تصاویری از کشور «کره» در آخرین سالهای حکومت چوسان

به گزارش باملین تصاویری از کشور کره را در بیش از ۱۲۰ سال قبل مشاهده می‌کنید؛ زمانی که مردم این کشور از یک سو تحت فشار و سلطۀ کشور‌های خارجی مثل ژاپن و از سوی دیگر تحت ظلم و استثمار طبقۀ اشراف فاسد داخلی بودند.

به گزارش فرادید، کشور کره تاریخی طولانی و پرفراز و نشیب داشته است. از دو هزار سال قبل که سه پادشاهی شیلا، گوگوریو و باکجه در این سرزمین حکومت می‌کردند تا بعد از جنگ جهانی دوم که کره به دو کشور مجزا تقسیم شد، همیشه دوره‌هایی از ثبات و قدرت و دوره‌هایی از ضعف درونی و نفوذ خارجی در این سرزمین وجود داشته است.

عکس‌هایی که در اینجا مشاهده می‌کنید اغلب مربوط به سال‌های آخر قرن نوزدهم و آغاز قرن بیستم هستند، یعنی آخرین سال‌های حکومت رو به زوال سلسلۀ «چوسان» که حدود ۵۰۰ سال بر این کشور حکومت کرده بود.

در این سال‌ها حکومت چوسان در حضیض ضعف قرار داشت و دخالت‌های خارجی کشور‌هایی مانند آمریکا، بریتانیا و به ویژه ژاپن در حال اوج‌گیری بودند. به علاوه خود حکومت چوسان نیز به وضعی بسیار فاسد دچار شده بود و اشراف به طرق مختلف دست به استثمار مردم عادی و دهقانان می‌زدند.