تعبیر آب در خواب ابن سیرین از نظر قرآن و معبران معروف + با جزییات دقیق

دراین مطلب از سایت باملین تعبیر آب در خواب ابن سیرین از دیدگاه قرآن، حضرت یوسف و اما صادق (ع) و دیگر معبران معروف در حوزه تعبیر خواب را آماده کرده ایم. اگر دوست دارید تعبیر آب در خواب ابن سیرین را با جزئیات بیشتر بدانید در ادامه مطلب همراه ما باشید.

تعبیر آب در خواب محقق بزرگ ابن سیرین و سایر مفسران ما را در این مقاله از طریق سایت باملین دنبال کردند که در آن بسیاری از افراد علاقه مند به تعبیر خواب هایی هستند که در آن انسان آب را به هر شکلی می بیند، زیرا آب راز حیات و منبع آب است. خوب و این همان خوشبختی است. و صلوات، و اگر در خواب ببیند که آب زیاد خورده است، اگر مریض است یا مضطرب است، اینها همه نشانه بشارت است و به اذن خدا آمده و ذکر می کنیم. برای شما مهمترین تعبیر خواب دیدن آب و شکل و شرایط آن است که برای بیننده متفاوت است.

تعبیر آب در خواب از هر نظر

تعبیر آب در خواب
 • ابن سیرین تعبیر دیدن آب را در خواب می بیند که دلالت بر خیر و برکت و علم و سود بسیار دارد و بیانگر زندگی سعادتی است که بیننده خواهد داشت زیرا خداوند متعال در کتاب بزرگ خود می فرماید: آیا نمی فهمی؟ فضیلت بزرگ آب برای همه بشریت روشن و ثابت شده است.
 • برخی از علما و فقها مانند شیخ عبدالغنی النابلسی گفته اند تعبیر آب در خواب به معنای سعادت و فراوانی رزق و ازدواج سعادتمند و پربرکت است که موجب زایش و تولد فرزند می شود.
 • همچنین بنگرید: تعبیر بیرون آمدن آب از دیوار خانه و تعبیر دیدن آب برای زنان مجرد و متاهل و زنان باردار.

  اگر انسان در خواب خود را در حال نوشیدن آب ببیند

  متفاوت است تعبیر آب در خواب در مورد احوال شخص و همچنین آبی که می نوشد و مقداری که نوشیده است، اتفاق نظر وجود دارد که مژده آب حکایت از اتفاق خوبی دارد:

 • اگر کسی در خواب ببیند که آب زیادی می نوشد تا اینکه نتواند همه آن را بنوشد، نشان دهنده خیر و برکتی است که نصیبش می شود و همچنین نشان دهنده مراقبت و حمایت دائمی خداوند است. برای او از هر بدی و آسیب.
 • هر که او را ببیند اگر مرض یا مرض داشته باشد مژده است و خداوند او را شفا دهد.
 • اگر فردی متاهل باشد نشان دهنده زندگی شادی است که با همسرش خواهد داشت و همچنین نشان دهنده تولید مثل است و خداوند به زودی فرزندان خوبی به او عطا خواهد کرد.
 • اگر انسان خود را در حال نوشیدن آب از چاه ببیند، بیانگر این است که این شخص با تقلب در کار خود سرآمد می شود تا درآمد زیادی به دست آورد.
 • هر كه ببيند آب شيرين به مردم مى دهد بدون اينكه از مردم پول بگيرد، يعنى عمل صالح و نيكو انجام مى دهد.
 • اگر ببیند که آب بسیار گرم می نوشد، نشانگر آن است که مرتکب گناه یا کار زشتی شده است.
 • اگر انسان خود را ببیند که به انسان یا حیوانی آب می دهد، بیانگر حسنات و دعای اوست که انشاءالله مستجاب می شود.
 • تعبیر فروش آب در خواب چیست؟

  آب فروشی در خواب به شخصی بدخلق گفته می شود که مردم را فریب می دهد و حق آنها را می گیرد و چیزهایی است که از فردی به فرد دیگر فرق می کند و روش فروش آب نیز وجود دارد:

 • تعبیر آب در خواب اگر ببیند که آب می فروشد و بدون اینکه چیزی بگیرد به صاحبانش می رساند، به این معناست که دیگران را در انجام کارهای خیر و رفع حاجت یاری می کند.
 • برخی از علما مانند ابن سیرین تعبیر کرده اند که هر کس آب را در ظرف شیشه ای ببیند و سیر نشود به معنای نافرمان بودن همسرش است و همچنین گفته است که ظرف شیشه ای دلالت بر پسردار شدن او دارد. و اگر ظرف بشکند و آب در آن بماند، مادر می میرد و بچه زنده می شود.
 • اگر در خواب ببیند که از جام شیشه ای آب زلال می نوشد به کمک یکی از اعضای خانواده اش پول و اقبال می یابد، اما اگر آب کدر شود به معنای بی برکت و نیکو است. ازدواج بی فایده
 • تعبیر نوشیدن آب دریا در خواب

