تعبیر خواب بوسیدن دختر بر دهان از نظر قرآن و معبران معروف + با جزییات دقیق

دراین مطلب از سایت باملین تعبیر خواب بوسیدن دختر بر دهان از دیدگاه قرآن، حضرت یوسف و اما صادق (ع) و دیگر معبران معروف در حوزه تعبیر خواب را آماده کرده ایم. اگر دوست دارید تعبیر خواب بوسیدن دختر بر دهان را با جزئیات بیشتر بدانید در ادامه مطلب همراه ما باشید.

تعبیر خواب بوسیدن دهان دختر برای خانم های مجرد، متاهل، باردار، مطلقه و آقایان توسط سایت Try Her برای شما منتشر شده است این خواب یکی از خواب های تکراری برخی افراد است و سعی می کنند توضیحی برای آن بیابند. به طوری که در این مقاله همه با توجه به شرایط خود، چه مرد و چه زن، این خواب را توسط دانشمندان متخصص تعبیر می کنیم.

همچنین بخوانید : تعبیر خواب بوسیدن مرده زنده از دهان ابن سیرین و النبلسی.

تعبیر خواب بوسیدن دهان دختر برای زنان مجرد

این خواب یکی از خواب های مکرر دختران است که به شرح زیر است:

 • دیدن دختر مجرد نشان دهنده این است که او بدون هوس بر دهان دختری می بوسد و این دختر دوست اوست، این نشان دهنده شایعه است.
 • و اگر زن ببیند که بر دهان مرده ای می بوسد، نشان دهنده ازدواج بسیار خوب و نزدیک است.
 • همچنین تعبیر خوابی دختر نامزد نشان می دهد که دختری زشت دهان او را می بوسد که نشان دهنده شکسته شدن نامزدی اوست.
 • تعبیر خواب دختری که رئیسش دهان او را می بوسد، بیانگر این است که به زودی در محل کارش ترفیع دریافت می کند.
 • اگر ببیند که گونه او را می بوسد، نشان دهنده علاقه او به کسی است، بدون رضایت او، یا نشان دهنده خیری است که به او خواهد رسید.
 • دیدن یک زن مجرد نشان می دهد که شخصی بدون شهوت دهان او را می بوسد، نشان دهنده این است که به زودی پول زیادی نصیبش می شود.
 • همین طور اگر ببیند دختری گردن او را می بوسد، نشانه آن است که دچار بحران مالی می شود.
 • همچنین، دیدن یک مرد خوش تیپ در حال بوسیدن او ممکن است به این معنی باشد که او به زودی پول زیادی خواهد داشت.
 • تعبیر خوابی یک زن آزاد توضیح می دهد که شخصی که دوستش دارد او را می بوسد زیرا نشان می دهد که او را دوست دارد و نیاز به برقراری ارتباط با او دارد.
 • اگر زنی ببیند که شخصی پیشانی او را می بوسد، این نشان دهنده ناتوانی او در فراموش کردن خاطرات گذشته است.
 • دیدن او ممکن است نشان دهنده این باشد که متوفی او را می بوسد، زیرا این نشان می دهد که او به زودی ارثی دریافت خواهد کرد.
 • و اگر زن مجرد ببیند حیوانی او را می بوسد، یعنی شوهر بدی خواهد داشت.
 • امام ابن سیرین نیز در مورد خواب دختر می گوید که این خواب نشان دهنده رسیدن به اهداف و آرزوهایی است که به آنها امیدوار است.
 • امام ابن شاهین معتقد است که این خواب زن تنها نشان دهنده عزت نفس قوی اوست و او فردی اجتماعی و عاشق مردم است.
 • و اگر ببیند یکی از دوستان صمیمی خود را می بوسد، یعنی پول خوب و کلانی به او می رسد.
 • و خواب زنی تنها که دهان دختری را می بوسد بیانگر این است که مشکلاتی برای او پیش خواهد آمد.
 • و امام ابن سیرین در تعبیر خواب دختری که بر دهان زن نامحرمی می بوسد می فرماید برای این دختر نشانه مال و ثروت است.
 • دیدن دختری که بر دهان دختری می بوسد حکایت از خیر و معیشت بسیار برای بیننده خواب دارد.
 • و دختری که بدون شهوت دختری را ببوسد به این معناست که برای آن دختر اتفاقات خوبی می افتد و او دختر صالحی است که از خدا می ترسد.
 • و اگر زن مجردی ببیند که نامزد خود را از روی شهوت می بوسد، نشانگر نیاز او به نامزد و علاقه او به او و نزدیک شدن به ازدواج است.
 • بوسیدن با شهوت در خواب یک زن مجرد بیانگر این است که این دختر دستکاری می کند و دروغ می گوید، بنابراین باید خود را اصلاح کند.
 • و اگر ببیند که کسی او را می بوسد و او را نمی شناسد، نشانگر سردرگمی او در برخی امور است.
 • بوسه در خواب یک زن مجرد نیز نشان دهنده بلوغ او و دانش ذهن او در مورد مسائل مختلف است.
 • همچنین بخوانید : تعبیر خواب مردی که می شناسم گونه ام را می بوسد

