تعبیر خواب آب پرتقال برای خانم های مجرد از نظر قرآن و معبران معروف + با جزییات دقیق

دراین مطلب از سایت باملین تعبیر خواب آب پرتقال برای خانم های مجرد از دیدگاه قرآن، حضرت یوسف و اما صادق (ع) و دیگر معبران معروف در حوزه تعبیر خواب را آماده کرده ایم. اگر دوست دارید تعبیر خواب آب پرتقال برای خانم های مجرد را با جزئیات بیشتر بدانید در ادامه مطلب همراه ما باشید.

تعبیر آب پرتقال برای خانم های مجرد یکی از تعابیری است که ممکن است ذهن برخی از دختران را متعجب کند. پرتقال میوه خوشمزه ای است که خیلی ها آن را ترجیح می دهند اما دیدن آن در خواب می تواند نشان دهنده این باشد که اتفاقی در زندگی دختر می افتد که از طریق سایت باملین با آن آشنا خواهیم شد.

تعبیر خواب آب پرتقال برای خانم های مجرد

معلوم است که پرتقال زمستانی مورد علاقه بسیاری از مردم است و در بسیاری از کشورها پخش می شود، اما دیدن آنها در خواب گاهی اوقات با توجه به احساس دختر در زندگی امری ستودنی است و مشهورترین آن در تعبیر این بینش گفته شد. به شرح زیر است:

 • اگر دختری خواب ببیند که آب پرتقال می نوشد، علامت آن است که از خوبی هایی که به زندگی او می رسد احساس خوشبختی می کند.
 • خواب دیدن آب پرتقال از یک لیوان به معنای رفع نگرانی هایی است که دختر در زندگی از آن رنج می برد.
 • اگر دختری از مشکلات مالی رنج می برد و خواب می بیند که یک لیوان آب پرتقال می نوشد، نشانه بهبود وضعیت مالی در آینده نزدیک است.
 • در تعبیر دیدن میوه های پرتقال در خواب می گویند دختر به آرزوهایی که در نظر گرفته بود می رسد.
 • اگر دختر نامزد نباشد و در خواب ببیند که آب پرتقال می خورد و از طعم خوش آن راضی است، نشانه آن است که به زودی با مرد صالحی نامزد می شود.
 • تصور نوشیدن آب پرتقال با طعم ترش که دختر در خواب از آن متنفر است، نشان می دهد که او وارد یک رابطه عاشقانه می شود، اما کامل نیست.
 • اگر دختری خواب ببیند که در حال نوشیدن آب پرتقال داغ است، این بینش نشان دهنده غم و اندوه و افسردگی است که دختر در نتیجه یک تجربه عشق ناقص تجربه کرده است.
 • اگر دختری در یکی از مراحل مدرسه بود و در خواب دید که از مغازه ای دور از خانه پرتقال می خرد، نشانه آن است که به موفقیت و دستاوردهای بزرگ دست خواهد یافت.
 • خواب چیدن پرتقال از درخت بلند در خواب، بیانگر آن است که دختر در کار خود ترفیع و مقام بلندی خواهد یافت و از این بابت بسیار خوشحال خواهد شد.
 • در تعبیر دیدن آب پرتقال تازه در خواب گفته اند که به معنای ثبات خانواده و آسایش روانی دختر در زندگی است.
 • در خواب پرتقال به دور خود نگه داشتن به این معنی است که او سعی دارد به خانواده خود و کسانی که دوست دارد کمک کند.
 • همچنین بخوانید : نوشیدن آب میوه در خواب

  تعبیر خواب آب پرتقال برای خانم های مجرد توسط ابن سیرین

  مفسر بزرگ ابن سیرین را یکی از قدیمی ترین مفسرانی دانسته اند که در تعبیر خواب های بسیاری که مورد استناد بسیاری قرار گرفته است، نظرات فراوانی دارد و از جمله قابل توجه ترین مطالبی که در تعبیر این خواب ها گفته است می توان به این موضوع اشاره کرد. ذیل:

 • اگر دختری در خواب ببیند که پرتقال می خورد، این خواب به این معنی است که خبرهای خوشی را که منتظرش بوده است، خواهد آموخت.
 • در تعبیر دیدن آب نارنج سرد در خواب می گویند دختر برای کار فرصت سفر به خارج از کشور را پیدا می کند.
 • در تعبير رؤيت نوشيدن آب نارنج سرد و شيرين در حالي كه لباس سفيد بر تن دارد، آمده است كه دختر براي اداي حج عازم آن حضرت مي شود و خداوند متعال و دانا است.
 • اگر در خواب ببیند که شخصی به او آب پرتقال می دهد، خواب بیانگر ازدواج او با شخص مورد نظر است.
 • اگر دختری مریض شود و خواب ببیند که آب پرتقال می خورد، نشانه بهبودی اخیر است و خداوند متعال و دانا است.
 • اگر دختر تجارتی داشته باشد و در خواب ببیند که پرتقالی را فشار می دهد تا بنوشد، این نشانه سود زیادی است که از این پروژه به دست می آورد.
 • نوشیدن آب پرتقال سرد در حالت غمگینی، گواه رهایی دختر از درد و آسایش روحی پس از اضطراب و اندوه است.
 • اگر دختری در خواب ببیند که آب پرتقال پخته شده می خورد، بینایی نشان دهنده ضرر است، ولی خداوند او را نجات می دهد.
 • دیدن پرتقال های قرمز نشان دهنده سالم بودن دختر است و بیماری ندارد.
 • همچنین بخوانید : دیدن میوه در خواب برای زنان مجرد، متاهل، زنان باردار و مردان

