با ۷۵۰ میلیون این خودرو ساندرو اتوماتیک را سوار شوید! + لیست قیمت

به گزارش باملین در بازار خودرو امروز خودروهای ساندرو با افت قیمت روبرو بودند. رنو ساندرو اتوماتیک مدل ۱۳۹۶ با ۷۲ هزار کارکرد، معادل ۸۵۰ میلیون تومان قیمت گذاری شد و رنور ساندرو مدل ۱۳۹۷ با ۱۱۵ هزار کارکرد فقط ۷۵۰ میلیون تومان قیمت خورد.

در جدول زیر می توانید قیمت دقیق انواع خودرو ساندرو را مشاهده کنید:

 

قیمت روز انواع خودرو ساندرو

برند مدل کارکرد قیمت (تومان)
رنو، ساندرو اتوماتیک ۱۳۹۶ ۷۲,۰۰۰ کیلومتر ۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰
رنو، ساندرو اتوماتیک ۱۳۹۵ ۲۱۶,۰۰۰ کیلومتر ۶۱۲,۰۰۰,۰۰۰
رنو، ساندرو اتوماتیک ۱۳۹۷ ۱۱۵,۰۰۰ کیلومتر ۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰
رنو ساندرو اتوماتیک ۱۳۹۷ ۱۶۹,۰۰۰ کیلومتر ۷۲۰,۰۰۰,۰۰۰
رنو، ساندرو اتوماتیک ۱۳۹۷ ۷۰,۰۰۰ کیلومتر ۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰
رنو، ساندرو اتوماتیک ۱۳۹۶ ۱۲۸,۰۰۰ کیلومتر ۶۹۰,۰۰۰,۰۰۰
رنو، ساندرو اتوماتیک ۱۳۹۶ ۱۵۸,۰۰۰ کیلومتر ۶۴۰,۰۰۰,۰۰۰
رنو، ساندرو اتوماتیک ۱۳۹۸ ۴۸,۷۵۰ کیلومتر ۸۳۵,۰۰۰,۰۰۰