اشکالات و اشتباهات دانشجویان در انجام پایان نامه

انجام پایان نامه، اگر به درستی نوشته شود، منجر به اشکالات و اشتباهاتی می گردد که در این مقاله برای جلوگیری از این موارد، مهم ترین نکات مهم در انجام پروپوزال و پایان نامه، ارائه شده است. اشکالاتی در مراحل هستند که اگر به درستی انجام نشود، دیگر مراحل را نیز با مشکل و اشتباه روبرو خواهد کرد. به دلیل پیوستگی بین روند کلی نگارش پایان نامه، این مراحل به دیگر وابسته می باشد. برای پیش بینی مشکلات و اشتباهات، تا آخر این مقاله همراه ما باشید.

 

اشتباهات در انتخاب موضوع

انتخاب موضوع پایان نامه می بایست براساس اصول علمی انجام گردد. بدون تجزیه و تحلیل مقالات ودانش تخصصی در آن حوزه مورد پژوهش، انتخاب موضوع پایان نامه، امکانپذیر نخواهد بود. بدون داشتن مقاله معتبر، نباید موضوعی به تصویب نهایی برسد. در صورت انتخاب اشتباه موضوع و سپس تأیید آن، امکان تغییر موضوع بسیار سخت و در بسیاری از مواقع غیرممکن خواهد بود. از طرفی دیگر، اشتباه در انتخاب موضوع، تمامی مراحل و روندهای بعدی پایان نامه، از نگارش پروپوزال، نوشتن فصل ها و ارائه جلسه دفاع، را دچار مشکل خواهد کرد.

اشتباهات در نگارش پروپوزال

انجام پروپوزال، دارای اصول مشخص برای هر بخش می باشد.این مراحل بسیار می بایست با دقت نوشته شود. تمامی مراحل پروپوزال می بایست در انجام پایان نامه، پیاده سازی گردد. توجه به دسترسی به داده ها و روش تحقیق انتخابی، در نگارش پروپوزال بسیار با اهمیت می باشد.انجام پروپوزال در بخش های مختلف دارای اصول علمی یکسانی می باشد. انجام پروپوزال در هر رشته تخصصی نیز دارای دانش تخصصی می باشد به طور مثال، انجام بهترین پروپوزال ارشد مدیریت، می بایست براساس دانش تخصصی علم مدیریت در گرایش های مختلف انجام شود. همچنین، دانش علمی و تخصصی استفاده از نرم افزارها و روش تحقیق های مدیریتی، در این بخش بسیار مهم است.پروپوزال دارای بخش های مختلفی از جمله بیان مسئله، ضرورت و اهمیت تحقیق، فرضیه ها و سؤالات، نوآوری تحقیق، پیشینه تحقیق، اهداف و روش تحقیق می باشد.

بهترین مؤسسه انجام پایان نامه تخصصی

انجام با کیفیت فصل دوم

انجام پایان نامه عالی، دارای اصول مشخصی می باشد، که در هر فصل پایان نامه می بایست رعایت گردد. نگارش هر یک از فصل های پایان نامه از فصل اول تا فصل ۵، به یکدیگر وابسته هستند و دارای اصول مشخص می باشند. رفرنس دهی در انجام فصل دوم، بسیار مهم و کاربردی می باشد. در انجام بهترین پایان نامه ارشد مدیریت ودر رشته های دیگر از جمله در، انجام بهترین پایان نامه روانشناسی، فصل دوم برای شناسایی متغیرها، از اهمیت بالایی برخوردار می باشد.تهیه پرسشنامه و سپس تحلیل نتایج و داده ها می بایست براساس پیشینه تحقیق در فصل دوم انجام گردد.

ترتیب اصول علمی پایان نامه

انجام پایان نامه عالی، نیازمند رعایت اصول علمی و ترتیب آن ها می باشد. ترتیب اصول علمی، از انتخاب موضوع پایان نامه تا نگارش پروپوزال و سپس نوشتن فصل اول و دوم و رفرنس دهی وشناسایی متغیرهای مربوط به هدف اصلی پایان نامه از ادبیات موضوع، تا نگارش فصل سوم و چهارم که شامل روش تحقیق و تجزیه و تحلیل داده ها می باشد. در نگارش فصل پنجم، نتیجه گیری نهایی از هر آنچه در فصول پایان نامه انجام می شود، قرار می گیرد.

