این نشانه‌ها می‌گوید شما نادرترین تیپ شخصیتی دنیا را دارید

به گزارش باملین هر یک از این تیپ‌های شخصیتی با یک کد چهار حرفی شناخته می‌شوند که در حقیقت ویژگی‌های آن‌ها را بر اساس ۴ دسته بندی مختلف نشان می‌دهد: درونگرا / برونگرا، حسی / شهودی، منطقی / احساسی، و قضاوتی / ادراکی.

تیپ شخصیتی INFJ؛ نادرترین تیپ شخصیتی شاخص مایرز بریگز

تیپ شخصیتی INFJ (درونگرا، شهودی، احساسی، قضاوتی) را اغلب نادرترین تیپ شخصیتی شاخص مایرز بریگز می‌دانند. افراد دارای این تیپ شخصیتی پیچیده و عمیق اند، تمرکز زیادی بر روی آینده و درکی قوی از روابط انسانی دارند.

این افراد به قدرت همدلی، شهود و توانایی‌های حل مسأله شان مشهورند. آن‌ها بسیار ایده آل گرا هستند و دوست دارند همه چیز در هماهنگی باشند، اما اغلب تودار هستند.

چرا تیپ شخصیتی INFJ را منحصر به فرد می‌دانند؟

افراد دارای تیپ شخصیتی INFJ را به دلیل کم تعداد و پیچیده بودن و ویژگی‌های شخصیتی اغلب متضادشان منحصر به فرد می‌دانند. آن‌ها می‌توانند حساس، قوی، رمانتیک، واقع گرا و تودار و در عین حال مایل به برقراری روابط عمیق باشند.

۱- به شدت همدل

INFJ‌ها از حس همدلی شان برای مدیریت دنیای پیرامون خود و حس کردن احساسات دیگران به گونه‌ای تقریباً مانند احساسات خودشان استفاده می‌کنند. همین امر سبب می‌شود آن‌ها درک و توجه عمیقی نسبت به اطرافیان شان داشته باشند.

۲- قدرت شهود زیاد

INFJ‌ها آینده گرا هستند و می‌توانند نتیجه‌ی کار‌ها را پیش بینی کنند. آن‌ها به حس ششم خود اعتماد می‌کنند و می‌توانند معنای پنهان هر چیزی و آنچه که ممکن است از چشم دیگران پنهان بماند را ببینند.

۳- حل خلاقانه‌ی مسائل

INFJ‌ها نگاه همه جانبه‌ای به مشکلات دارند و اغلب راه حل‌های منحصر به فردی پیدا می‌کنند که ممکن است به ذهن دیگران نرسد. آن‌ها متفاوت و خلاقانه فکر می‌کنند و ترسی از زدن به دل ناشناخته‌ها ندارند.

۴- پرشور و باانگیزه

INFJ‌ها علیرغم آرام بودن شان، بسیار مصمم اند، به ویژه در مورد ارزش‌ها و عقایدشان. آن‌ها برای رسیدن به اهداف شان به شکلی خستگی ناپذیر و با یک حس هدفمندی قوی تلاش می‌کنند.

۵- جویای هماهنگی

INFJ‌ها برای حل اختلافات و رسیدن به درک تلاش می‌کنند. آن‌ها با سیاست و فکر شده عمل می‌کنند و اغلب، در اختلافات و درگیری‌ها وساطت می‌کنند و افراد را به پیدا کردن راه حلی با یکدیگر تشویق می‌کنند.

۶- تودار

INFJ‌ها حد و مرز تعیین می‌کنند و نسبت به اینکه چه کسی وارد دایره‌ی نزدیکان شان شود، حساس و محتاط هستند. آن‌ها روابط عمیق و معنادار را ترجیح می‌دهند و اغلب دوستان نزدیک اندکی دارند.

۷- کمالگرا

INFJ‌ها ممکن است وقت قابل توجهی را صرف یک پروژه یا ایده کنند. آ ها سختگیرترین منتقدان خودشان هستند و احساس می‌کنند هر پروژه‌ای همیشه جای بهتر شدن دارد.

۸- آینده گرا

INFJ‌ها آینده نگرند و اغلب تصور روشنی از جایی که می‌خواهند باشند و نحوه‌ی تأثیرشان بر آینده داارند. آن‌ها اهداف بلند مدت تعیین می‌کنند و برای دستیابی به آن‌ها با دقت برنامه ریزی می‌کنند.

۹- پیچیده و چند لایه

INFJ‌ها شخصیتی چند لایه دارند. آن‌ها می‌توانند مهربان، راسخ، خیال پرداز و منطقی و هم رفتار‌های آنی داشته باشند و هم با برنامه عمل کنند.

۱۰- حساس به انتقاد

INFJ‌ها گرچه به دنبال رشد و پیشرفت اند، اما انتقاد شدن برای آن‌ها می‌تواند چالش برانگیز باشد. آن‌ها ممکن است با نقد دیگران به فکر فرو روند و به آن‌ها بربخورد، اما از آن استفاده‌ی سازنده‌ای برای ارتقاء خود داشته باشند.