افزایش مالیات ارزش افزوده برای حقوق بازنشستگان

به گزارش باملین به نقل از فارس،‌ داود منظور رئیس سازمان برنامه و بودجه در فضای مجازی خود نوشت: « با هدف حفظ کرامت و معیشت بازنشستگان، در لایحه بودجه سال آینده مقرر شده است منابع حاصل از یک درصد مالیات بر ارزش افزوده به امر متناسب سازی حقوق بازنشستگان اختصاص یابد. این تدبیر منابع مالی پایداری را برای افزایش حقوق بازنشستگان فراهم می‌آورد».

پیش از این حمید امانی همدانی معاون سازمان برنامه و بودجه در مورد دلایل چشم‌پوشی دولت از درآمد یک درصد مالیات بر ارزش افزوده که برای بودجه عمرانی پیش‌بینی شده بود، گفت: با توجه به ایرادی که نمایندگان  مجلس به لایحه بودجه گرفتند، قرار شد درآمد ناشی از افزایش یک درصدی مالیات بر ارزش افزوده که بین ۵۰ تا ۶۰ هزار میلیارد تومان پیش‌بینی شده است، صرف یکسان‌سازی حقوق بازنشستگان شود.

به گفته کارشناسان ،‌ناترازی صندوق‌های بازنشستگی به یکی از بحرانهای اقتصادی تبدیل شده است که مهترین دلیل آن کاهش نرخ پشتیبانی صندوقهای بازنشستگی از ۷ بیمه پرداز در ازای یک مستمری بگیر به ۳ بیمه پرداز کاهش یافته است.