اولین بسته‌بندی سیراب و شیردان بهداشتی در تهران

شصت سال قبل، امکان عرضه سیرابی و شیردان بهداشتی فراهم شد.

به گزارش باملین، بهداری شهرداری تهران با همکاری ۴۰۰ سیرابی فروش پایتخت مکانی بهداشتی برای پخت و بسته بندی سیراب و شیردان ایجاد کرد.

به دنبال بازدید بازرسان شهرداری از مکان پخت سیرابی که عکسی از آن در روزنامه اطلاعات منتشر شد، شهرداری تهران برای بهداشتی کردن طبخ و عرضه سیرابی آستین بالا زد.

روزنامه اطلاعات ۸ اسفند ۱۳۴۲ عکس مکان جدید و قدیم پخت سیرابی را منتشر کرد.