تعبیر خواب خوردن بادمجان در خواب ابن سیرین از نظر قرآن و معبران معروف + با جزییات دقیق

دراین مطلب از سایت باملین تعبیر خواب خوردن بادمجان در خواب ابن سیرین از دیدگاه قرآن، حضرت یوسف و اما صادق (ع) و دیگر معبران معروف در حوزه تعبیر خواب را آماده کرده ایم. اگر دوست دارید تعبیر خواب خوردن بادمجان در خواب ابن سیرین را با جزئیات بیشتر بدانید در ادامه مطلب همراه ما باشید.

ما تعبیر خواب و رؤیا ۲۰۲۱ را برای بزرگترین مفسران مانند ابن سیرین، النبلسی، ابن شاهین و الواسمی به شما پیشنهاد می کنیم، از جمله تعبیر نمادهای مختلف همانطور که در کتب مفسران آمده است.

شما را معرفی می کنیم تعبیر خواب خوردن بادمجان در خواب ابن سیرین

تعبیر خواب خوردن بادمجان در خواب ابن سیرین. بسیاری از افراد بادمجان را به دلیل طعم لذیذ آن و امکان تهیه آن به روش های مختلف ترجیح می دهند.

تعبیر خواب خوردن بادمجان در خواب ابن سیرین

 • خواب دیدن زن حامله ای که بادمجان کبابی می خورد به این معنی است که زن در هنگام زایمان زایمان سختی را تجربه می کند و زمین می خورد.
 • دختری تنها در خواب بادمجان سیاه می خورد تا مشکلات و مشکلاتی را که در زندگی با آن روبروست نشان دهد.
 • خوردن بادمجان در خواب می تواند به این معنی باشد که بیننده به تعبیر خوابهای خود و آنچه می خواهد و آرزو دارد می رسد.
 • خوردن بادمجان خارج از فصل در خواب بیانگر خبر بد و مشکلاتی است که ممکن است برای بیننده خواب پیش بیاید.
 • خوردن بادمجان کبابی در خواب، علامت آن است که بیننده دچار کینه و حسد می شود و باید خدا را یاد کند و دعا بخواند و خدا داناترین است.
 • تعبیر خواب کاشت بادمجان در خواب ابن سیرین

 • دیدن یک زن باردار در حال کاشت بادمجان در خواب بیانگر این است که برای تأمین آینده خانواده خود وارد پروژه های زیادی می شود.
 • زن متاهلی که خواب بادمجان کاشت را می بیند، نشانه آن است که روزی خوب و فراوان خواهد داشت.
 • دیدن بادمجان سفید در خواب زن متاهل بیانگر این است که به زودی حامله می شود و بچه ای به دنیا می آورد.
 • کاشتن بادمجان سیاه در فصل آن در خواب بیانگر این است که زندگی او تغییر می کند و کارهای نیک انجام می دهد.
 • وقتی دختر مجردی در خواب ببیند که بادمجان سفید می کارد، یعنی نامزدی و عقد او نزدیک است و خداوند اعلم.
 • تعبیر خواب خرید بادمجان در خواب ابن سیرین

 • در خواب زن متاهل دیدن خود در حال خرید بادمجان به معنای روزی خوب و فراوان است.
 • زن حامله ای که در خواب ببیند بادمجان می خرد، به این معناست که در آستانه سفر است یا زندگی او به سمت بهتر شدن تغییر می کند.
 • خرید بادمجان در خواب بیانگر خوشبختی بیننده و زندگی سرشار از رفاه، آرامش و ثبات روانی است.
 • خرید بادمجان خارج از فصل در خواب، نشانه عجله و بی پروایی در تصمیم گیری و عجله در امرار معاش است.
 • خواب خرید بادمجان در خواب بیانگر این است که در زندگی بیننده فردی فریبکار و ریاکار می خواهد کالای بدی به او بفروشد و خدا بهتر می داند.
 • تعبیر خواب چیدن بادمجان در خواب ابن سیرین

 • خواب دیدن چیدن بادمجان در فصل غیرفعال بیانگر نفرت و حسادت بیننده خواب است.
 • تاجری که خواب می بیند بادمجان می چیند، مژده است که پس از تلاش زیاد، پول و سود زیادی به دست خواهد آورد.
 • چیدن بادمجان در خواب بیانگر آن است که بیننده از طریق ارثی پول دریافت می کند که به نفع خود و دیگران است.
 • دیدن زن باردار در حال چیدن بادمجان در خواب بیانگر این است که دوران جدیدی را می گذراند که شاهد تغییرات مثبتی برای او خواهد بود.
 • بادمجان سفيد در خواب جوان مجرد، نشانه ازدواج آينده بيننده خواب با دختري زيبا و صالح است و خدا مي داند.
 • تعبیر خواب بادمجان گندیده در خواب ابن سیرین

