این بانک ها از ۳۰۰ تا ۷۵۰ میلیون وام قرضه الحسنه می دهند! / چطور وام بدون کارمزد بگیریم؟

به گزارش باملین و به نقل از محمدرضا فرزین رئیس بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، سقف وام قرض الحسنه به ۳۰۰ میلیون تومان برای اشخاص حقیقی و ۷۵۰ میلیون تومان برای کسب و کار های کوچک و اشخاص حقوقی افزایش پیدا کرد.

 

رییس کل  بانک مرکزی در مراسم رونمایی از طرح وام قرض الحسنه بدون کارمزد به افزایش سقف وام قرض الحسنه به ۳۰۰ میلیون تومان اشاره کرد و گفت: بانک ملی و سپه هم اجازه دارند این وام را پرداخت کنند.

او خاطر نشان کرد از جمله اقدامات ماه های اخیر افزایش سقف وام قرض الحسنه به ۳۰۰ میلیون و سقف تسهیلات کسب و کارهای کوچک دانش بنیان به ۷۵۰ میلیون تومان بوده است.