  تعبیر خواب آب پرتقال برای خانم های مجرد به دانشمندان مدرن

  با دانستن تعبیر خواب آب نارنج برای زنان مجرد محقق ابن سیرین، در می یابیم که امروزه بسیاری از علما تعابیر زیادی از این رویت داده اند که معروف ترین آنها عبارتند از:

 • در تعبیر دیدن درخت نارنج در خواب می گویند به زودی زندگی دختر خوب می شود.
 • دیدن دختری که در خواب روی پرتقال نشسته است، به این معناست که اگر پرتقال رسیده باشد، روزهای زیادی برای او باقی خواهد ماند.
 • اگر دختری در خواب پرتقال های زیادی ببیند، نشانه آن است که پول زیادی دارد یا به زودی به دستش می رسد.
 • اگر دختری خواب ببیند که پرتقال سبز می‌خرد، این دید نشان دهنده موانعی است که دختر در زندگی با آن روبرو خواهد شد.
 • در تعبیر دیدن آب پرتقال خراب در خواب می گویند ممکن است دختر ضرر کند ولی باید صبر کند و خداوند به او جبران می کند.
 • اگر خواب ببیند پرتقال زیاد می فشارد، علامت آن است که با مردی نیکو و دارای ثروت فراوان ازدواج خواهد کرد.
 • در تعبیر آب پرتقال انسان در خواب می بیند که به زودی ازدواج می کند و در کنار همسرش زندگی شاد و با ثباتی خواهد داشت.
 • اگر در خواب جوانی را ببیند که آب پرتقال می نوشد ولی طعم آن را رد کرد، رؤیا نشان می دهد که با نالایق معاشرت می کند و به خاطر بد اخلاقی از او دوری می کند.
 • دیدن آب پرتقال بر روی کودکان خردسال در خواب بیانگر نعمت معیشت و خیری است که در نتیجه اعمال نیک خود در زندگی نصیب فرد می شود.
 • همچنین بخوانید : تعبیر خواب خوردن پرتقال در خواب

  تعبیر خواب آب پرتقال برای زنان مجرد به طور کلی

  دیدن پرتقال به هر شکلی که باشد منادی خوبی در زندگی است، اما بستگی به وضعیت واقعی دختر دارد، زیرا این بینش می تواند نشان دهنده بدبختی او باشد و برخی از علما این دید را این گونه تفسیر می کنند. اساس:

 • اگر دختری خواب ببیند که در حال کبودی آب پرتقال می خورد، علامت آن است که خسته است و برای رسیدن به آرزوهای خود در زندگی تلاش می کند.
 • اگر در خواب مرد خوش تیپی را ببیند که پرتقالی را فشار می دهد و به او تقدیم می کند، علامت آن است که وارد رابطه عاطفی می شود که از آن لذت می برد.
 • دختر در تعبیر خواب به مرده پرتقالی می دهد که در خواب می داند مردی نیکوکار و نیکوکار است که وظایف و عبادات خود را به موقع انجام می دهد.
 • اگر در خواب ببیند که پرتقال می خرد تا به مردم بدهد، این بینش بیانگر تسهیل امور زندگی و رفع موانعی است که در زندگی با آن مواجه است.
 • خواب دیدن پرتقالی که از جد متوفی گرفته شده است تعبیر به خیر و برکت زندگی و مالی می شود و خداوند قادر و داناست.
 • اگر دیده شود که با خوشحالی آب پرتقال را بین مردم تقسیم می کند، خواب نشان دهنده ازدواج یکی از اعضای خانواده او، خواهر یا برادرش است.
 • اگر دختری خود را در حال چیدن پرتقال از درخت ببیند، نشانه آن است که استعداد زیادی دارد و از آن برای رسیدن به آرزوی خود و خود استفاده می کند.
 • در تعبیر رؤیت فشردن پرتقال در خانه و خوردن آن به خود، گفته شد که در حال صرفه جویی هستند.
 • خوردن پرتقال با حرص نشان دهنده عجله در تصمیم گیری است.
 • میوه پرتقال یکی از میوه هایی است که دیدن آن در خواب نشان دهنده ظهور چیزهای ستودنی است که دختر در زندگی خود خواهد داشت، اما در واقع وضعیت او را به ارمغان می آورد، زیرا این بینش ها اغلب به وضعیت روانی مربوط می شود. تعبیر خوابپرداز