 • دیدن بادمجان های گندیده در خواب بیانگر آن است که بیننده خواب در زندگی خود دچار شکست سختی می شود و پول زیادی از دست می دهد.
 • زن متاهلی که در خواب بادمجانی گندیده می بیند، بیانگر این است که مرتکب گناهان و خطاهای زیادی شده است و باید از این بابت توبه کند.
 • دختر تنهای که در خواب بادمجان پژمرده یا گندیده می بیند، بیانگر این است که در زندگی با مشکلات و بحران های زیادی مواجه خواهد شد.
 • خوردن نادرست بادمجان در خواب بیانگر مصیبتی بزرگ برای بیننده خواب و عبور او از بحران های بزرگ است.
 • دیدن بادمجان گندیده در خواب، نشانه نارضایتی بیننده از چیزهای زندگی یا دوری او از کسانی است که دوستشان دارد و خدا اعلم است.
 • تعبیر خواب پوست کندن بادمجان در خواب ابن سیرین

 • پوست کندن بادمجان در خواب بیانگر مشغولیت دائمی او با افکار زندگی است که منجر به خستگی و فرسودگی می شود.
 • دیدن پوست کندن بادمجان در خواب بیانگر این است که یکی از نزدیکان بیننده عاقل است و سعی می کند برای همه مشکلات راه حلی بیابد.
 • دیدن پوست کندن بادمجان سیاه در خواب، بیانگر آن است که حقایق پنهان آن آشکار می شود یا منافق از حقیقت آگاه است.
 • وقتی در خواب می بینید که بادمجان سفید پوست کنده می شود، بیانگر تلاش مستمر بیننده برای کسب روزی و مال حلال است.
 • زن شوهرداری که در خواب بادمجان سفید می بیند، نشانه بدخلقی شوهرش و رنج او با او و تربیت فرزندانش است و خداوند اعلم.
 • تعبیر خواب بادمجان سرخ شده در خواب ابن سیرین

 • خواب زن حامله ای که در خواب بادمجان سرخ شده می بیند، بیانگر آن است که پسری به دنیا خواهد آورد.
 • خواب بادمجان سرخ شده به معنای مقامی باوقار و مقام بلندی است که بیننده خواب به آن دست خواهد یافت.
 • دیدن بادمجان سرخ شده در خواب بیانگر توانایی بیننده در تغییر زندگی خود به سوی بهتر است.
 • وقتی انسان در خواب بادمجان سرخ شده را ببیند و آن را دوست نداشته باشد، به معنای بیماری یا دردسر است.
 • بادمجان سرخ شده در خواب بیانگر بی احتیاطی و عجله یا شنیدن خبر بدی است که به سرعت در بین مردم منتشر می شود و خدا اعلم.
 • تعبیر خواب بادمجان سیاه درشت در خواب ابن سیرین

 • دیدن بادمجان سیاه در خواب بیانگر تغییرات بد و منفی در زندگی او است و باید مراقب آن باشید.
 • دیدن بادمجان سیاه درشت به این معنی است که گرفتار مشکلات و بحران های زیادی خواهید شد.
 • زنی متاهل در حال پختن بادمجان سیاه در خواب بیانگر بازگشت فرد غایبی است که در نزدیکی او سفر می کند.
 • دیدن بادمجان سیاه در خواب ممکن است نشان دهنده شهرت بد آن در بین افراد باهوش باشد.
 • دیدن خرید بادمجان سیاه درشت در خواب، بیانگر این است که بیننده در چیزهایی که متعلق به او نیست دخالت می کند و چیزهایی می شنود که مردم طاقت آن را ندارند و خداوند اعلم.
 • علم تعبیر خواب در اسلام علم تفسیر رؤیا یا تفسیر رؤیا که به آن علم حقوقی اسلامی واحدی گفته می شود که احکام آن عمدتاً برگرفته از قرآن کریم و احادیث نبوی است و از نظر آکادمیک به رسمیت شناخته نمی شود و در دانشگاه ها و مؤسسات معتبر تدریس نمی شود. . هدف این علم تعبیر خوابی است که از جانب خداوند آمده و دارای معانی و تعابیری است که برای فرد یا جامعه در امور دینی و دنیوی مفید است یا آنچه به عنوان بینش حقیقی یا عادلانه بر اساس ایمان و ایمان اسلامی شناخته می شود. اهل سنت و جماعت.

  تفسیر راوی در قرآن کریم در سوره یوسف با کلمه توئیل الاحدیث فرمود: و این گونه پروردگارت تو را هدایت می کند و تفسیر حدیث را به تو می آموزد و برکاتش بر تو باد ْقوب كما علی عبویک من قبل ابراحيم و يساق ين ربابك عليم هاكيم، و از رؤيايي كه در قرآن كريم آمده است:

  علم تعبیر خواب در اسلام از زمان پیامبر اسلام آغاز شد; همان گونه که در تعبیر خواب و تعلیم احکام تعبیر آنها، احادیث توسط آنان برای صحابه نقل شده است و آثاری در احادیث وجود دارد که نشان می دهد اصحاب خواب را تعبیر می کردند.