تعبیر خواب سوراخ در زمین برای زن مجرد، زن متاهل یا زن باردار از نظر قرآن و معبران معروف + با جزییات دقیق

دراین مطلب از سایت باملین تعبیر خواب سوراخ در زمین برای زن مجرد، زن متاهل یا زن باردار از دیدگاه قرآن، حضرت یوسف و اما صادق (ع) و دیگر معبران معروف در حوزه تعبیر خواب را آماده کرده ایم. اگر دوست دارید تعبیر خواب سوراخ در زمین برای زن مجرد، زن متاهل یا زن باردار را با جزئیات بیشتر بدانید در ادامه مطلب همراه ما باشید.

تعبیر خواب سوراخ در زمین را بسیاری از علما روشن کرده اند و گفته اند بسته به خواب بیننده و اتفاقاتی که در خواب دیده می تواند برای بیننده علامت خوب یا بد باشد. در سایت باملین امروز تمامی تعابیری که برای تعبیر خواب حفره ای در زمین بیان شد را ارائه کرده ایم.

تعبیر خواب سوراخ در زمین

 • دیدن سوراخ در خواب، نشانه ناکامی بیننده خواب در رسیدن به آنچه می خواهد در واقعیت است.
 • زن حامله ای که در خواب خود سوراخی در زمین می بیند، علامت آن است که تولد او نزدیک است.
 • اگر دختری خواب ببیند که در سوراخی در زمین می افتد، نشان دهنده این است که با یک فرد بد رابطه دارد و در زندگی واقعی با او با مشکلات بزرگی روبرو خواهد شد.
 • دیدن سوراخ در ابتدای بارداری نشانه کامل نبودن بارداری است.
 • دیدن سوراخ های روی زمین در خواب ممکن است به این معنی باشد که خواب بیننده در زندگی آینده خود متحمل ضررهای مالی زیادی خواهد شد.
 • اگر انسان خواب ببیند زمین را می کند، علامت آن است که به اطرافیان آسیب می رساند و باید به این موضوع توجه کند و در کار خود تجدید نظر کند.
 • اگر زنی در خواب ببیند که در گودال افتاد، ممکن است نشانه شکست در زندگی خانوادگی باشد و در زندگی واقعی طلاق بگیرد.
 • برای اطلاعات بیشتر تعبیر خواب خونریزی از زن باردار، متاهل، دختر مجرد یا مرد را بیاموزید.

  تعبیر خواب سوراخ در زمین و خروج آب از آن

 • اگر بیننده خواب ببیند در خواب سوراخی است که آب از آن بیرون می‌آید، نشانه آن است که از مشکل مالی بزرگ خلاص می‌شود.
 • همچنین می تواند به این معنی باشد که شما یک موقعیت یا شغل معتبر در کشور خواهید داشت.
 • دیدن سوراخی که آب زلالی از آن بیرون می‌آید، ممکن است نشانه‌ای از منابع فراوان امرار معاش در دوره آینده زندگی بیننده باشد.
 • دیدن یک سوراخ پر از آب گواه خبر بسیار خوشحال کننده ای است که خواب بیننده واقعاً در دوره آینده زندگی خود خواهد شنید.
 • اگر زن مجردی در خواب سوراخی با آب زیاد ببیند، بیانگر آن است که با فرد خوب و مناسبی نامزد می کند.
 • هم اکنون تعبیر خواب عکس موبایل برای خانم مجرد و تعبیر خواب عکس گرفتن با دوربین را مشاهده می کنید.

  تعبیر رؤیت سوراخ در خانه ابن سیرین

 • دیدن سوراخی در خانه بیننده نشانه آن است که اطرافیان او علیه او توطئه می کنند.
 • همین دید می تواند نشانه یک مشکل یا بدبختی بزرگ در خانواده باشد.
 • دیدن سوراخ در خانه یا جلوی خانه در خواب نیز بیانگر ضرر و زیان است.
 • تعبیر النبلسی از دیدن سوراخ در خانه

 • شیخ النبلسی معتقد است دیدن سوراخی در خانه در خواب ممکن است نشانه ارتکاب فعل حرامی باشد که بر بیننده خواب تأثیر منفی می گذارد و باید به درگاه خداوند متوسل شود.
 • دیدن سوراخی در خانه بیننده خواب ممکن است نشانه آن باشد که در روزهای آینده با فاجعه بزرگی در زندگی خود مواجه خواهد شد.
 • خواب دیدن سوراخی در خانه بیانگر مشکلاتی است که در خانواده ایجاد می شود.
 • سایت قبیله خواندن تعبیر دیدن کفتار در خواب ابن سیرین، النبلسی و ابن شاهین را توصیه می کند.

