تعبیر خواب پرواز بدون بال از نظر قرآن و معبران معروف + با جزییات دقیق

دراین مطلب از سایت باملین تعبیر خواب پرواز بدون بال از دیدگاه قرآن، حضرت یوسف و اما صادق (ع) و دیگر معبران معروف در حوزه تعبیر خواب را آماده کرده ایم. اگر دوست دارید تعبیر خواب پرواز بدون بال را با جزئیات بیشتر بدانید در ادامه مطلب همراه ما باشید.

تعبیر خواب پرواز بدون بال برای زنان مجرد، زنان متاهل، زنان باردار، زنان مطلقه و مردان بسته به سیر وقایع در خواب می تواند متفاوت باشد، زیرا نماد پرواز نشان دهنده دستیابی به موفقیت بزرگ در زندگی است. شخص بینا می تواند نشانه کسب مقامی برجسته در کار یا جامعه باشد و تعابیری که از علمای تفسیری مانند ابن سیرین و النبلسی و دیگرانی که در ذیل تفاسیر آنها را خواهیم آموخت. از طریق سایت باملین.

همچنین بخوانید : تعبیر پرواز در خواب ابن سیرین، ابن شاهین و النبلسی.

تعبیر خواب پرواز بدون بال

با مطالعه این مبحث متوجه خواهید شد که دیدن زنی در خواب به گونه ای که گویی بدون بال در حال پرواز است بیانگر معانی زیادی در رابطه با زندگی اوست، چه درس خواندن، چه کار و چه چیز دیگری. به آن اشاره خواهیم کرد. زیر:

 • خواب دیدن پرواز بدون بال برای یک زن مجرد هنگام نقل مکان به خانه جدید بیانگر این است که او زندگی جدیدی با فرد مورد نظر خود خواهد داشت و در اسرع وقت برای ازدواج آماده می شود.
 • و اگر دختر مجردی خواب ببیند که بدون بال بر فراز کعبه پرواز می کند، این خواب بیانگر آن است که در تقرب به خداوند متعال به مقام والایی خواهد رسید و از حمایت و عنایت خداوند برخوردار خواهد شد. برای او.
 • دیدن زنی تنها که در خواب بدون بال پرواز می کند و احساس می کند در حال رسیدن به آسمان است، بیانگر آن است که در نتیجه عزم و اراده خود به چیز بسیار مهمی دست یافته است.
 • و اگر زنی در خواب ببیند که بدون بال پرواز می کند و توانایی زیادی دارد که هر طور که می خواهد حرکت کند، این خواب قدرت شخصیت و توانایی او را در کنار آمدن با مشکلات و چالش ها نشان می دهد. عزم
 • همچنین بخوانید : تعبیر خواب پرواز در خواب برای زنان مجرد

  تعبیر خواب پرواز بدون بال برای زن متاهل

  تعبیر پرواز در خواب زن متاهل، اگر بال نداشته باشد، بسته به حوادث مختلفی که تجربه می کند، متفاوت است که به شرح زیر است:

 • اگر زن متاهل خواب ببیند که بدون بال در بلندی پرواز می کند، نشانه ی مقام و منزلت او در میان مردم است و ممکن است دلیل آن باشد که همسر و فرزندانش دل او را شاد کنند.
 • و اگر زن شوهردار خواب ببیند که بدون بال بر پشت بام خانه ای غیر از خانه خانوادگی خود پرواز می کند، این خواب بیانگر آن است که به خانه پدر و مادر خود باز خواهد گشت.
 • اما اگر زنی متاهل در خواب ببیند که پسرش بدون بال پرواز می کند، خواب بیانگر ازدواج پسرش در آینده نزدیک است.
 • و هر که در خواب ببیند شوهرش کسی است که از پشت بام خانه اش به خانه ای دیگر بدون بال پرواز می کند، معنایش این است که این شوهر غیر از زن خود زنی دارد.
 • تعبیر خواب پرواز بدون بال برای یک زن متاهل نیز می تواند نشان دهنده پایان یک بحران یا یک مشکل دشوار باشد.
 • شاید تعبیر خواب نشان دهنده شروع تغییرات مثبت باشد که بیننده تمام خوبی ها را از آن درو خواهد کرد.
 • تعبیر خواب پرواز بدون بال برای زن باردار

