اگر انگشت اشاره شما کوتاه‌تر از انگشت حلقه است؛ ممکن است روان پریش باشید!

از جوکر گرفته تا پاتریک بیتمن، روان‌پریش‌ها در طول سال‌ها در بسیاری از فیلم‌های پرفروش و موفق ظاهر شده‌اند.

به گزارش باملین، اکنون، دانشمندان راه آسانی برای شناسایی یک بیمار روانی در دنیای واقعی یافته‌اند. نشانه‌ای که تنها با مشاهده دست کسی می‌توانید متوجه آن شوید.

یک مطالعه نشان داده افرادی که انگشت حلقه بلندتری نسبت به انگشت اشاره خود دارند، بیشتر در معرض روان‌پریشی هستند.

این یافته‌ها نشان می‌دهند که ممکن است روان پریشی «ریشه بیولوژیکی» داشته باشد.

در حالی که افراد با چنین رفتار‌هایی از نظر اجتماعی بسیار مشکل‌ساز هستند، چنین رفتاری ممکن است ریشه بیولوژیکی داشته باشد.

در این مطالعه که در مجله تحقیقات روانپزشکی منتشر شده، دست‌های ۸۰ شرکت‌کننده مورد بررسی قرار گرفته است. ۴۴ نفر با تشخیص بالینی اختلال مصرف آمفتامین (AUD)، اختلال شخصیت ضد اجتماعی (ASPD) یا هر دو و ۳۶ فرد سالم بودند.

محققان اسکن‌های دقیقی از دست راست شرکت‌کنندگان گرفتند و چندین ارزیابی روان‌شناختی انجام دادند. از جمله ارزیابی‌هایی که برای آزمایش تیپ شخصیتی سه‌گانه تاریک طراحی شده بود.

نمرات بالاتر در این آزمون‌ها نشان می‌داد که فرد شرکت‌کننده دارای سطوح بالاتری از ویژگی‌های روانی‌پریشی و ضد اجتماعی است.

نتایج نشان داد که ارتباط واضحی بین طول بیشتر انگشت حلقه نسبت به انگشت اشاره با ویژگی‌های ضداجتماعی و کسب نمرات بالاتر در تست تیپ شخصیتی سه‌گانه تاریک وجود دارد.

مطالعات قبلی نشان داده‌اند که طول انگشت تحت تأثیر میزان تستوسترون و استروژنی بوده که جنین در رحم در معرض آن قرار می‌گیرد.

تستوسترون بالاتر باعث افزایش طول انگشت حلقه نسبت به انگشت اشاره می‌شود، در حالی که تستوسترون پایین اثری معکوس دارد.

هرچه که یک شرکت‌کننده نشانه‌های آسیب‌شناسی روانی بیشتری داشت، به نظر می‌رسید که او در طول دوره جنینی در معرض غلظت‌های بالاتر تستوسترون و غلظت پایین‌تر استروژن قرار گرفته است.

با این حال، طول بیشتر انگشت حلقه نسبت به انگشت اشاره یک شاخص مطمئن برای تشخیص روان‌پریشی نیست.

درک این نکته حائز اهمیت است که نسبت طول انگشتان نباید به عنوان سرنوشت غیرقابل تغییر یک فرد تلقی شود.

طول بیشتر انگشت حلقه نسبت به انگشت اشاره تنها نشانه‌ای از ویژگی‌های شخصیتی ضد اجتماعی نیست.

مردان به دلیل افزایش سطح تستوسترون در طول رشد، انگشت حلقه بلندتری دارند.

نتایج همچنین نشان داده که مردان بدون در نظر گرفتن هرگونه تمایلات روان‌پریشی، دارای طول بیشتر انگشت حلقه نسبت به انگشت اشاره در مقایسه با زنان هستند.

طول بیشتر انگشت حلقه نسبت به انگشت اشاره، به دلیل ارتباط با سطح تستوسترون، با عملکرد بهتر در ورزش در مردان و زنان مرتبط است.

برای مثال، مطالعه‌ای روی ۱۰۴ ورزشکار زن المپیک نشان داد که نسبت طول انگشت حلقه به انگشت اشاره آن‌ها به طور قابل توجهی بیشتر از افراد عادی است.