اشتباهات فصل دوم

در فصل دوم، متغیرها و شناسایی آن ها و تهیه پرسشنامه و ارتباط بین متغیرها برای مدل سازی، در این فصل مشخص و رفرنس دهی می گردد. عدم شناسایی موارد بالا، ادامه مراحل پایان نامه در انجام تحلیل داده ها را با مشکل مواجه خواهد کرد. کپی برداری از پایان نامه های دیگران در این فصل به منزله سرقت ادبی محسوب می گردد.

اشتباهات فصل سوم و چهارم

فصل سوم، روش تحقیق انتخابی و مراحل آن، براساس اصول مشخص آن، نوشته می شود. انتخاب درست روش تحقیق جهت دستیابی به هدف اصلی پایان نامه، توسط روش تحقیق انجام می گردد. اشتباهات فصل چهارم، شامل داده سازی می باشد. انجام داده سازی به معنی عدم جمع آوری اطلاعات و عدم نرم افزار و تحلیل و خروجی و نتیجه گیری نهایی می باشد. داده سازی به معنی عدم انجام فصل سوم، چهارم و پنجم می باشد که منجر به رد و عدم پذیرش پایان نامه در پایان نامه می گردد.

اشتباهات فصل پنجم

اشتباهات فصل پنجم، ناشی از اشتباهات فصل های اول تا فصل پنجم پایان نامه می باشد. نتیجه گیری نهایی با کپی پیست و داده سازی، حاصل نمی شود.اگر تمام مراحل دیگر به ترتیب به درستی انجام شده باشد، فصل پنجم نیز به درستی انجام می گردد. انجام پایان نامه در اصفهان، در کلان شهرهای تهران و دیگر شهرها باید براساس اصول علمی مشخص جهانی انجام گردد.

ارائه جلسه دفاع پایان نامه

ارائه جلسه دفاع، شامل انجام پاورپوینت جلسه دفاع پایان نامه و ارائه علمی می باشد. جلسه دفاع، بدون آمادگی و تمرین، نتایج نامشخصی ایجاد خواهد کرد که می تواند منجر به رد کل پایان نامه گردد.آمادگی جلسه دفاع پایان نامه، شامل انجام پاورپوینت تخصصی، شناسایی مطالب مهم و اساسی برای ارائه علمی، مشخص کردن ترتیب اسلایدهای پاور براساس مراحل پایان نامه، طراحی پاور براساس اصول طراحی آموزشی، نحوه پاسخ دهی به سؤالات اساتید و سپس متقاعدسازی آنها می باشد. کپی نمودن مطالب پایان نامه در اسلایدها، مشکلات متعددی رابرای ارائه جلسه دفاع، ایجاد خواهد کرد. روخوانی از مطالب پایان نامه، به منزله ی دفاع و ارائه تخصصی نخواهد بود. توضیحات مربوط به مراحل پایان نامه و روش تحقیق، می بایست در جلسه دفاع، به صورت تخصصی، توضیح داده شود.

انجام پایان نامه مدیریت

بهترین خدمات پایان نامه

طبق نظرات تخصصی دانشجویان، بهترین مؤسسه انجام پایان نامه، شرکت مهرداد سیویل می باشد که دارای بهترین خدمات و پشتیبانی می باشند.همچنین، دوره های تخصصی پروپوزال، پایان نامه و جلسه دفاع، به صورت تخصصی در این مرکز انجام می شود. جهت مشاوره تخصصی و انجام صفرتاصد پایان نامه، می توانید با شماره ارتباطی مهندس مهرداد حمصیان، به شماره ۰۹۱۳۳۸۶۲۷۷۶ در تلگرام یا واتس آپ در ارتباط باشید. اولویت با پیامک های تلگرامی است.

