این افراد هیچگونه وامی نمی توانند از بانک ها دریافت کنند!

به گزارش سایت باملین، وزیر اقتصاد گفت که با راه اندازی نظام اعتبار سنجی وام گیرندگان درستکاری و خوش حسابی افراد قبل از دریافت هرگونه تسهیلات مشخص می‌شود.

سید احسان خاندوزی، وزیر اقتصاد در دیدار با علمای اهل سنت در مرکز اسلامی گلستان با اشاره به مسئله جریمه دیرکرد بانکی به عنوان یکی از مسائلی که از طرف علمای شیعه و اهل سنت، محل شبهه بود، اظهار کرد: ما تلاش کردیم در گام اول این اجازه را به تمام شبکه بانکی بدهیم و بلکه آنها را مکلف کنیم که بعد از پرداخت کامل دینِ وام گیرندگان، مبلغ دیرکرد آنها را ببخشند.

خاندوزی افزود: در گام دوم و اتفاقی که در ماه‌های آینده می‌افتد، این است که نظام اعتبار سنجی وام گیرندگان را جایگزین هرگونه جریمه دیرکرد کنیم.

وی تصریح کرد: به این ترتیب، اگر روش اعتبار سنجی به درستی کار کند، دیگر نیازی نداریم به اینکه از روش‌ها و ابزارهایی مثل جریمه دیرکرد استفاده کنیم چرا که افراد پیش از آنکه بخواهند وارد یک عقد شرعی با بانک بشوند، مشخص می‌شود آیا درستکار و خوش حساب هستند یا خیر؟

خاندوزی افزود: بنابراین مسیر ملتزم کردن وام گیرندگان به پرداخت به موقع تسهیلات دریافتی، مسیر متفاوتی از قبل خواهد بود.