استخدام بانک شهر آغاز شد! + دفترچه راهنمای ثبت نام آزمون

به گزارش باملین بانک شهر برای تامین نیروی انسانی مورد نیاز خود در استان های تهران و البرز اقدام به برگزاری آزمون کتبی، مصاحبه های تخصصی و عمومی و سایر مراحل مورد نیاز خواهد کرد. از بین متقاضیان مرد و زن طبق معیارهای مشخص شده و طبق آزمون برگزار شده استخدام خواهند شد.

 

بانک شهر در نظر دارد به منظور تامین و تکمیل بخشی از نیروی انسانی مورد نیاز شعب به عنوان بانکدار و واحد های تخصصی در استان های تهران و البرز براساس ضوابط، مقررات و آیین نامه داخلی خود، از بین متقاضیان مرد و زن واجد شرایط، پس ازکسب موفقیت در آزمون کتبی، با انجام مصاحبه های تخصصی، عمومی و طی مراحل اداری، به کارگیری کند.

 

متقاضیان برای کسب اطلاعات بیشتر و آگاهی از شرایط می توانند از ۱۴۰۳/۰۹/۰۱ تا ۱۴۰۳/۰۹/۱۵ به سایت مرکز آزمون به آدرس: www.azmoon.org مراجعه نمایند.

دریافت دفترچه راهنمای ثبت نام آزمون