مشاوره تخصصی پایان نامه

مشاوره تخصصی شامل مشاوره در انتخاب موضوع علمی، انتخاب روش تحقیق مناسب و همچنین مشاوره در انجام فصل های پایان نامه و در نهایت مشاوره جلسه دفاع پایان نامه می باشد.انتخاب روش تحقیق اگر به درستی انجام نشود، ما را به هدف اصلی و نتیجه گیری نهایی پایان نامه، نمی رساند.مراحل روش تحقیق، باید براساس اصول علمی آن، انجام گردد. در مشاوره جلسه دفاع، دوره های آموزش جلسه دفاع برای ساخت پاورپوینت تخصصی و نحوه ارائه حرفه ای آموزش داده شده است. همچنین، برای بسیاری از رشته ها، آموزش خصوصی انجام می شود. در سایت مهرداد سیویل،تمامی این دوره های تخصصی قرار داده شده است.

انواع اشتباهات پایان نامه

اشتباهات پایان نامه، اغلب در دو نوع، اشتباهات کلی ناشی از اشتباهات علمی یا ویرایش نحوه نگارش پایان نامه می شود. اصلاحات و مشکلات علمی، باید حتما با دلایل علمی، توجیه یا اصلاح شوند. به طور مثال کپی برداری یا داده سازی، یک مشکل یا اشتیاه بنیادی در انجام پایان نامه است، که باید مجدد مراحل پایان نامه، انجام شود. اما دسته دوم اصلاحات مربوط به اصلاحات نگارشی است که شامل غلط های املایی یا عدم تطابق و هماهنگی در بخش های مختلف می باشد که نیاز به حذف یا اصلاح قسمت هایی از پایان نامه را شامل می شود. این ایرادات؛ زیاد بنیادی و مهم نیستند و در هر پایان نامه با کیفیت نیز، ممکن است، ایجاد شوند. اشتباهات علمی، اصلا قابل دفاع در جلسه دفاع پایان نامه نخواهد بود.

اصلاحات علمی

از جمله اصلاحات علمی مهم، در انجام مراحل پایان نامه مربوط به اصلاحات پایه ای مربوط به اشتباهات و رفرنس دهی در فصل دوم یعنی پیشینه تحقیق و فصل سوم، روش تحقیق، می باشد. این اصلاحات بسیار زمان بر و پایه ای هستند. اصلاحات این اشتباهات، نیازمند علم و دانش تخصصی در رفع مشکلات در این فصل است.

اصلاحات علمی فصل دوم

فصل دوم ، یکی از مهم ترین فصل های پایان نامه برای بالا بردن کیفیت پایان نامه و همچنین پیوستگی بین ارتباط علمی بین مطالب فصل ها می باشد. از این رو، دانش و آگاهی از نحوه نگارش این فصل و همچنین رفرنس دهی مناسب . تیترگذاری برای این فصل، باید در راستای هدف اصلی پایان نامه و همچنین جهت شناسایی متغیرهای مؤثر، انجام شود. از این رو، خواندن مقالات مرتبط و دانش و آگاهی از نحوه استفاده از ادبیات موضوع برای دیگر فصل ها، از اهمیت بالایی برای نگارش این فصل دارد. از این رو، بیرون رفت از مسیر انجام پایان نامه در این فصل، نیازمند اصلاحات در این فصل می باشد.

اصلاحات علمی مربوط به روش تحقیق

انجام روش تحقیق، ابزار اصلی برای رسیدن به هدف اصلی و نتیجه گیری پایان نامه است. مراحل روش تحقیق، برای هر پایان نامه باید متناسب با هدف و موضوع اصلی پایان نامه، انتخاب گردد. از رو، بعد از انتخاب درست روش تحقیق، نوبت به انجام گام به گام علمی مراحل روش تحقیق می رسد. از این رو، اگر در روش تحقیق، اشتباهاتی داشته باشیم باید، اصلاحات علمی به صورت مناسب و مشخص شده، اجرا گردد. عدم اصلاحات در روش تحقیق، منجر به اشتباهات در فصل های سوم، چهارم و پنجم پایان نامه می شود.