استوری جدید مونا مهرجویی / هنوز قاتل مشخص نیست!

به گزارش باملین، استوری جدیدی از مونا مهرجویی دختر مرحوم داریوش مهرجویی منتشر شده است که مضمون اصلی آن این است که هنوز قاتل پدر و مادرم مشخص نشده است!

مونا مهرجویی در یک استوری صفحه اینستاگرامش نوشت: تا کنون هیچ یک از شواهد و مدارک، آثار جنایت توسط ما بررسی نشده است. تا بررسی همه ابعاد و حضور در پرونده و روند دادرسی، قاتل از نظر ما مشخص نیست.