تعبیر خواب دیدن اسم اسماء در خواب از نظر قرآن و معبران معروف + با جزییات دقیق

دراین مطلب از سایت باملین تعبیر خواب دیدن اسم اسماء در خواب از دیدگاه قرآن، حضرت یوسف و اما صادق (ع) و دیگر معبران معروف در حوزه تعبیر خواب را آماده کرده ایم. اگر دوست دارید تعبیر خواب دیدن اسم اسماء در خواب را با جزئیات بیشتر بدانید در ادامه مطلب همراه ما باشید.

اسم اسماء در خواب از نام هایی است که دلالت بر سعادت، مقام بلند، تعالی و تعالی دارد. این بستگی به این دارد که زن یا مجرد باشد یا باردار باشد.

تعبیر دیدن اسماء برای خانمهای مجرد

 • برخی از مفسران بر این باورند که دیدن نام اسماء در خواب دختری تنها به این معنی است که او به زودی فرصت شغلی مناسب و موقعیت والایی پیدا می کند.
 • برخی تعابیر دیگر بر این باورند که دیدن دختری تنها به نام اسما در خواب، نشانه آن است که او دوستی با وفا و فداکار دارد که در مواقع سخت در کنار او می ایستد و در هر شرایطی از او حمایت می کند.
 • اگر دختر مجردی در خواب ببیند که نامها را امضا می کند، بیانگر آن است که تاریخ ازدواجش نزدیک است.
 • دختری که اسم اصلیش اسماء است اگر در خواب ببیند که نمی تواند اسم خود را امضا کند، ضرر مالی هنگفتی دارد.
 • تعبیر دیدن نام برای زن شوهردار در خواب

 • دیدن نام اسما برای زن متاهل، گواه خوشبختی و ثبات زندگی خانوادگی و عشق او به شوهر است.
 • برخی از مفسران نیز بر این باورند که خواب زن شوهردار با نام اسماء بیانگر مقام و منزلت والای اوست و مورد علاقه همگان است.
 • اسما بشارا نامی برای موفقیت و توانایی تحمل مسئولیت بزرگ است.
 • معنی نام برای زن باردار در خواب

 • دیدن زن حامله ای به نام اسماء در خواب مژده تولد دختر است و مورد محبت همه و احترام والدین قرار خواهد گرفت.
 • این دید همچنین نشان می دهد که زایمان آسان و بدون دردسر خواهد بود و او سالم و بی خطر زایمان خواهد کرد.
 • برخی از مفسران بر این باورند که دیدن نام اسماء در خواب توسط زن حامله، بیانگر زیبایی نوزاد او و علاقه همه به اوست.
 • برخی دیگر بر این باورند که نوشتن اسامی توسط زن باردار در خواب دلیلی بر زیبایی، ایمنی و سلامت نوزاد است.
 • تعبیر دیدن اسماء برای مردان

 • برای مرد مجردی که اسم اسماء را در خواب ببیند مژده است که به زودی با دختری زیبا و صالح ازدواج می کند و علاقه شدیدی به او دارد.
 • دیدن اسامی در خواب نیز بیانگر مقام و منزلت بالا در آینده نزدیک است.
 • بسیاری از مفسران دیدن نام اسماء را مژده ای برای مرد می دانند.
 • با این حال، اگر شخصی نمی تواند نامی را در خواب ببیند، به او توصیه می شود که این خواب را به کسی نگوید، زیرا منادی نزدیک شدن به مشکلات بزرگ در زندگی و ضررهای بزرگ است.
 • دیدن نام های بد در خواب

 • نام اسامی در خواب گاهی برای بیننده تعابیر بدی را بیان می کند.
 • اگر در خواب بیننده نتواند نام ها را امضا کند، بیانگر آن است که بلای بزرگی به او می رسد.
 • همچنین ناتوانی در خواندن نام اسامی در خواب دلیلی بر قرار گرفتن در معرض فریب و فریب نزدیکترین افراد به قلب بیننده خواب است.
 • مفسران بر این باورند که اگر شخصی نتواند نام‌ها را بخواند، بنویسد یا امضا کند، این نشان‌دهنده مشکلات بزرگی است که بیننده خواب در معرض آنها قرار می‌گیرد و ناتوانی در حل آنها.