  تعبیر خواب بوسیدن دهان دختر برای زن متاهل

  تعبیر خواب بوسیدن دهان دختر برای زن متاهل با مجرد و دیگران متفاوت است و توضیح می دهیم:

 • تعبیر خوابی زن متاهل بیانگر این است که یکی از بستگان او را برمی گرداند و این نشان دهنده میزان وابستگی و ارتباط آنهاست.
 • خواب زن متاهل به این معنی است که زنی او را می بوسد و به همین دلیل مشکلاتی پیش می آید، پس مراقب این زن باشید.
 • و اگر ببیند شوهرش او را می بوسد، به معنای دوستی و محبت و خوشبختی بین آنهاست و ممکن است در ابتدا نشانه بارداری او باشد و نداند.
 • اگر زن شوهردار ببیند دخترانی در مجلس نشسته و می بوسند، نشان دهنده مشکلاتی است که آن زن درگیر آن است.
 • خواب زن متاهل ممکن است به این معنی باشد که او در حال بوسیدن دهان دخترش است که نشان دهنده عشق و علاقه شدید او به دخترش است.
 • خواب زن شوهردار تعبیر می کند که دو دختر با شهوت در حال بوسیدن هستند که نشان دهنده گناهان و گناهان آن زن است.
 • خواب او ممکن است به این معنی باشد که شوهرش دست او را می بوسد، که نشان دهنده میزان حسن همجواری، احترام و قدردانی او از او است.
 • و اگر زن شوهردار ببیند که مرد خوش تیپ و خوشبوی او را می بوسد، به زودی خبرهای خوشی خواهد یافت.
 • اما اگر در خواب ببیند که شخص زشتی او را می بوسد و بوی بدی به مشام می رسد، بیانگر بیماری اوست، ولی انشاءالله از آن شفا می یابد.
 • دید او همچنین نشان می دهد که او توسط مردی آراسته بوسیده می شود و او در انتظار بارداری بود زیرا این خبر خوبی برای او است که بارداری او نزدیک است.
 • همچنین بخوانید : تعبیر خواب صحبت شوهرم با زن

  تعبیر خواب بوسیدن دهان دختر برای زن باردار

  همانطور که تعبیر خواب بوسیدن دهان دختر برای زن متاهل با زن مجرد متفاوت است، تعبیر این خواب را برای زن باردار نیز توضیح می دهیم.

 • دیدن زن حامله در خواب، یعنی شوهرش او را می بوسد و او خوشحال است، یعنی تاریخ تولدش نزدیک است و آسان و ساده خواهد بود.
 • خواب زن باردار تعبیر می کند که شوهرش او را می بوسد و بدنش زشت است، این نشان می دهد که تولد او نزدیک است، اما سخت می شود و مشکلات سلامتی برای او پیش می آید.
 • همین طور اگر زن حامله ای ببیند که از روی شهوت، دهان دختری را می بوسد، نشان دهنده بروز مشکلاتی در زندگی اوست.
 • دیدن زن حامله که دختری را با شهوت زیاد می بوسد نیز بیانگر گناهی است که او مرتکب می شود و نیاز به توبه دارد.
 • اگر زن حامله ای را ببیند که دهان او را می بوسد، به این معنی است که زایمان او آسان و روان است.
 • تعبیر خواب بوسیدن دهان دختر برای زن مطلقه

  البته تعبیر خواب دختری که زن مطلقه را می بوسد ممکن است کمی یا بسیار متفاوت با دیگران باشد که در ادامه توضیح خواهیم داد.

