تعبیر خواب ادرار مرد در خواب به روایت ابن سیرین و النابلسی. از نظر قرآن و معبران معروف + با جزییات دقیق

دراین مطلب از سایت باملین تعبیر خواب ادرار مرد در خواب به روایت ابن سیرین و النابلسی. از دیدگاه قرآن، حضرت یوسف و اما صادق (ع) و دیگر معبران معروف در حوزه تعبیر خواب را آماده کرده ایم. اگر دوست دارید تعبیر خواب ادرار مرد در خواب به روایت ابن سیرین و النابلسی. را با جزئیات بیشتر بدانید در ادامه مطلب همراه ما باشید.

تعبیر خواب ادرار کردن در خواب مرد به طور کلی از دست دادن کنترل است، می تواند در زندگی حرفه ای، اجتماعی یا خانوادگی باشد. با این حال، تعابیر مترجمان ممکن است بسته به تفاوت های فردی که ممکن است با بیننده خواب همراه باشد، متفاوت باشد، به این معنی که تعبیر خواب بین مرد مجرد و مرد متاهل متفاوت است.

تعبیر خواب ادرار برای مرد

 • نابلسی معتقد بود که دیدن ادرار در خواب نشان دهنده از دست دادن کنترل مالی است، زیرا نشان دهنده خرج کردن پول بیننده خواب برای چیزهایی است که هیچ فایده و فایده ای ندارد و با زندگی بیننده خواب سازگار نیست.
 • بول کردن در خواب به معنای از دست دادن رزق و روزی و هدر دادن پول در امور بیهوده و بیهوده است.
 • در مورد مشکل ادرار کردن نیز بیانگر عجله و عجله در امور زندگی و تصمیم گیری است که منجر به تصمیمات اشتباه می شود، چرا که تزریق کننده در زندگی عادی به دلیل استرس نیاز تصمیم درستی نمی گیرد. عوامل سردرگمی باید ناپدید شوند تا بیننده بتواند بر جنبه های مختلف زندگی خود تسلط یابد.
 • تعبیر دیدن ادرار در خواب که در کتاب النبلسی ذکر شده است را می توان چنین خلاصه کرد:
  1. دیدن گاو نر بیانگر آن است که بیننده خواب اگر قصد خرید داشته باشد ضرر می کند و یا اگر قصد کسب مقامی داشته باشد آن را از دست می دهد.
  2. اما اگر در خلوت خود را در حال ادرار ببیند، بیانگر آن است که پسری به دنیا می آورد که مخصوصاً از نظر تحصیلی، جایگاه بالایی خواهد داشت.
  3. و اگر ببیند که بر کتابی از قرآن سیخ کرده است، نشانه آن است که یکی از فرزندانش انشاءالله قرآن را از روی یاد می گیرد.
  4. هر که بول زعفرانی رنگ ببیند، نشانه آن است که فرزندی بیمار خواهد داشت و خداوند قادر و داناست.
  5. هر کس در حال بول کردن، قلم را ببیند که از اندام تناسلی خود بیرون می‌آید، پسری خواهد داشت که در علم و دانش جایگاه والایی خواهد داشت، زیرا قلم وسیله حفظ همه دانش است.
  6. هر کس در خواب ببیند که از اندام تناسلی او میخک یا دانه ای بیرون آمده است، بیانگر آن است که پسری به دنیا خواهد آورد که دشمنان زیادی خواهد داشت.
  7. هر کس در خواب ببیند بول کرده و مردم او را به آن آغشته کنند، یعنی پسری به دنیا می آورد که در میان مردم پیروان زیادی خواهد داشت.

  برای کسب اطلاعات بیشتر در مورد تعبیر خواب امتحان و عدم تصمیم گیری برای زنان متاهل، زنان مجرد، زنان باردار و مردان، بیشتر بدانید.

