تعبیر ادرار در خواب از نظر قرآن و معبران معروف + با جزییات دقیق

دراین مطلب از سایت باملین تعبیر ادرار در خواب از دیدگاه قرآن، حضرت یوسف و اما صادق (ع) و دیگر معبران معروف در حوزه تعبیر خواب را آماده کرده ایم. اگر دوست دارید تعبیر ادرار در خواب را با جزئیات بیشتر بدانید در ادامه مطلب همراه ما باشید.

ما به شما خدمات تعبیر خواب و رؤیا ۲۰۲۱ را برای بزرگ ترین مفسران مانند ابن سیرین، النبلسی، ابن شاهین و الواسمی ارائه می دهیم، از جمله تعبیر نمادهای مختلف که در کتب مفسران آمده است.

تعبیر بول در خواب تعبیر بول در خواب ابن سیرین تعبیر بول در خواب النبلسی تعبیر بول در خواب ابن شاهین تعبیر بول در خواب . امام صادق (ع)، تعبیر بول در خواب، خواب واسمی، موارد دیدن ادرار در خواب، تعبیر ادرار در خواب، تعبیر ادرار زن در خواب، ادرار زرد در خواب. تعبیر ادرار کم در خواب است، تعبیر ادرار خون است. تعبیر خواب کالای ادرار در خواب تعبیر ادرار در خواب. تعبیر بول در جای معین در خواب تعبیر خواب ادرار بر بدن در خواب تعبیر بول در جام در خواب تعبیر اختلاط ادرار در خواب . تعبیر نوشیدن بول در خواب تعبیر ادرار در جام از قرآن در خواب تعبیر ادرار در چاه در خواب

دیدن ادرار در خواب برای زن آزاد، برای زن شوهردار، برای زن حامله، برای مرد مطلقه، برای مردی که ادرار بچه را روی تخت یا روی لباسش ادرار می کند، در خواب دیدم که در خود ادرار کردم. و ادرار زرد ابن سیرین را مسح کرد. -صادق، النبلسی، ابن شاهین و العاصمی تفاسیر بیشتر

دیدن ادرار در خواب یکی از خواب های آزاردهنده ای است که بسیاری از افراد در خواب می بینند، جایی که ادرار می تواند در خواب باشد، یکی از رایج ترین و پرشمارترین خواب هایی است که در دنیا پخش شده است و ادرار کردن در خواب نماد از دست دادن کنترل است. یا از دست دادن کنترل که باید توقف کنید و به یکی از موضوعات جدید فکر کنید.

دیدن ادرار در خواب به منافع مالی نیز اشاره دارد که به آنها دست خواهید یافت و ادرار کردن در خواب به طرق مختلف دیده می شود، از جمله دیدن ادرار خود یا دیدن ادرار دیگران یا دیدن ادرار زیاد در خواب. زمینه و موارد دیگر که تفسیر هر مورد را برای شما توضیح می دهیم.

تعبیر ادرار در خواب

(دیدن بول) و هر که ببیند در جایی که لازم است بول کرده اندوهش برطرف می شود و اگر بول کند فرزندی نزد او می آید که مردم برایش خیر می خواهند و هر که ببیند در مسجد بول کرد و پولش را پس انداز کرد یا فرزندی نزد او می آید که امام مردم است و هر کس او را در جای نامعلومی ادرار کند، اگر بر او بول کند با زن ناشناسی ازدواج می کند. وقتی پولش را خرج کرد متوجه می شود.

تعبیر خواب ابن سیرین بول

اگر در خواب ادرار خود را ببینید، به این معنی است که کنترل افکار خود را در مورد برخی از مشکلات خود از دست خواهید داد و باید در آنها تجدید نظر کنید، زیرا این به شما کمک می کند تا زندگی خود را تغییر دهید. همه جا نشان می دهد که می ترسید در آینده نزدیک مسئولیت، پول و نگرانی های مالی را از دست بدهید، زیرا با احساس بد نسبت به دیگران همراه است و در دوران بارداری نشانه تلاش برای رهایی از خود منفی شماست. موقعیت در زندگی روزمره شما

ادرار در خواب نیز بیانگر وجود ثروت زیاد و اقبال مالی در زندگی شما یا وجود منافع غیرمنتظره است، بیانگر هزینه های زیاد است و اگر لباس زیر خود را خیس ببینید، بیانگر مشکلات اجتماعی است. مشکلات و شما باید از همه اختلافات اجتناب کنید ادرار در خواب برای یک فرد متاهل نشان دهنده ظاهر کودک است.