  تعبیر آب دریا بر حسب طعم و مزه آن فرق می کند، چه شیرین باشد و چه شور، پس هر دو و معنی آنها را توضیح می دهیم:

 • یکی از مفسران ارشد می گوید: نوشیدن آب شیرین دریا نشان دهنده مهربانی و برکت و حیات پر برکت و حلال است که از صاحب قدرت و نیرو حاصل می شود.
 • نوشیدن آب شیرین دریا برای مرد متاهل نیز به این معنی است که همسرش او را ترک می کند و آنها از هم جدا می شوند.
 • هر که از رودخانه معروف آب بنوشد به زودی پول زیادی به دست می آورد.
 • عده ای هم می گویند که نوشیدن آب دریا دانشی را که می خواهد به دست نمی آورد.
 • و اگر از خداوند متعال چیزی بخواهد و ببیند از آب دریا نمی نوشد، نشان می دهد که مطلبی که خداوند برای آن از خدا می خواهد صحیح نیست.
 • همچنین ببینید: تعبیر خواب خروج آب از خانه و سرازیر شدن از دیوارها در خواب

  نوشیدن آب مبارک زمزم در خواب چه علامتی دارد؟

  آب زمزم چاه آبی است که در حرم مکه قرار دارد و دیدن آن در خواب یا نوشیدن از آن یکی از خواب های نیکو است که به خیر و شفای هر بیماری اشاره دارد.

 • تعبیر نوشیدن آب زمزم برای زن باردار، بیانگر این است که زایمان او آسان و ساده خواهد بود و فرزندی نیکو و خوش اخلاق خواهد داشت.
 • برای زنی که شوهرش را در حال نوشیدن آب زمزم می بیند، نشان از سخاوت و خوش برخوردی و همزیستی او با خانواده دارد.
 • اگر ببیند که از آب زمزم به همسرش آب می دهد، یعنی انسان خوبی است و با همسرش خوب رفتار می کند تا خدا و رسول اکرم صلی الله علیه و آله او را راضی کنند.
 • اگر تاجری خود را در حال نوشیدن آب زمزم ببیند، کارش آسان می شود و خداوند مال حلال زیادی به او می دهد.
 • تعبیر رؤیت معلمی که با شاگردانش آب را زمزمه می کند، بیانگر این است که این معلم به راحتی می تواند اطلاعات را به دانش آموزانش منتقل کند.
 • اگر طلبه ای خود را در حال نوشیدن آب زمزم ببیند، دانشی که می آموزد برای او خیر و موفقیت در زندگی به ارمغان می آورد و به نفع دیگران است.
 • اگر طبیب در خواب ببیند که مریضش آب زمزم می خورد، مژده می دهد و او را شفا می دهد و اگر ببیند که او آب می دهد، آن مریض شفا می یابد. خدای نکرده از این دکتر.
 • همچنین بنگرید: تعبیر غسل در خواب در حضور مردم و خویشان

  اگر ببیند در آب می افتد

  افتادن در آب معمولاً به این معنی است که اتفاق بدی می افتد و موارد دیدن آن را در موارد مختلف برای شما توضیح می دهیم:

 • اگر انسان خود را در حال افتادن در آبهای عمیق ببیند، بیانگر این است که برایش اتفاقی می افتد یا محکوم مالی می شود و خدا اعلم است.
 • اگر شخصی در خواب ببیند که در حوض کوچکی می افتد، این نشان دهنده اضطراب، ناراحتی و مشکلات دشوار است.
 • و چون در آب یا دریاچه ای با آب زلال و زیبا بیفتد مژده ای را که به آن خواهد رسید نشان می دهد.
 • اگر فردی خود را در حال غرق شدن ببیند، نشان دهنده این است که مشکل بزرگی برای او پیش خواهد آمد.
 • تعبیر آب در خواب اگر خواب بیننده با آن بیفتد و توانست از آن خارج شود، بیانگر آن است که فرد دچار بلا یا دردسر می شود و توانسته بر آن غلبه کند و از آن خارج شود.
 • خلاصه موضوع در چند نکته

  1. تعبیر آب در خواب ابن سیرین ابن سیرین تعبیر دیدن آب در خواب را حاکی از خیر و برکت و علم و سود بسیار می بیند و بیانگر زندگی سعادتی است که بیننده خواهد داشت.
  2. اگر در خواب ببیند که آب می خورد، اگر در خواب ببیند که آب زیاد می خورد تا آن که نتواند تمام آن را بنوشد، نشان دهنده خیر و برکتی است که دارد. دریافت خواهد کرد و همچنین مراقبت و محافظت دائمی خداوند از هر بدی و آسیب را نشان می دهد.

  ما محبوب ترین عکس ها را برای شما قرار داده ایم تعبیر آب در خواب که برای برخی افراد دیده می شود و دیدن آب در خواب یکی از خواب های خوب است به دلیل اهمیت آب که راز زندگی است و به طور کلی دیدن آب تمیز و زیبا بیانگر روزی خوب و فراوان است. برکت در مال و فرزند و همسر خوب و زندگی خوش که با آن برکت دارد و از آب گل آلود و نجس برای نگرانی و ناراحتی سخن می گوید.