  مفسران در توضیح معنای پرواز بدون بال برای یک زن باردار بسته به وضعیت روانی او و شرایط اطراف او، به شرح زیر متفاوت بودند:

 • وقتی زن باردار خواب ببیند که بدون بال پرواز می کند و می ترسد، به این معنی است که به دلیل نزدیک شدن به تاریخ تولد لحظاتی پر از اضطراب و استرس را تجربه خواهد کرد.
 • و اگر زن حامله خواب ببیند که بدون بال پرواز می کند و خوشحال است، این خواب، علامت آن است که در هنگام زایمان کار او آسان می شود و انشاءالله فرزندی سالم به دنیا می آورد.
 • اما اگر زن باردار خواب ببیند که بدون بال پرواز می کند و سپس سقوط می کند، ممکن است نشان دهنده مشکلات و مشکلاتی باشد که در هنگام زایمان با آن روبرو خواهد شد.
 • همچنین بخوانید : تعبیر خواب سوار شدن بر اسب قهوه ای در خواب

  تعبیر خواب پرواز بدون بال برای زن مطلقه

  زندگی زن مطلقه و خواب هایی که در خواب می بیند با افراد دیگر متفاوت است، مثلاً وقتی خواب پرواز بدون بال را در خواب تعبیر می کنید، اینطور می شود:

 • هرکس در خواب ببیند که بدون بال پرواز می کند، به این معنی است که به درجه بالایی از دستیابی به تعبیر خوابها و اهداف خود می رسد تا جایگاه برجسته ای در جامعه به دست آورد.
 • و اگر زن مطلقه خواب ببیند که با شوهر سابق خود بدون بال پرواز می کند، علامت آن است که ممکن است دوباره نزد شوهرش بازگردد.
 • دیدن زنی مطلقه در حال پرواز بدون بال در خواب ممکن است نشان دهنده حسن شهرت و اخلاق بلند او باشد.
 • این بینش ممکن است نشان دهنده این باشد که اگر در زمینه آموزش فعالیت کند، به جایگاه علمی برجسته ای دست خواهد یافت.
 • تعبیر خواب پرواز بدون بال برای مرد

  تعبیر خواب شخصی که بدون بال پرواز می کند را می توان بر اساس متاهل یا مجرد بودن او تعبیر کرد:

 • اگر مرد مجردی در خواب ببیند که بدون بال بر پشت بام خانه زنی که می شناسد پرواز می کند، این خواب علامت آن است که خیلی زود با او ازدواج خواهد کرد.
 • و اگر مرد متاهلی در خواب ببیند که با همسرش بدون بال پرواز می کند و یکی از ستارگان آسمان به او می رسد، این خواب بیانگر آن است که دختری زیبا خواهد داشت که در زندگی به مقامی می رسد و خدا می داند. بهترین
 • و اگر شخصی در خواب ببیند که بدون بال بر فراز دریا پرواز می کند، این خواب، علامت آن است که بیننده در کار خود ارتقای جدیدی پیدا می کند که در پس آن کار بسیار است.
 • اما اگر مردی متاهل خود را ببیند که بدون بال پرواز می کند و از جایی به جای دیگر حرکت می کند، این خواب ممکن است نشان دهنده تمایل خواب بیننده برای ازدواج با زن دیگری باشد.
 • همچنین بخوانید : تعبیر خواب فردی که با او دعوا می کنید با من صحبت کنید

  تعبیر خواب پرواز بدون بال

  ابن سیرین، امام صادق و ابن شاهین از جمله دانشمندانی هستند که در تعبیر خواب و رؤیا اتفاق نظر دارند و هر کدام با توجه به شرایط بیننده و زندگی او معنای پرواز در خواب را بیان می کنند. به شرح زیر است:

