با این روش رمز کارت سوخت خود را حذف کنید!

به گزارش باملین، مدیر شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی منطقه تهران گفت: در ۶ ماه نخست امسال، تعداد ۳۲ هزار کارت سوخت شخصی در این منطقه رمزگشایی شد.

به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از صدا و سیما، «فریدون یاسمی» با بیان اینکه در ۶ ماه نخست امسال، تعداد ۳۲ هزار کارت سوخت شخصی در منطقه رمزگشایی شد، گفت: از ابتدای امسال تاکنون و پس از اجرای طرح محدودسازی کارت‌های سوخت آزاد موجود در جایگاه‌های عرضه سوخت، این تعداد کارت سوخت در نواحی منطقه تهران حذف رمز شد.

وی افزود: با افزایش استفاده از کارت‌های سوخت شخصی توسط شهروندان تهرانی، مراجعه به نواحی رمزگشایی در تهران روندی افزایشی داشته است.

مدیر منطقه تهران شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی بیان کرد: در این بازه زمانی، ناحیه غرب منطقه تهران با میانگین حذف رمز بیش از ۷ هزار کارت بیشترین مراجعه را داشته است.

یاسمی گفت: هم‌اکنون رمزگشایی در نواحی سیزده‌گانه منطقه تهران دایر است و شهروندان می‌توانند با در دست داشتن کارت ملی، کارت خودرو و کارت سوخت برای حذف رمز کارت‌های هوشمند سوخت شخصی به این نواحی مراجعه کنند.