تعبیر ادرار در خواب حالت تهوع

اگر مردی در جای نامعلوم و ناآشنا ادرار ببیند، یعنی با زنی از همان محل ازدواج می کند. دیدن بول در خواب به معنای رزق و روزی است اما در احتباس ادرار و سختی آن. این نشان دهنده فوریت و عدم دقت است. خواب دیدن ادرار در چاه به این معنی است که منفعت حلال را خرج می کنید. و پولش را از دست داد اگر ببینی بول می کنی، هدر می دهی، وقتی بول می کنی یعنی آدم خودش را نمی شویید. این سلطان است

تعبیر گاو نر در خواب برای ابن شاهین

دیدن خون در ادرار در خواب به این معنی است که برای او فرزندی بیمار به دنیا می آید، دیدن ادرار در خواب در حالی که مردم اجازه می دهند مقداری از ادرار او به او برسد به این معنی است که او فرزند صالحی به دنیا آورده است و مردم او را خواهند دید. دعا می کند . دیدن ادرار در لباس در خواب به معنای خرج کردن برای فرزندان است، وقتی در کاسه بول می کند، یعنی پولی را که با پول حلال به دست آورده خرج می کند.

تعبیر بول در خواب امام صادق علیه السلام.

 1. جعفرصادق گفت: اگر فقیر بود دیدن بول را به گونه های مختلف تفسیر می کرد و اگر غلام بود آزاد می شد و اگر اسیر بود آزاد می شد و اگر. مسافر بود، برمی گشت. اگر عالم یا قاضی بود، به کشورش افتخار نمی کرد و اگر تاجر بود، به معنای کاهش تجارت او بود.
 2. دیدن درد در محل تعیین شده به معنای تسکین و خارج شدن از آنهاست
 3. ادرار خونی در کودکان ناخوشایند و مضر است
 4. دیدن گاو نر بر روی قرآن بیانگر آن است که بیننده پسری خواهد داشت که به دنبال علم و حفظ کتاب خدا باشد.
 5. کسى که بول کند و مردم در خواب با او صورت خود را مسح کنند، پسرى خواهد داشت که به سبب تقواى او مورد برکت مردم قرار خواهد گرفت.
 6. ادرار کردن در مسجد در خواب، صرفه جویی در پول
 7. ادرار کردن بر روی لباس در خواب به معنای خرج کردن پول برای کودکان است، اما با تخفیف
 8. دیدن ادرار در ظرف نشان دهنده حلال بودن است
 9. دیدن ادرار در چاه یعنی انفاق مال حلال
 10. دیدن ادرار روی یک محصول نشان می دهد که او ارزش آن محصول را کم می کند یا آن را از دست می دهد.
 11. هر کس در خواب ببیند که ادرار می کند و ادرارش با ادرار شخص دیگری مخلوط شده است نشان دهنده ازدواج شماست.
 12. اگر زن ببیند که زیاد ادرار می کند، مردها را می خواهد
 13. دیدن گاو نر در مکان، خانه، مکان یا روستای آشنا، نشانه ازدواج از آن مکان است.
 14. هرکس او را انژکتوری ببیند عصبانیت شوهر را نشان می دهد
 15. نوشيدن ادرار کسي در صورتي که مستحق آن باشد، نشانه عشق زياد به اوست و يا بالعکس
 16. دیدن گاو نر بر منبر یا نیزه، نشانه فرزند امام زمان است
 17. ادرار در فلاسک عروسی زن