  تفسیر ابن سیرین

 • ابن سیرین خواب پرواز بدون بال را در خواب برای ما تعریف می کند که نشانه فرار از فشارهای روانی و مشکلاتی است که بیننده تجربه می کند.
 • و اگر بیننده خواب ببیند که بر فراز کشوری بی بال پرواز می کند و سپس به وطن خود باز می گردد، علامت آن است که پس از معاینه خود به راه راست باز خواهد گشت.
 • تعبیر خواب همچنین بیانگر تحقق اهداف و تعبیر خوابهای مورد نظر چه در کار و چه در زندگی به طور کلی است.
 • تفسیر امام صادق

 • محقق ارجمند امام صادق می فرماید تعبیر خواب پرواز بدون بال می تواند دلیل بر رسیدن بیننده به مقام یا مقامی باشد، زیرا خواب تکرار می شود هر چه سریعتر موضوع محقق می شود.
 • خواب همچنین بیانگر تغییر در شرایط بیننده خواب است یا ممکن است از جایی به جای دیگر یا از کاری به شغل دیگر نقل مکان کند.
 • خواب همچنین می تواند به این معنا باشد که خواب بیننده از برخی مشکلات روانی رنج می برد و می خواهد فرار کند و از شر آنها خلاص شود.
 • تفسیر ابن شاهین

 • ابن شاهین می گوید که دیدن پرواز بدون بال در خواب ممکن است نشانه ناتوانی بیننده در برآوردن خواسته های خود باشد زیرا کسی نیست که از او حمایت کند.
 • و کسي که در ميان گروهي از پرندگان در حال پرواز بدون بال ديده شود، يعني صاحب خواب در جمع بيگانگان به وطن جديدي سفر خواهد کرد.
 • و اگر بیننده ببیند که به هوا پرواز کرد و برنگشت، نشانه آن است که عاقبت بیننده نزدیک است و خداوند متعال بالاتر و حکیمتر است.
 • و اگر بیننده در خواب ببیند که بدون بال پرواز می کند و ناگهان به زمین می افتد، علامت آن است که بیمار می شود، ولی به خواست خدا بهبود می یابد.
 • همچنین بخوانید: تعبیر خواب در مورد شستن لباس های کسی که می شناسم

  نشانه های دیگر معنای پرواز بدون بال

  تعبیر خواب پرواز بدون بال در خواب کسی که آن را می بیند از خواب های متداول است و تعابیری که قبلا ذکر کردیم نه تنها همه تعبیر خواب پرواز است بلکه تعابیر بسیار دیگری نیز دارد. . که به شکل زیر با آن آشنا خواهیم شد:

