین دلیل مسیر ما، مسیری نخواهد بود که صرفاً به لوازم خانگی، انحصاری نگاه کنیم، زیرا لوازم خانگی امروز ما رقابت‌پذیر است.