 • دیدن زنی مطلقه در خواب بیانگر این است که او دهان دختری را می بوسد و در زندگی با مشکلاتی مواجه شده است، این خواب بیانگر این است که این دوران در شرف پایان است.
 • زن مطلقه تعبیر می کند که یکی از بستگانش بر دهان دختران می بوسد و این بدان معناست که با شوهر خوبی که با او رفتار خوبی داشته باشد جبران می شود.
 • و اگر زن مطلقه ببیند که بر دهان دختر کوچکی می بوسد و آن بچه است. زیبا، نشان دهنده شادی و لذتی است که با آن همراه است.
 • خواب زن مطلقه نیز بیانگر این است که او در حال بوسیدن دهان مادرش است که نشان دهنده نیاز او به مهربانی و کنترل است.
 • و اگر در خواب ببیند که مرده ای را می بوسد، به زودی ارثی به او می رسد.
 • در مورد بوسیدن گروهی از دختران، بیانگر این است که آنها درگیر کاری هستند که به آنها مربوط نمی شود.
 • دیدن بوسه زن مطلقه بر گونه او بیانگر نیاز آن زن به مهربانی و نیکی است.
 • همچنین بخوانید : تعبیر خواب عیادت مرده در خواب

  تعبیر خواب دختری که دهان مردی را می بوسد

  معنی دیدن دختری که دهان او را می بوسد از زن به مرد متفاوت است و ما آن را اینگونه توضیح می دهیم:

 • اگر مردی خود را ببیند که دهان دختری را می بوسد و ازدواج نکرده است، یعنی با آن دختر ازدواج کرده است.
 • دیدن مردی که زنی آراسته را می بوسد به این معنی است که با زن مطلقه یا بیوه ازدواج مجدد خواهد کرد.
 • تعبیر خواب بوسیدن گردن دختر توسط مرد، زیرا بیانگر تنهایی و ثبات مرد است.
 • و اگر ببیند که بر دهان دختری می بوسد، یعنی آن مرد حرام کرده است.
 • چنان که امام ابن سیرین می فرماید: دیدن مردی که بر دهان دختری می بوسد، بیانگر بی مهری مرد است.
 • و اگر مردی ببیند که دختری بر دهان می بوسد، به فرموده امام ابن سیرین، یعنی در کار او موانعی وجود دارد.
 • یا این تعبیر خواب می تواند نشان دهنده یک شراکت جدید و شروع یک زندگی جدید باشد.
 • امام ابن شاهین این خواب را برای این شخص تعبیر کرد که با وجود موانعی که بر سر راه او وجود دارد، زندگی جدیدی می سازد.
 • همچنین دیدن مردی که دختری را می بوسد در حالی که از آن دختر متنفر است، پایان اختلاف و دعوای آنها را نشان می دهد.
 • اگر مردی خود را در حال بوسیدن همسرش ببیند، نشان دهنده خوشبختی او از زندگی با همسرش است.
 • خواب مردی که دختری را ببوسد، بیانگر این است که به زودی پول حلال زیادی خواهد داشت.
 • و اگر انسان مرده ای را ببیند که او را می بوسد نشان دهنده پختگی و تجربیات فراوان او در زندگی است.
 • چنانکه امام نابلسی می فرماید: بوسیدن معشوق بر دهان معشوق نشان دهنده اشتیاق او به اوست.
 • برخی از مفسران بر این باورند که جوانی از روی شهوت، دهان دختری را ببوسد، بیانگر این است که این جوان به گناه و راه شیطان افتاده است.
 • همچنین بخوانید : تعبیر خواب دختر بچه برای زنان مجرد

  به این ترتیب بحث خود را با موضوع تعبیر خواب بوسیدن دختر به پایان رساندیم و بر حسب هر مورد تعابیر و نشانه های مختلفی از سخنان دانشمندان تخصصی و سایت های مستند ارائه کردیم. امیدواریم در این مقاله موفق شده باشیم و به تحقیقات شما پاسخ داده باشیم.