تعبیر خواب ادرار در خواب از نظر قرآن و معبران معروف + با جزییات دقیق

دراین مطلب از سایت باملین تعبیر خواب ادرار در خواب از دیدگاه قرآن، حضرت یوسف و اما صادق (ع) و دیگر معبران معروف در حوزه تعبیر خواب را آماده کرده ایم. اگر دوست دارید تعبیر خواب ادرار در خواب را با جزئیات بیشتر بدانید در ادامه مطلب همراه ما باشید.

تعبیر خواب ادرار کردن در خواب از خواب هایی است که تعبیر کنندگان آن را قبول ندارند.

تعبیر خواب ادرار در خواب زنان مجرد

 • دیدن ادرار برای زنان مجرد نشان دهنده این است که او از نگرانی و ناراحتی خلاص می شود.
 • و دیدن گاو نر بر روی شخص دیگری بیانگر تبادل علایق بین آنها و انتقال تجربیات بین آنها و شخص در خواب است.
 • این خواب همچنین نشان می دهد که منفعت و شانس از این شخص حاصل می شود.
 • اما اگر خانمی ببیند که در خیابان ادرار می کند، نشان دهنده عجله مجرد در تصمیم گیری و عدم ثبات است.
 • اگر زنی ببیند مرد غریبی بر او ادرار می کند، بیانگر ازدواج بین آنهاست.
 • همچنین تعبیر خواب زنی تنها که در حمام ادرار می کند، بیانگر رهایی از غم و اندوه است.
 • این خواب همچنین بیانگر آن است که زن مجرد به موقعیت برجسته ای دست خواهد یافت.
 • اگر دختری تنها در حال ادرار کردن در اماکن عمومی دیده شود، به این معنی است که بیننده خواب در زندگی خود مشکلات، اختلاف نظرها و تصمیمات عجولانه ایجاد می کند.
 • تعبیر خواب بول و بول بیانگر اخلاق نیکو برای زنان مجرد است.
 • برای اطلاعات بیشتر با کلیک بر روی این لینک به سایت باملین مراجعه کنید: تعبیر اسم امل در خواب

  تعبیر خواب ادرار در خواب برای زن متاهل

 • اگر زن شوهردار در خواب خود را در حال ادرار ببیند، بیانگر آن است که از مشکلات بین خود و شوهرش خلاص می شود و با هم آشتی می کنند.
 • اما اگر ببیند شوهرش روی او ادرار می کند نشان دهنده بارداری اخیر است انشاالله.
 • اما اگر ادرار شوهرش در رختخواب روی او بود، نشان می دهد که برخی از آنها رازهایی با هم دارند، نگه می دارند و نصیحت می کنند.
 • تعبیر خواب پولس که با خود ازدواج کرده است، بیانگر این است که از شر مشکلاتی که حل آن برایش سخت است خلاص می شود و برایش مشکل ایجاد می کند.
 • اما اگر زن شوهردار ببیند که بر افرادی که نمی شناسد ادرار می کند، بیانگر آن است که بیننده خواب در کار و دنیا به جایگاه برجسته ای رسیده است و اطرافیان او از مقامی که به آن ارتقا یافته است، بهره مند می شوند.
 • دیدن شوهرتان در حال ادرار کردن بیرون از حمام در خواب بیانگر مشکلاتی است که ازدواج به دلیل عجله و عدم فکر قبل از تصمیم گیری می تواند ایجاد کند.
 • تعبیر دیدن ادرار شوهر در خیابان حکایت از مشکلات عدیده شوهر به دلیل احساسات محاسبه نشده او دارد.
 • اما اگر ببیند شوهرش دو بار به او ادرار می کند، نشان دهنده بارداری دوقلو است.
 • تعبیر خواب ادرار در خواب برای زن باردار

 • دیدن ادرار زن باردار بیانگر این است که به خواست خدا بارداری آسان می شود.
 • اما اگر از بول شوهر زن حامله معلوم شود که پسر باردار است.
 • اما اگر ادرار جنین را در معده مادر مشاهده کردید نشان دهنده مشکلات دوران بارداری است.
 • تعبیر خواب زن باردار که در رختخواب ادرار می کند، بیانگر زایمان سریع و غیرقابل پیش بینی است.
 • مشاهده ادرار زن باردار بر روی او نشان دهنده تغییر در زندگی اوست و پول زیادی نصیبش می شود.
 • برای اطلاعات بیشتر در این مورد بر روی این لینک کلیک کنید و به سایت باملین مراجعه کنید: تعبیر خواب دیدن سجاده در خواب

