تعبیر خواب طواف دور کعبه از نظر قرآن و معبران معروف + با جزییات دقیق

دراین مطلب از سایت باملین تعبیر خواب طواف دور کعبه از دیدگاه قرآن، حضرت یوسف و اما صادق (ع) و دیگر معبران معروف در حوزه تعبیر خواب را آماده کرده ایم. اگر دوست دارید تعبیر خواب طواف دور کعبه را با جزئیات بیشتر بدانید در ادامه مطلب همراه ما باشید.

تعبیر خواب کعبه برای زنان و مردان مجرد، متاهل، باردار و مطلقه.

بنابراین، علمای تفسیر معتقدند که این رؤیت غالباً نشانه‌های بسیار خوبی را نشان می‌دهد، خواه در خواب دختر تنها، مرد متاهل یا زن، باردار یا مطلقه ظاهر شود.

همچنین بخوانید : تعبیر خواب کعبه برای زنی که با ابن سیرین و ابن شاهین ازدواج کرده است.

تعبیر خواب طواف دور کعبه برای زنان مجرد

برای هر دختری که تعبیر خواب دور کعبه را بپرسد که در خواب ببیند، این خواب می گوید:

 • خواب طواف کعبه بیانگر آن است که بیننده خواب به آرزوها، اهداف و مقاصد دشواری دست یافته است که در دوره گذشته برای رسیدن به آنها تلاش کرده است.
 • تعبیر خوابی گردش در اطراف کعبه با یک معشوق نیز نمادی از نزدیک شدن نامزدی رسمی و برآورده شدن آرزوی او برای ازدواج با این شخص است.
 • رؤیای طواف کعبه که دختر مجرد می بیند نیز نشان از قرب این دختر به خداوند متعال، تعهد و اخلاق نیک او دارد که او را دختر مورد علاقه همه می کند.
 • اگر این دختر در گذشته دچار اندوه شدیدی شده باشد، طواف کعبه در خواب ممکن است به معنای پایان آن مرحله سخت زندگی او و آغاز مرحله جدیدی باشد.
 • اما اگر این دختر در آن زمان خویشاوندی نداشت، طواف کعبه مژده می دهد که این دختر با شخص صالحی همراه می شود که زندگی آبرومندی برای او فراهم می کند.
 • اما اگر آن دختر هنگام طواف کعبه بسیار ترسیده باشد، ممکن است هشداری برای او باشد که از انجام کارهای حرام یا گناهی که انجام می دهد دست بردارد.
 • اما اگر دختر هنگام گردش در کعبه احساس خوشبختی و راحتی کند، آن دختر می تواند خواسته های خود را از نظر رده سنی چه در درس و چه در کار برآورده کند.
 • تعبیر خواب دور کعبه برای زن شوهردار

  تعبیر خواب طواف کعبه یکی از تعبیرهای نیکو است که نشانه های بسیار امیدوارکننده ای دارد از جمله:

 • اگر خواب بیننده دیر فرزندی داشته باشد، قدم زدن در اطراف کعبه در خواب بیانگر برآورده شدن این آرزو و نزدیکی حاملگی است.
 • دورنمای طواف کعبه با همسرش نیز نماد خوبی از این زن و حل مشکلات زناشویی است که بین آنها وجود دارد.
 • تعبیر خوابی قدم زدن در خواب نیز نماد برآورده شدن بسیاری از خواسته های این زن است که با تاخیر انجام داده است.
 • علمای تفسیر تأکید می کنند که گردش در خواب زن متاهل منادی آسودگی پس از رنج و رهایی از اندوهی است که از آن رنج می برد.
 • دیدن طواف کعبه نیز بیانگر این است که این زن از روزی بسیار خوب و فراوان و فراوان برخوردار خواهد شد.
 • اگر این زن یک سری بحران ها و مشکلات مالی را پشت سر می گذارد، طواف کعبه نشان دهنده بهبود وضعیت مالی او در دوره آینده است.
 • اما اگر این خانم مرتکب گناه و بدی شده باشد، طواف کعبه ممکن است نشانه هدایت و توبه او به سوی خداوند باشد.
 • برخی از مفسران بر این باورند که طواف کعبه با همسر، نشان دهنده نزدیک شدن به زیارت بیت الله الحرام در سال جاری است.
 • همچنین بخوانید : تعبیر خواب دیدن نماز عصر در خواب