تعبیر گاو نر در خواب برای العاصمی

 1. هر کس در خواب ببیند که بول کرده در حالی که مردم صورت خود را با بول او مسح می کنند، فرزندی نزد او می آید و مردم از تقوای او طلب خیر می کنند.
 2. او با زنی ازدواج می کند که او را در حال ادرار کردن در فنجان یا کاسه ببیند
 3. هر که در خواب ببیند در دیگ خود ادرار می کند، عاید حلال خود را خرج می کند.
 4. جعفرصادق گفت: اگر فقیر بود خواب پیاز تعبیر می شود ثروتمند شد و اگر غلام آزاد شده بود و اگر اسیر بود آزاد می شود.
 5. اگر مسافر بود به خانه برمی گشت و اگر عالم یا قاضی بود محمود نبود.
 6. هر که در خواب ببیند که در مسجد یا منبر ادرار می کند پسری نزد او می آید که امام جماعت می شود.
 7. جابر مغربی گوید: هر که ببیند در مسجد بول کرده، نجات یافته است.
 8. هر کس در خواب ببیند که در خانه عمومی یا محلی یا در شهر و روستا بول می کند، دانه خود را در آنجا می ریزد.
 9. هر که ببیند در چاهی اجابت مزاج کرده درآمد حلال خود را خرج می کند
 10. هر که در خواب ببیند که بر قرآن بول کرده است، فرزندی نزد او می آید که یادگار و دانش آموز است.
 11. هر که در خواب ببیند بر جامه خود ادرار کرده است، پول خود را خرج خانواده کرده است، اما با رقابت.
 12. کرمانی می‌گوید: هر که در خواب ببیند که خونریزی کرده فرزندی ناقص خواهد داشت.
 13. سلمی گفت: هر که ببیند در جایی بول می کند که بول زیاد است، پس اگر مضطرب شد خداوند او را آزاد می کند.
 14. اگر فقیر بود ثروتمند می شد و اگر مال یا بدهی داشت مال یا قرض خود را خرج می کرد و اگر بخشی از آن را می داد و بقیه را رها می کرد از غم و اندوه و بخشی از مال رهایی می یافت. حذف خواهد شد.
 15. هر که ببیند بول می کند و دیگری هم بول می کند و بولشان در هم می آمیزد بین آنها استمرار و عقد است.
 16. اگر کسی در خواب ببیند که انژکتور است، پس از همسرش عصبانی است.

موارد دیدن ادرار در خواب

تعبیر شخصی که در خواب بر او استفراغ کرد

خواب کسی که او را عصبانی کرده است: و هر که ببیند کسی او را عصبانی کرده است، مال خود را در آن خرج کند.

تعبیر بول کردن زن در خواب

خواب زنی که زیاد بول می کند: اگر در خواب زنی را ببیند که زیاد بول می کند، مرد را آرزو می کند.

تعبیر زردی ادرار در خواب

خواب زرد ادرار: اگر خواب ببیند ادرار زرد است، پسر ضعیفی به سراغش می آید.

تعبیر کمی ادرار در خواب

خواب برخی و تأخیر برخی / و هر که ببیند کاری کرده و به بقیه دیر کرده است، با دست خود بخشی از مال خود را از بین می برد و بقیه را با اندوه تباه می کند.

تعبیر ادرار، خون در خواب

خواب خون : کرمانی گفت هر که ببیند با خون ادرار می کند فرزند ناقصی به دنیا می آید.

تعبیر ادرار به کالا در خواب

خواب کالایی: هر که در خواب ببیند که بی کالاست، از آن کالا ضرر می کند.

تعبیر ادرار بر لباس در خواب

خوابی که بر جامه بول می کند: و هر که ببیند بر جامه بول کرده است، مال خود را بر اهلش خرج می کند، اما با نزاع.

تعبیر بول از قرآن در خواب

خواب بول بر مصحف: و هر که در خواب ببیند که بر مصحف بول کرده است، فرزندی نزد او می آید که یادگار و دانش آموز باشد.

تعبیر ادرار در چاه در خواب

در خواب ببیند که در چاهی بول می کنید و هر که ببیند در چاهی بول کرده است مال حلال خود را خرج کند.