  تعبیر خواب ادرار کردن در خواب برای مرد در حمام

 • ادرار کردن در حمام نشان می دهد که بیننده خواب در تصمیم گیری برای حل مشکلات عقل و متانت زیادی دارد و تعبیر خواب مردی که در حمام ادرار می کند می تواند به این معنی باشد که بیننده از گناه یا گناه خلاص می شود. که مدام درگیر بود.
 • اگر فردی ببیند که در جای مناسبی ادرار کرده است تا خود را تسکین دهد، این نشان دهنده آرامش قریب الوقوع است که پس از اضطراب، اندوه یا اندوه تجربه خواهد کرد.
 • اگر در جای دیگری خود را در حال ادرار ببیند، خواه خانه، مغازه، شهر و روستا باشد، یعنی با صاحبان آن مکان ازدواج می کند.
 • اگر انسان خود را در حال ادرار در مسجد ببیند، یعنی از شکم او فرزند نیکو و صالح و پارسا به دنیا می آید.
 • اگر مردی ببیند که با مرد دیگری بول می کند و بول آنها مخلوط شده است، دلالت بر این دارد که پیوند زناشویی آنها را به هم پیوند می دهد.
 • اگر بیند که خون بول کرده است، یعنی با زن مطلقه یا شوهردار خوابیده است و از آن خبر ندارد.
 • اگر مردی ادرار را در فنجان یا ظرف ببیند، نشان دهنده این است که به زودی ازدواج خواهد کرد.
 • اگر ببیند خاک یا گل بول می کند، یعنی علاقه ای به وضو ندارد و آن را درست انجام نمی دهد.
 • اگر مردی خود را در حال نفس کشیدن از آتش ببیند، بیانگر این است که پسری خواهد داشت که دارای قوت بسیار خواهد بود.
 • اگر انسان خود را در حال اجابت مزاج ببیند، به این معناست که با خانواده اش کار بدی کرده است.
 • اگر مردی در خواب بخواهد بول کند و به جای بول استفراغ کند، بیانگر آن است که از رابطه حرام صاحب فرزند می شود.
 • اگر انسان ایستاده خود را در حال ادرار ببیند، بیانگر این است که پول خود را از روی نادانی و حماقت خرج می کند.
 • اگر مردی خواب ببیند در مسجد ادرار می کند، بیانگر آن است که پول خود را پس انداز می کند.
 • سایت باملین به شما توصیه می کند در مورد تعبیر خواب اینکه فردی به شما می گوید خواهید مرد و تعابیر مربوط به مرگ بیشتر بخوانید.

  ادرار در خواب

 • تعبیر خواب مرد در خواب اگر دیده شود که در چاه عمیق ادرار می کند خوب است زیرا در این صورت بیننده دلالت بر خرسند بودن بیننده دارد که مالی را که از راه حلال به دست آورده خرج می کند.
 • و هر که ببیند اندکی استفراغ کرده و آن را نگه داشته است، نشان می دهد که اگر ثروتمند باشد مقداری از مالش از بین می رود.
 • اگر انسان ببیند که ادرار کرده است، یعنی پول خود را زیاد خرج می کند.
 • و اما کسی که ببیند بول نمی‌کند و گرفتگی دارد، یعنی بر همسرش قهر کرده است.
 • هر که ببیند می‌خواهد ادرار کند، اما جایش نیست، نشان می‌دهد که پولش را در جاهای نادرست خرج می‌کند.
 • کسى که جاى بول را ببیند و بیشتر بول کند، یعنى اگر بیننده بیننده فقیر باشد حالش خوب مى شود و اگر توانگر باشد مقدارى از مال او را از دست مى دهد و خداوند قادر و داناست. .
 • اگر کسی در خواب ببیند که کسی که می‌شناسد بر او ادرار می‌کند، بیانگر آن است که این شخص بیننده خواب را تحقیر می‌کند، زیرا مال خود را برای او خرج می‌کند.
 • اگر در خواب ببیند که در حال ادرار کردن شیر است، معنایش این است که مال حلال می خرد و اگر ببیند یکی از آشنایان از آن می نوشد، به مال حلال راضی است.
 • اگر انسان خود را در حال ادرار در دریا ببیند، برای رضای خداوند متعال زکات یا صدقه بدهد.
 • اگر مردی خواب ببیند که ادرار می کند و مقدار ادرارش زیاد است یا ادرار کثیف و بوی بدی می دهد، بیانگر آن است که در معرض چیزی قرار گرفته است که او را سنگین می کند و غمگین می کند.
 • اما اگر مردی در خواب ببیند که در حال ادرار کردن است در حالی که مردم به او نگاه می کنند، نشانه ناراحتی است که برای او پیش خواهد آمد و همچنین ممکن است نمایانگر چیزی باشد که این شخص را در معرض دید دیگران قرار دهد. .
 • نوشيدن ادرار در خواب بيانگر آن است كه در مورد منافعي كه بيننده خواب به دست آورده است، يا اينكه پول او از منبع ممنوعه به دست آمده است، شك وجود دارد.
 • اما هر که در بازار ادرار می کند نشان می دهد که از بدو تولد پسری درشت خواهد داشت.
 • دیدن گاو نر در لباس برای بیننده خواب مژده پسری است و اگر زن نداشته باشد به امید خدا به زودی ازدواج می کند.
 • خواندن اطلاعات بیشتر در مورد تعبیر آب بیرون آمدن از دیوار خانه و تعبیر دیدن آب برای زنان مجرد، متاهل و زنان باردار را توصیه می کنیم.

  موضوع را در ۵ نکته خلاصه کنید

  1. تعبیر خواب ادرار در خواب مرد بیشتر بیانگر از دست دادن کنترل بر جنبه ای از زندگی است.
  2. تعبیر خواب بول کردن یا بول کردن می تواند به معنای چیزهای خوب و ستودنی باشد، مانند حل مشکلات، گشایش روزی و ازدواج.
  3. همچنین می تواند منجر به چیز بدی شود، مانند تولد فرزند بیمار توسط خواب بیننده یا از دست دادن پول و تعابیر دیگر.
  4. دیدن خود در حال ادرار کردن در برابر مردم، بیانگر این است که بیننده خواب مرتکب گناه و گناه می شود و امر او آشکار می شود و مردم به آن شهادت می دهند.
  5. نوشيدن ادرار در خواب به معناي شك و ترديد در پول بيننده است.