تا به امروز چند سامانه سوخت گیری هوشمند به شرایط عادی بازگشتند؟!

به گزارش باملین و به نقل از تسنیم سخنگوی صنف جایگاه داران سوخت آقای رضا نواز اعلام کرد تا به این لحظه ۲۳۹ جایگاه سوخت گیری از بین ۳۳۰ جایگاه سوخت، به حالت عادی برگشته اند و به سامانه هوشمند سوخت متصل شده اند. به این صورت می توانید در این جایگاه های سوخت گیری بنزین یارانه ای ۱۵۰۰ تومانی بزنید.

 

وی افزود: بقیه جایگاه ها نیز به صورت آفلاین و با عرضه بنزین ۳۰۰۰ تومانی در مدار هستند و توزیع بنزین در تهران بدون وقفه در حال انجام است.

سخنگوی صنف جایگاه داران سوخت تصریح کرد: اتصال بقیه جایگاه ها به سامانه هوشمند سوخت نیز در دست انجام است و امروز در سطح استان تهران ۴۱ جایگاه دیگر نیز به سامانه متصل خواهند شد.