  تعبیر خواب دور کعبه برای زن باردار

  برای هر زن مطلقه ای که تعبیر خواب طواف کعبه را بخواهد، علمای تعبیر بر این باورند که این رؤیا می گوید:

 • دیدن زن حامله در حال طواف بر کعبه نشانه آرامش بعد از خستگی و زایمان است.
 • خواب طواف زن باردار بر کعبه نیز به معنای رهایی از غم و اندوه و تنشی است که در این دوران دچار آن می شود.
 • یا طواف کعبه ممکن است نشانه تولد نوزاد سالمی باشد که ممکن است عاری از بیماری باشد.
 • برخی از مفسران بر این باورند که طواف کعبه نشان دهنده تولد جنسیت فرزندی است که این زن آرزوی داشتن آن را دارد.
 • طواف دور کعبه نیز حاکی از فراوانی بشارتی است که بر سر این زن می آید.
 • طواف زن باردار با شوهرش در اطراف کعبه از ثبات زندگی خانوادگی و احساس ثبات در زندگی خانوادگی او می گوید.
 • تعبیر خواب دور کعبه برای زن مطلقه

  برای هر زن مطلقه ای که خواب طواف کعبه را می بیند، این رؤیا بیش از یک معنی ستایش آمیز دارد، از جمله:

 • رفتن به حج و طواف کعبه از بشارت رهایی از غم و اندوه و رهایی از اندوهی است که در آن قرار می گیرد.
 • اگر زن مطلقه خود را در حال گردش در اطراف کعبه با شوهر سابق خود ببیند، ممکن است به معنای آشتی او با آن مرد و آغاز مرحله جدیدی با او باشد.
 • در مورد طواف کعبه با غریبه، مژده است که او با مردی نیکوکار و دارای صفات نیک بسیار ازدواج کند.
 • اگر این زن مشکل مالی و بدهی داشته باشد، طواف او به دور کعبه نشان می دهد که به زودی از شر این بدهی ها خلاص می شود.
 • اما اگر این زن هنگام طواف کعبه احساس اضطراب کرد، ممکن است به دلیل عدم تعهد اخلاقی یا دوری از خداوند متعال باشد و باید مراقب باشد.
 • اگر زنی مطلقه خواب ببیند که با فرزندانش بر کعبه طواف می کند، ممکن است فرزندان خود را بزرگ کند و به امن بیاورد.
 • طواف در خواب زن مطلقه ممکن است نشانه ترفیع شغل فعلی و کسب موقعیت ممتاز در آن باشد.
 • همچنین بخوانید : تعبیر خواب دیدن فرش در خواب

  تعبیر خواب راه رفتن در اطراف کعبه برای مرد

  ابن سیرین، ابن شاهین و دیگر علمای تفسیر در تعبیر خواب طواف کعبه بیش از یک تعبیر مختلف ذکر کرده اند که بیش از یک معنا دارد، از جمله:

 • طواف حجر الاسود آغازی تازه در زندگی آن شخص برای بهبود و رهایی از مرحله سختی که طی کرده است بیان می کند.
 • همچنین خواب طواف کعبه برای مرد مجرد، بیانگر ازدواج او با دختری نیکو و مؤدب با صفات بسیار مورد نظر اوست.
 • یا طواف کعبه در خواب ممکن است نشانه توبه خالصانه شخص از گناه یا نافرمانی باشد که در گذشته مرتکب شده است.
 • اگر این شخص در آستانه پروژه های جدید باشد، طواف او به دور کعبه نوید می دهد که او به بسیاری از این کارها دست خواهد یافت.
 • دیدن طواف اطراف کعبه نیز بیانگر تعهد اخلاقی آن شخص و پیروی از سنت رسول الله صلی الله علیه وسلم است.
 • اگر صاحب خواب بیمار بود طواف او به دور کعبه یکی از منادی بهبودی قریب الوقوع او به دستور خداوند متعال است.
 • تعبیر خواب هفت بار طواف کعبه

  برای کسی که ببیند هفت بار بر کعبه طواف می کند، این خواب می گوید:

 • طواف هفت مرتبه دور کعبه، بیانگر آن است که بیننده خواب به تمام خواسته ها و خواسته های سنگین خود می رسد.
 • دیدن طواف اطراف کعبه در خواب نیز بیانگر اقبالی است که در روزهای آینده در انتظار بیننده خواب است.
 • طواف دور کعبه ممکن است نشانه کسب مال زیاد یا مال حلال در روزهای آینده باشد.
 • بسیاری از علمای تفسیر بر این باورند که طواف کعبه، حج یا عمره امسال بیننده خواب را پیش‌بینی می‌کند.
 • دختری متأهل که هفت بار در حال طواف بر کعبه دیده می شود، نشان می دهد که در شرف ازدواج با مردی صالح است.
 • ابن سیرین بر این باور است که گردش در اطراف کعبه یکی از نشانه های آن است که بیننده خواب بر بسیاری از مشکلات و موانعی که در زندگی او ظاهر می شود غلبه کرده است.
 • تعبیر خواب تنهایی دور کعبه قدم زدن

  طواف کعبه با تعداد زیادی از مسلمانان مرسوم است، اما در صورتی که بیننده خواب به تنهایی بر کعبه طواف کند، ممکن است این رؤیا اشاره به:

 • طواف خود دور کعبه حکایت از مرگ قریب الوقوع بیننده خواب دارد.
 • یا خود طواف کعبه یکی از نشانه های آمرزش بسیاری از گناهانی است که بیننده خواب در گذشته انجام داده است.
 • ولى اگر صاحب خواب هنگام طواف كعبه ترسى به خود ببيند، ممكن است به خاطر ترس زياد او از ملاقات خداى متعال به خاطر اعمال بدى باشد كه انجام مى دهد.
 • یا طواف کعبه فقط برای انسان است زیرا در زندگی دنیوی زاهد است.
 • همچنین بخوانید: تعبیر خواب یک آپارتمان جدید

  تعبیر خواب طواف کعبه و گریه

  برای کسی که خواب ببیند در حال گریه بر کعبه طواف می کند، این خواب می گوید:

 • دیدن طواف در اطراف کعبه و گریه در خواب، بیانگر ثروت بیننده در آینده است.
 • یا طواف کعبه در حال گریه برای رهایی از ناراحتی شدیدی که بیننده خواب از آن رنج می برد.
 • اگر صاحب خواب در زندگی مسلک یا آرزویی داشته باشد که بخواهد آن را برآورده کند، گریه در حال طواف کعبه بیانگر برآورده شدن آن آرزو است.
 • قدم زدن در اطراف بیننده خواب که بدهی های زیادی دارد نیز می تواند نشانه خلاص شدن از این بدهی ها و افزایش غیرمنتظره معیشت او در دوره آینده باشد.
 • دیدن طواف کعبه با اشک نیز نمادی از پیشرفت بیننده خواب در کار فعلی و کسب مقام ممتاز در آن است.
 • طواف دور کعبه در حال گریه بیانگر حس اطمینان و آرامشی است که بیننده خواب احساس می کند.
 • شاید طواف کعبه یکی از منادی های رسیدن به بهشت ​​خداوند متعال باشد، به ویژه اگر صاحب خواب متعهد اخلاقی و شرعی باشد.
 • تعبیر خواب طواف کعبه امام صادق علیه السلام.

  امام صادق (علیه السلام) بر این باور است که طواف کعبه بیش از یک معنا را بیان می کند، از جمله:

 • دیدن طواف کعبه در خواب، بیانگر پیروزی صاحب خواب بر دشمنان است.
 • اگر بیننده خواب مورد بی انصافی اطرافیان قرار گرفته باشد، طواف کعبه ممکن است نشانه رهایی از این ظلم باشد.
 • دیدن طواف کعبه نیز حاکی از شادی و بشارتی است که به خواب بیننده خواهد رسید.
 • اگر بیننده خواب کار نمی کند، طواف او در اطراف کعبه ممکن است به معنای شغل خوب یا فرصت خوبی برای کار در خارج از کشور در آینده نزدیک باشد.
 • همچنین بخوانید : تعبیر گریه در خواب

  در پایان پس از بررسی تمام نظراتی که دانشمندان و مفسران خواب در تعبیر خواب در مورد دور کعبه و گریه کردن ذکر کرده اند، اغلب خواب های خوبی هستند که بیننده را به خوش بینی و شادی دعوت می کنند زیرا دارای حسن خلق هستند. معنی