 • وقتی زن متاهل در خواب خود را در حال پرواز بدون بال پشت سر شوهر می بیند، این خواب بیانگر مقام والای شوهر و سپس جایگاه والای او در جامعه است.
 • اگر بیننده در خواب ببیند که بدون بال در حال پرواز است و کسی با او نیست، بیانگر آن است که به تنهایی با مشکلات شدیدی مواجه است و می تواند از شر آنها خلاص شود.
 • اما اگر بیننده در خواب ببیند که بدون بال پرواز می کند و به شدت احساس ترس می کند، این خواب بیانگر آن است که در زندگی خود با موانع و مشکلات زیادی مواجه خواهد شد.
 • همچنین دیدن شخصی که در خواب بدون بال پرواز می کند، گویا بر زمین افتاده است، علامت آن است که نمی تواند به اهدافی که می خواهد دست یابد، اما ناکام مانده است.
 • شاید خواب دلالت بر این دارد که بیننده در بین مردم جایگاه بالایی دارد و از حسن شهرت و اخلاق برخوردار است.
 • شاید پرواز بدون بال در خواب نشان دهنده قدرت تعبیر خواب بیننده برای تعبیر خوابرویی با مشکلات دشوار و توانایی او در یافتن راه حل مناسب برای آنها باشد.
 • این چشم انداز همچنین نشان دهنده سفر و دستیابی به موفقیت مطلوب در بسیاری از مشاغل است.
 • و اگر بیننده دانش آموز بود و خود را در حال پرواز بدون بال دید، این خواب حکایت از موفقیت او و رسیدن به مقام علمی خوب دارد.
 • و اگر بیننده در خواب ببیند که بدون بال و کفش در حال پرواز است، به این معنا است که کار جدید و معتبری پیدا می کند.
 • هنگامی که زنی خود را در خواب ببیند که گویی بر فراز کوهی بلند و بدون بال پرواز می کند، به این معنی است که تحت مراقبت و حمایت نزدیکترین افراد است.
 • دیدن خود در حال پرواز بدون بال بر فراز ابرها نشانه آن است که جاه طلبی های زیادی برای رسیدن به آن دارید.
 • و هرکس در خواب ببیند که پرواز را متوقف کرده و بال ندارد، یعنی نمی خواهد زندگی اش ادامه پیدا کند یا انسان نمی تواند تصمیم درستی برای رسیدن به خواسته ها و آرزوهایش بگیرد.
 • ابن نبلسی وقتی در خواب شخصی را می بیند که بر بالین او بدون بال پرواز می کند، می گوید این خواب نشان می دهد که بیماری دارد که برایش ادامه می یابد.
 • و کسى که بدون بال در هوا پرواز کند و نداند کجا پرواز کند و دوباره به خانه خود برگردد، این بدان معناست که بحران شدیدى پیش مى آید، ولى خداوند متعال او را یاری مى کند و به لطف خدا تمام مى شود.
 • و اگر خواب بیننده در زندگی خود زندگی بدی داشته باشد و نگرانی ها و مشکلات سنگینی داشته باشد و در خواب ببیند که بدون بال پرواز می کند و خوشحال است، این خواب نشان می دهد که ناخودآگاه او می خواهد از شر همه متغیرهای بدی که احساس می کند خلاص شود. از طریق ، که در واقع عبور می کند.
 • و اگر زن حامله در خواب ببیند که بدون بال پرواز می کند و خواب در ماه های اول حاملگی است، بیانگر آن است که فرزند ذکور به دنیا می آورد و خداوند اعلم.
 • و هر كه ديده شود كه بر فراز قبر بدون بال پرواز كند، يعنى بيننده با جن سر و كار دارد يا شايد در خواب با مرده ارتباط برقرار كند.
 • وقتی بیننده خواب مرده ای را بدون بال در حال پرواز می بیند، بیانگر حال خوب و مقام والای آن مرحوم است و ممکن است از شهدا باشد و خداوند اعلم.
 • و هر کس خود را ببیند که بدون بال بر فراز جانوران و خزندگان پرواز می کند، این خواب نشان می دهد که بیننده بر دشمنان خود نیرو و استواری خواهد داشت.
 • و دیدن او که بدون بال پرواز می کند و آن انسان راست پرواز می کند، نشان می دهد که بیننده کار او را اصلاح می کند، اما اگر راست پرواز کند برای او خوب است و اگر با سر پرواز کند. در زمین، پس هیچ خیری در آن نیست.
 • و هر کس دیده شود که بدون بال بر فراز کوه بلند پرواز می کند، این خواب بیانگر نفوذ، قدرت، پول و موفقیت در زندگی بیننده خواب است.
 • همچنین بخوانید : تعبیر افتادن در چاه و مردن در خواب

  و در اینجا به پایان تعبیر خواب پرواز بدون بال با توجه به موقعیت اجتماعی بیننده اعم از متاهل یا باردار، مجرد یا مطلقه می رسیم، همچنین به علائم مختلفی اشاره کردیم که به دیدن پرواز بدون بال اشاره دارد. بال در خواب بهترین تعبیر خوابهای شیرین رو برات آرزو میکنم