تعبیر تماشا و استراق سمع در خواب از نظر قرآن و معبران معروف + با جزییات دقیق

دراین مطلب از سایت باملین تعبیر تماشا و استراق سمع در خواب از دیدگاه قرآن، حضرت یوسف و اما صادق (ع) و دیگر معبران معروف در حوزه تعبیر خواب را آماده کرده ایم. اگر دوست دارید تعبیر تماشا و استراق سمع در خواب را با جزئیات بیشتر بدانید در ادامه مطلب همراه ما باشید.

ما به شما خدمات تعبیر خواب و رؤیا ۲۰۲۱ را برای بزرگ ترین مفسران مانند ابن سیرین، النبلسی، ابن شاهین و الواسمی ارائه می دهیم، از جمله تعبیر نمادهای مختلف که در کتب مفسران آمده است.

تعبیر تماشا و استراق سمع در خواب معروف ترین تعبیر خواب استراق سمع، نشانه غیبت، نشانه فقدان، نشانه کاهش وظایف کاری، نشانه ترفیع است.

محتوا: خواب ببینید که کسی مرا تماشا می کند من جاسوسی می کنم کسی که می دانم دارد من را تماشا می کند.

تعبیر تماشا و استراق سمع در خواب

 1. شنیدن، تماشا کردن یا استراق سمع دیگران تعبیر خوابهایی است که روح هر فردی را آزار می دهد و او نمی تواند بفهمد این خواب چیست.
 2. اگر کسی در خواب ببیند که دیگران را استراق سمع می کند، نشانه کلی تهمت و رسوایی است که ممکن است در زندگی واقعی خود در معرض آن قرار گیرد و به زندگی اجتماعی، شغلی یا عاطفی او آسیب برساند.
 3. هر کس در خواب ببیند که به سخنان دیگران گوش می دهد و به گفت وگوها و شایعات آنها گوش می دهد، نشانه مشکلات بزرگی است که در پایان عمر در انتظار اوست و پر از آسیب است. افراد نزدیک او
 4. شنیدن در خواب دروغ و تهمت است و هر که آن را ببیند و تهمت بشنود و از بهترین آنها پیروی کند مژده به او می رسد.
 5. هر کس در خواب ببیند که از پنجره، در یا از دریچه ای کوچک نگاه می کند، بیانگر این است که ممکن است توسط برخی از همکاران در محل کار و کسانی که او را هدایت می کنند مورد آزار و اذیت قرار گیرند، دفتر کار او را ترک کنند یا وظایفش کاهش یابد. نتیجه شنیده ها
 6. اگر شخصی در خواب ببیند که شخص دیگری را استراق سمع می کند، بیانگر این است که در دوره آینده شغل خود را از دست می دهد یا یکی از پروژه های بزرگی را که در آن شرکت داشته از دست می دهد.
 7. هر کس در خواب ببیند که فال نیک و نیک می شنود، نشانه آن است که چیزهای خوب زیادی نصیبش می شود و در آینده مژده هایی را که منتظرش بوده، خواهد آموخت.
 8. دیدن استراق سمع در خواب بیانگر دروغ و فریبکاری است که بیننده خواب در معرض آن قرار می گیرد، به ویژه اگر ببیند که به حرف دیگران گوش می دهد و سپس وانمود می کند که چیزی نشنیده است.
 9. دیدن استراق سمع در خواب بیانگر غیبت، دروغ و نفرتی است که حاکم بر بیننده وارد می کند.
 10. همچنین به افتادن در اعمال حرام بیننده یا راه خیانت و کتمانی که بیننده در روابط خود با مردم دنبال می کند، اشاره دارد، بالاخره دید می تواند حکایت از خبر بدی داشته باشد که بیننده از شنیدن آن خوشش نمی آید.
 11. هر کس در خواب ببیند که به گفتگوهای زیادی گوش می دهد و کاری انجام می دهد بدون اینکه کاری انجام دهد، خواب بیانگر چیزهای خوبی است که بیننده خواب اعلام می کند.
 12. دیدن استراق سمع و به طور کلی استراق سمع، نشان دهنده بسیاری از موارد از جمله سردرگمی و اضطرابی است که بیننده احساس می کند.
 13. خواب اشاره به شایعات، دروغ ها و نفرتی دارد که حاکم بر بیننده وارد می کند.
 14. هر کس در خواب ببیند که کسی استراق سمع می کند و استراق سمع می کند، دید او نشان دهنده از بین رفتن و فسخ قراردادهایی است که اخیراً منعقد کرده است، اگر بیننده در تجارت کار کند.
 15. اما اگر بیننده در جایگاه بالایی قرار داشت، رویت حکایت از حذف او از آن موقعیت دارد.
 16. هر کس در خواب ببیند که دیگران را استراق سمع می کند و استراق سمع می کند، اما در مقابل آنها ادعا می کند که به آنها توجهی نمی کند و به سخنان آنها گوش نمی دهد، خواب نشان می دهد که رفتار او فاسد است و او دروغگو است. دروغ می گوید و طفره می رود
 17. هر کس در خواب ببیند که شخص خاصی را استراق سمع می کند، خواب بیانگر این است که بیننده در پی عیب آن شخص است و قصد دارد برخی از کارهای پنهان آن شخص را فاش کند.
 18. هر که در خواب ببیند که احادیث بسیار می شنود و بدون آن کار می کند، این نشانه بشارتی است که بیننده خواب می دهد.
 19. دیدن استراق سمع و استراق سمع معمولاً به چندین مورد از جمله سردرگمی و اضطراب تجربه شده توسط بیننده اشاره دارد.
 20. استراق سمع در خواب دروغ و شایعه است و ممکن است استراق سمع مورد نفرت سلطان باشد.
 21. کسى که در خواب ببیند که سخن کسى را مى شنود، اگر تاجر باشد، از عقد بیع منصرف مى شود و اگر ولىّت باشد، اخراج مى شود.
 22. اگر ببیند که به حرف کسی گوش می دهد، می خواهد راز و رسوایی خود را فاش کند
 23. هر که در خواب سخنان بد بشنود و از بهترین آنها پیروی کند، بشارت به او خواهد رسید
 24. اگر ببیند که می شنود و وانمود می کند که نمی شنود، دروغ می گوید و عادت می کند.

