استاد گیتار کلاسیک ایران درگذشت!

به گزارش باملین هومن موسوی زاده از نوازندگان و مدرسان حوزه موسیقی که در نوازندگی گیتار کلاسیک شهرت داشت در سن ۴۴ سالگی درگذشت!

 

جمله فعالیت های او در این سال ها می توان به مجموعه آثار ثبت شده در کتابخانه کنسرواتوار پاریس و اخذ برد استادی افتخاری از دانشکده موسیقی دانشگاه ایالتی میشیگان به پاس فعالیت‌های ارزشمند در حوزه گیتار کلاسیک اشاره کرد.

مجموعه مقالات ثبت شده پیرامون تکنیک های نوازندگی مدرن گیتار و همچنین فعالیت‌های تحقیقاتی پیرامون گیتار کلاسیک در دانشگاه‌های فدراتیو روسیه از دیگر فعالیت های این هنرمند در عرصه موسیقی محسوب می شد.