تعبیر ادرار در خانه در خواب

خواب دیدن بول در خانه عشیره: و هر که ببیند در خانه عشیره یا محلی یا شهری یا روستایی بول کرده است تخمه خود را در آنجا می ریزد.

تعبیر بول در مسجد در خواب

خواب دیدن ادرار در مسجد: جابر مغربی گفته است که هر که در خواب ببیند در مسجد ادرار کند پول پس انداز می کند.

تعبیر ادرار در محل تعیین شده در خواب

خواب دیدن بول کردن در جایی که جای خود را می خواهد: ابن سیرین گفته است که هر که در خواب ببیند در جایی که جایش را می خواهد بول کند، غم و اندوه برطرف می شود و این رنج او را برطرف می کند. و اگر فقیر باشد نیازی به آن ندارد و اگر مال یا بدهی داشته باشد مال یا بدهی خود را انفاق می کند و اگر برخی ضرر کرده و بقیه را ترک کرده اند غم و اندوه و بخشی از مال او برطرف می شود. خواهد رفت

تعبیر ادرار بر بدن در خواب

در خواب که بول می کند و صورت خود را با بول مسح می کند: و هر که ببیند او را در حال بول و مردم صورت خود را با بول او مسح می کنند، فرزندی نزد او می آید و مردم از نیکی های او طلب برکت می کنند.

تعبیر انژکتور ادرار در خواب

خواب انژکتور ادرار: اگر خواب ببیند که انژکتور است، با همسرش قهر می کند.

تعبیر ادرار در کاسه در خواب

خوابی که در کاسه خود بول می کند: و هر که بیند او را در ظرف خود بول می کند از مال حلالش روزی انفاق می کند.

تعبیر ادرار در بطری در خواب

در خواب که در پیاله یا کاسه ادرار می کنید: هر که بیند در فنجان یا کاسه ادرار می کند با زنی ازدواج می کند.

تعبیر کاسه مختلط در خواب

خواب بول می کند و دیگری نیز بول می کند و بولشان در می آید: و هر که او را ببیند بول می کند و دیگری نیز بول می کند و بولشان در هم می آمیزد و میانشان ازدواج می شود.

تعبیر نوشیدن ادرار در خواب

دیدن جام معروف در خواب: و هر که جام معروفی ببیند و بنوشد، دلالت بر آن دارد که او را بیشتر دوست دارد و ممکن است مخالف آن باشد.

دیدن ادرار در خواب – یوتیوب

علم تعبیر خواب در اسلام علم تفسیر رؤیا یا تفسیر رؤیا که به آن علم حقوقی اسلامی واحدی گفته می شود که احکام آن عمدتاً برگرفته از قرآن کریم و احادیث نبوی است و از نظر آکادمیک به رسمیت شناخته نمی شود و در دانشگاه ها و مؤسسات معتبر تدریس نمی شود. . هدف این علم تعبیر خوابی است که از جانب خداوند آمده و دارای معانی و تعابیری است که برای فرد یا جامعه در امور دینی و دنیوی مفید است یا آنچه به عنوان بینش حقیقی یا عادلانه بر اساس ایمان و ایمان اسلامی شناخته می شود. اهل سنت و جماعت.

تفسیر راوی در قرآن کریم در سوره یوسف با عبارت توئیل الحدیث می فرماید: «وَ یَعْلَمُکُمْ رَبِّکَ مِنْ تَوْفَرِ الْحَدَیْثِ وَ یَعْلَمُ الْقُوْبَکَ مَا عَتمَها أَلَی عَبُوْکَ مِنْ عَلَیْهِمْ وَ إِلَیْکُمْ مِنْ عَلَیْهِمْ». يساق ون ربابك عليم האקים و از رؤيايي كه در قرآن كريم آمده است:

علم تعبیر خواب در اسلام از زمان پیامبر اسلام آغاز شد; همان گونه که در تعبیر خواب و تعلیم احکام تعبیر آنها، احادیث توسط آنان برای صحابه نقل شده است و آثاری در احادیث وجود دارد که نشان می دهد اصحاب خواب را تعبیر می کردند.