  تعبیر خواب ادرار کردن در خواب برای زن مطلقه

 • دید مطلق ادرار نشان می دهد که او در حال بهبودی از یک بحران روانی است.
 • اما اگر ادرار از طرف شوهر باشد، نشان دهنده تلاش برای بازگشت مجدد است.
 • اگر مردی ببیند غریبه ای بر روی خود ادرار می کند، نشان دهنده تبادل علایق و کسب درآمد از طریق آن شخص است، این خواب ممکن است به معنای ازدواج با آن شخص باشد.
 • دیدن یک زن مطلقه در حال تمیز کردن ادرار در محل کسی که دوستش دارد نشان می دهد که او به آن فرد کمک می کند تا از مشکلات و نگرانی ها خلاص شود.
 • تعبیر خواب ادرار کردن در خواب برای مرد

 • دیدن مردی که در خیابان ادرار می کند نشان دهنده عصبی بودن و بی ثباتی روانی است.
 • اما اگر خواب ببیند دختری بر دختری ادرار می کند، بیانگر ازدواج با همان دختر است.
 • دیدن ادرار در حمام نشان دهنده این است که فرد مجرد از نگرانی ها و مشکلاتی که دارد خلاص می شود.
 • ولى اگر در خواب خود را در حال ادرار بيند، تعبير آن است كه مالى از دست مى دهد.
 • تعبیر خواب ادرار کردن در محل کار بیانگر مشکلات در محل کار است.
 • سایت توصیه شده را امتحان کنید: تعبیر خواب مرگ مادر در خواب

  تعبیر خواب ادرار در خواب ابن سیرین

  ابن سیرین معتقد است که تعبیر خواب ادرار در خواب از شخصی به فرد دیگر متفاوت است و تعبیر خواب ادرار با خواب ادرار کردن متفاوت است که در زیر به توضیح بسیاری از آنها می پردازیم. علائم و تعابیر مختلف در مورد تعبیر خواب ادرار کردن در خواب.

 • می بیند که دیدن ادرار در خواب به معنای رهایی از ناراحتی و مشکلات مادی است.
 • تعبیر خواب ادرار در حمام نشان دهنده شدت تسلط بیننده بر گروه است و مشکلی ایجاد نمی کند.
 • همچنین می تواند نشان دهنده وضعیت خوب بیننده باشد.
 • تعبیر خواب ادرار کردن در خواب بیانگر مشکلات و عصبی بودن است.
 • و دیدن کاسه ای از غریبه برای بیننده، بیانگر این است که آن را با آنها تقسیم می کند و روزی فراوان و فراوانی می گیرد.
 • مردی که در حال ادرار کردن روی همسرش دیده می شود نشان می دهد که بین آنها اعتماد وجود دارد و دائماً اخبار و زندگی خود را با او در میان می گذارد.
 • اما اگر زنی ببیند شوهرش به زن دیگری ادرار می کند، نشان دهنده خیانت شوهرش است.
 • مشاهده یک زن از کودکی که در خیابان ادرار می کند، نشان می دهد که پسرش اغلب باعث ایجاد مشکلات و مشاجرات می شود.
 • تعبیر خواب ادرار در خواب ابن شاهین

  ابن شاهین معتقد است تعبیر خواب ادرار کردن در خواب یکی از خواب هایی است که حامل معانی و تعابیر مختلفی است که ذهن بیننده را به خود مشغول می کند.

 • او خواب را نشانه بهبودی از بیماری می داند.
 • تعبیر خواب بول کردن در زمین کشاورزی حاکی از سود زیاد از این زمین است.
 • همچنین دیدن ادرار شوهر بر روی زن بیانگر حاملگی است.
 • تعبیر خواب ادرار کردن در خواب بیانگر ضرر است.
 • و فراموش نکنید که آنچه در مبحث ذکر شد: تعبیر خواب مرد در خواب به روایت ابن سیرین و النبلسی.

  بدین ترتیب تعابیر مربوط به تعبیر خواب درد در خواب را برای زنان مجرد، متاهل، زنان مطلقه، زنان باردار، ابن سیرین و ابن شاهین تکمیل کرده ایم.