با دیدن لیسیدن از آلت، سینه، مقعد، فرج، سینه، خروج شیر یا منی و شیر دادن به دختر مجرد، زن متاهل، زن باردار، خواب دیدم فرزند را برای ابن سیرین شیر می دهم. از نظر قرآن و معبران معروف + با جزییات دقیق

دراین مطلب از سایت باملین با دیدن لیسیدن از آلت، سینه، مقعد، فرج، سینه، خروج شیر یا منی و شیر دادن به دختر مجرد، زن متاهل، زن باردار، خواب دیدم فرزند را برای ابن سیرین شیر می دهم. از دیدگاه قرآن، حضرت یوسف و اما صادق (ع) و دیگر معبران معروف در حوزه تعبیر خواب را آماده کرده ایم. اگر دوست دارید با دیدن لیسیدن از آلت، سینه، مقعد، فرج، سینه، خروج شیر یا منی و شیر دادن به دختر مجرد، زن متاهل، زن باردار، خواب دیدم فرزند را برای ابن سیرین شیر می دهم. را با جزئیات بیشتر بدانید در ادامه مطلب همراه ما باشید.

با دیدن لیسیدن آلت تناسلی، سینه، مقعد، فرج، سینه، شیر یا نطفه بیرون آمدن و شیر دادن به دختر، زن شوهردار، زن حامله، در خواب دیدم که برای ابن سیرین فرزندی شیر می دهم. – پست گلف