  تعبیر خواب یک سوراخ برای یک دختر تنها

  تعبیر خواب یک سوراخ در زمین برای زن می تواند بیانگر چیزهایی در زندگی او باشد، از جمله:

 • اگر دختری خود را در حال افتادن در چاله ببیند، ممکن است نشانه آن باشد که با مردی فریبکار و دروغگو ارتباط برقرار می کند.
 • همچنین اگر او همچنان درس می خواند، می تواند نشانه شکست در مدرسه باشد.
 • دیدن سوراخ در خواب برای زن مجرد ممکن است هشداری برای او باشد که از دوستان بد خود دوری کند، به خصوص اگر نزدیک سوراخ نرود.
 • دیدن سوراخ در خواب زنی مجرد ممکن است نشانه آن باشد که او در زندگی واقعی خود دچار اندوه و توهم شدید است.
 • این نیز می تواند دلیل بر حرام بودن دختر باشد و باید از آنها دوری کند و به اطاعت خداوند متعال روی آورد و صراط مستقیم را طی کند.
 • دیدن سوراخ در خواب دختری بیانگر این است که یکی از نزدیکان او قصد دارد برای زندگی او برنامه ریزی کند و باید مراقب اطرافیان خود باشد.
 • دیدن سوراخی در زمین در خواب دختر، علامت آن است که رازهایی در زندگی او وجود دارد که هیچکس از آنها خبر ندارد.
 • این می تواند به این معنی باشد که زندگی او از نظر عاطفی بد است و او به دنبال عشق واقعی در زندگی خود است.
 • دیدن سوراخی در هنگام راه رفتن در جاده از سوی زنی تنها، دلیل روشنی بر عجول بودن او در تصمیم گیری است که باعث می شود نتواند به خواسته اش برسد.
 • دیدن سوراخ در خواب دختر نامزد، دلیل بر عدم ازدواج اوست.
 • همچنین اگر کارمند باشد، ممکن است این نشانه شکست او در کار باشد.
 • دختری که در خواب سوراخ هایی در زمین می بیند، نماد انتخاب اشتباه دوستانش در زندگی است.
 • برای آشنایی بیشتر با تعبیر بیرون آمدن آب از دیوار خانه و تعبیر دیدن آب برای خانم مجرد، متاهل یا باردار اطلاعات بیشتری کسب کنید.

  تعبیر خواب زنده ماندن از افتادن در سوراخی در زمین

 • اگر فردی بدون کمک دیگران خود را در حال فرار از افتادن در گودال ببیند، این نشانه توانایی او برای رهایی از مشکلی است که می خواست در زندگی واقعی خود به آن وارد شود.
 • اگر زن مجردی در خواب ببیند که از افتادن در گودال نجات یافته است، نشانه آن است که از بلا جان سالم به در برده است و باید خدا را شکر کند.
 • اگر دختری در خواب ببیند که از گودالی می گذرد، اما مواظب است در آن نیفتد، دچار توهم شده و باید از آن اجتناب کند و به درگاه خدا توبه کند.
 • زنده ماندن از گودال به طور کلی می تواند نشانه بهتری برای خواب بیننده باشد تا فرار از فریب اطرافیانش.
 • اگر در خواب ببینید کسی شما را به گودالی هل می‌دهد و شما در آن می‌افتید، بیانگر آن است که مرتکب گناه شده‌اید و باید به درگاه خداوند رجوع کنید و به کار خیر ادامه دهید.
 • خواندن تعبیر خواب خورشید گرفتگی را به خانم های مجرد، متاهل و باردار توصیه می کنیم

  تعبیر به چاله افتادن

  تعبیر خواب در مورد سوراخی در زمین بسته به اتفاقات خواب ممکن است متفاوت باشد اگر خواب بیننده در خواب خود به سوراخی بیفتد، این نشانه موارد زیر است:

 • دختری که بدون آسیب دیدگی خود را در گودال می بیند، نشانه آن است که به زودی ازدواج خواهد کرد.
 • اگر دختری خواب ببیند در چاله ای افتاد و خود را مجروح کرد، علامت آن است که دوست صمیمی دارد که برای او مشکل بزرگی ایجاد می کند.
 • اینکه خود را در یک سوراخ پنهان کنید، نشانه آن است که بیننده خواب نیاز به محافظت در برابر مشکلی دارد که در واقعیت با آن مواجه است و به کسی نیاز دارد که به او کمک کند تا آن را حل کند.
 • افتادن زن متاهل در گودال نشانه مشکلات زندگی اوست.
 • اگر زن شوهردار ببیند که در چاله های زیادی افتاده و می خواهد از آن ها فرار کند، نشان می دهد که بدی های زیادی به او کشیده شده است و باید صبر کند و دعا کند و برای رفع آن ها کار درست انجام دهد.
 • هم اکنون می توانید در مورد تعبیر خواب پسر به روایت ابن شاهین، النبلسی و ابن غانم اطلاعات بیشتری کسب کنید.

  تعبیر دیدن مرده در حال کندن چاله در زمین

  تعبیر خوابی سوراخی در زمین را می توان در صورتی تعبیر کرد که خواب فرد متوفی را با توجه به علائم زیر تعبیر کرد:

 • به گفته محقق نابلسی، دیدن مرده در حال حفر چاله دلیلی بر نیاز او به خیریه است.
 • دیدن مرده ای که شما را به داخل سوراخ هل می دهد، اما شما زنده مانده اید، نشانه آن است که از مشکل بزرگی در زندگی خود خلاص خواهید شد که می خواستید وارد آن شوید.
 • این خواب همچنین می تواند نشانه آن باشد که بستگان مرده می خواهند خواب بیننده را مزاحم کنند.
 • دیدن مرده ای که در خواب برای شما قبر می کند، علامت آن است که عمر طولانی خواهید داشت.
 • دیدن مرده ای در خواب که چاه حفر می کند و نام او را بیرون می نویسد، دلیل بر مهربانی شماست.
 • اگر خواب ببینید مرده ای در حال حفر چاله است و از شما می خواهد که با او حفر کنید، این هشداری است از طرف مرده به شما که از چیزی در زندگی خود اجتناب کنید.
 • دیدن مرده ای که در حال کندن زمین برای کاشت گیاه است، توصیه ای است که به خواب بیننده داده می شود تا برای آخرت خود کارهای نیک انجام دهد.
 • تعبیر دیدن سوراخ جلوی خانه

 • دیدن سوراخ جلوی خانه در خواب ممکن است نشانه دزدی از خانه بیننده باشد.
 • این خواب همچنین ممکن است نشانه ای از شهرت بد بیننده در واقعیت باشد.
 • خواب دیدن سوراخی در جلوی خانه ممکن است به این معنی باشد که او یا یکی از نزدیکانش در واقعیت به این بیماری مبتلا شده است.
 • دیدن سوراخ جلوی خانه در خواب می تواند به معنای اختلافات و مشکلات بزرگ خانوادگی باشد.
 • دیدن سوراخ جلوی خانه در خواب، نشانه شنیدن خبرهای بد در دوره آینده زندگی بیننده خواب است.
 • خلاصه موضوع در ۶ نکته

  1. خواب دیدن سوراخی در زمین به تعبیر بسیاری از علمای تعبیر می تواند به معنای خوب و بد بسیاری باشد.
  2. دیدن سوراخ در خواب می تواند نشانه خوبی برای بیننده خواب باشد، مانند پول یا امرار معاش.
  3. همچنین می تواند نشانه ای از چیزهای ناخوشایند مانند مشکلات در زندگی بیننده خواب باشد.
  4. تعبیر خواب بسته به بیننده خواب می تواند متفاوت باشد. اگر بیننده دختر مجرد باشد، تعبیر خواب با مرد یا زن متاهل متفاوت است.
  5. تعبیر خواب نیز می تواند متفاوت باشد، اگر سوراخ داخل خانه باشد نشانه مشکلات خانوادگی است.
  6. اما اگر جلوی خانه باشد، ممکن است نشانه افراد بد یا توطئه هایی باشد که بیننده خواب طراحی کرده است.