بازیگر جنجالی سینما و تلویزیون به ۵ سال زندان محکوم شد!

به گزارش باملین محمد صادقی بازیگر جنجالی و پرحاشیه تلویزیون که کار خود را با سریال های حسین سهیلی زاده از تلویزیون آغاز کرده بود در لایو های اینستاگرامی خود حرف های هنجارشکنانه ای را به زبان آورد و پس از گذشت فقط چند ساعت دستگیر شد. او که به قید وثیقه آزاد شده بود با حکم ۵ سال زندان روبرو شده است.

گفتنی است، محمد صادقی بازیگر تلویزیون پس از ۲۵ روز بازداشت با قرار وثیقه به صورت موقت آزاد شد.

محمد صادقی بازیگری که با انتشار فیلمی از خود با اظهارات غیر متعارف و غیر قانونی مخاطبانش را دعوت به خشونت کرده بود پس از ۲۵ روز بازداشت با صدور قرار جلب به دادرسی و کیفرخواست رسیدگی به پرونده با قرار وثیقه موقتا آزاد شد.

با توجه به صدور کیفرخواست و ارجاع پرونده به دادگاه، پس از طی روال قانونی، به زودی حکم نهایی صادر خواهد شد.