معروف ترین تعبیر خواب در مورد استراق سمع

علامت شایعه

اگر خواب دیدید که دیگران را استراق سمع می کنید، مراقب باشید زیرا این نشانه شایعه پراکنی در زندگی شما و بد نامی است که ممکن است در زندگی به خصوص از نظر شغلی و عاطفی با آن مواجه شوید.

علامت آسیب

رؤیای استراق سمع و شنیدن شایعات دیگران نیز می تواند به عنوان نشانه ای از آسیب از جانب عزیزان و مشکلاتی که در روزهای آینده در انتظار شماست تعبیر شود. وحشت نکنید، اما در مراحل بعدی مراقب و هوشیار باشید.

نشانه کاهش وظایف کاری

در صورت استراق سمع از پنجره یا پشت در باز، نشان دهنده آسیب دیدن برخی از همکاران در محل کار و همچنین احتمال کاهش وظایف و کنار گذاشتن برخی از خدمات روزانه است.

علامت ارتقاء

اگر در خواب ببینید که در مورد شما سخنان خوبی می شنوید، این یک نوع تفکر مثبت است و به غیر از ارتقاء شغلی و افزایش مستمری، چیزهای خوبی برای شما خواهد آمد.

تفسیر استراق سمع – یوتیوب

تعبیر دیدن افراد در حال استراق سمع در خواب – یوتیوب

علم تعبیر خواب در اسلام علم تفسیر رؤیا یا تفسیر رؤیا که به آن علم حقوقی اسلامی واحدی گفته می شود که احکام آن عمدتاً برگرفته از قرآن کریم و روایات نبوی است و از نظر آکادمیک به رسمیت شناخته نمی شود و در دانشگاه های معتبر و معتبر تدریس نمی شود. نهادها هدف این علم تعبیر خوابی است که از جانب خداوند آمده و دارای معانی و تعابیری است که برای فرد یا جامعه در امور دینی و دنیوی مفید است یا آنچه به عنوان بینش حقیقی یا عادلانه بر اساس ایمان و ایمان اسلامی شناخته می شود. اهل سنت و جماعت.

تفسیر راوی در قرآن کریم در سوره یوسف با عبارت تویل الحدیث فرمود: و لهذا پروردگارت تفسیر احادیث را به تو بیاموزد و برکاتش بر تو باد و يساحق ين ربابك عليم האקים و از رؤيايي كه در قرآن كريم آمده است:

علم تعبیر خواب در اسلام از زمان پیامبر اسلام آغاز شد; همان گونه که در تعبیر خواب و تعلیم احکام تعبیر آنها، احادیث توسط آنان برای صحابه نقل شده است و آثاری در احادیث وجود دارد که نشان می دهد اصحاب خواب را تعبیر می کردند.