بودجه سال آینده چه بلایی سر بورس ایران می آورد؟

به گزارش باملین، وزارت اقتصاد در واکنش به انتقادات درباره آثار منفی بودجه سال آینده بر بازار سرمایه، تأکید کرد: سیاست انقباضی در بودجه سال آینده از این نظر که در هم ریختگی‌های مالی سال‌های گذشته و نیز اجازه تلاطم مجدد در بازار ارز و گسیل شدن پول به سمت بازارهای موازی را نمی‌دهد؛ موجب هدایت سرمایه به سمت بورس و بخش های مولد اقتصاد خواهد شد.

 

وزارت امور اقتصادی و دارایی در ادامه این توضیحات که در واکنش به گزارشی با عنوان «سایه سنگین بودجه بر ساختمان شیشه‌ای» داده، تأکید کرد: سیاست‌های اقتصادی مبتنی‌ بر ایجاد آرامش و ثبات در بازارها به‌ویژه بازار ارز است و با استمرار این سیاست‌های پولی و مالی انتظار می رود شاهد تسریع در حرکت پول از سایر بازارها به سمت بازار سرمایه باشیم.فضای بازار سرمایه بیش از هر چیزی در اقتصاد به آرامش و عدم‌تلاطم در بازارهای دیگر بستگی دارد و زمانی که بازارهای موازی به دلیل تغییرات قیمت و افزایش تورم و نرخ ارز دچار بی‌ثباتی و تلاطم شوند، به‌طور طبیعی شاهد خروج پول از بازار سرمایه به سمت بازارهای دیگر هستیم.

 

با استمرار سیاست مالی و پولی دولت در بودجه سال آینده و حفظ آرامش و ثبات در اقتصاد، سرمایه‌هایی که در بازارهای دیگر وجود دارد، به سمت بازار سرمایه و بخش‌های مولد حرکت می‌کند. در اقتصاد هر گاه دولت سهم خود را در اقتصاد زیاد کند؛ کاهش سهم بخش خصوصی را به دنبال دارد و بودجه انقباضی به این معنا است که دولت فضا را برای بخش خصوصی و توسعه سرمایه‌گذاری شرکت‌ها و ورود شرکت‌ها به عرصه اقتصاد باز می‌کند.

این بودجه نه تنها هیچ سیگنال منفی به بازار سرمایه نداده بلکه بر خلاف آنکه بازار سرمایه همواره در زمان انتشار اخبار بودجه واکنش منفی نشان می‌داد، امسال روند متعادلی را دنبال کرد.