تعبیر دیدن ستاره ها و شهاب ها در خواب از نظر قرآن و معبران معروف + با جزییات دقیق

دراین مطلب از سایت باملین تعبیر دیدن ستاره ها و شهاب ها در خواب از دیدگاه قرآن، حضرت یوسف و اما صادق (ع) و دیگر معبران معروف در حوزه تعبیر خواب را آماده کرده ایم. اگر دوست دارید تعبیر دیدن ستاره ها و شهاب ها در خواب را با جزئیات بیشتر بدانید در ادامه مطلب همراه ما باشید.

تعبیر دیدن ستاره ها و شهاب ها در خواب یکی از معروف ترین تعابیری است که دانشمندان به آن پرداخته اند.

تعبیر دیدن ستاره ها و شهاب ها در خواب

شهاب ها و ستارگان یکی از اجرام آسمانی هستند که خداوند آنها را آفریده است، اما در خواب ممکن است دید آنها با واقعیت متفاوت باشد که ممکن است مربوط به وضعیت روحی و روانی فرد باشد و از جمله معروف ترین مطالبی است که در تعبیر این مطلب گفته می شود. تعبیر خواب می تواند به صورت زیر باشد:

 • اگر انسان در خواب ستارگان و شهاب ها را در آسمان ببیند، بیانگر آن است که در دنیا حیات فراوانی خواهد یافت.
 • در تعبیر رؤیت ستارگان و شهابهای درخشنده در آسمان، دلیل بر این بوده که او از افراد شریف بوده است.
 • اگر در خواب ستارگان و شهاب های دوردست دیده شوند، علامت آن است که بیننده فرصت سفر به مکان دور را پیدا می کند.
 • نگاه به آسمان و اندیشیدن به ستارگان و شهاب ها گواه این است که بیننده همیشه با افراد دانشمند و بلندپایه نشسته است.
 • دیدن ستارگان و شهاب‌ها با نورهای کورکننده در خواب، نشانه‌ی شناخت کسی است که می‌خواهد نظریه خاصی را توضیح دهد.
 • در تعبیر خاموش شدن ستارگان و شهاب ها در خواب می گویند موجب کم شدن برخی امور از جمله امر به معروف و نهی از منکر می شود.
 • اگر بیننده مسافری داشته باشد و در خواب ستارگان و شهاب هایی را ببیند که از آسمان می افتند، نشانه بازگشت آن شخص است.
 • دیدن ستارگان و شهاب های دزدیده شده در خواب تعبیر می شود که بیننده خواب می خواهد چیزی از صاحب زمین و سلطان بدزدد.
 • اگر خواب ببینید ستارگان و شهاب‌ها به زمین می‌افتند، نشانه مرگ دانشمند معروفی است.
 • تعبیر دیدن شهاب ها و ستارگانی که از زمین به آسمان برمی خیزند می گوید که این نشانه بزرگ اعتماد و صداقت بیننده خواب است.
 • در تعبیر دیدن ستارگان و شهاب ها در خواب، دلیل بر قدرت زیاد بیننده ذکر شده است.
 • تعبیر دیدن ستاره ها و شهاب ها در خواب برای مجردها

  معمولاً دختری دوست دارد تا دیروقت بیدار بماند و به آسمان نگاه کند تا به دنیا فکر کند و ممکن است بخواهد ستاره ها را ببیند، اما وقتی آنها را در خواب می بیند ممکن است نشانه یا نشانه باشد. برخی موارد شامل موارد زیر است:

 • دیدن ستارگان و شهاب ها در خواب بیانگر نزدیک بودن روز عروسی دختر در صورت نامزدی است.
 • اگر نامزد نداشته باشد و در خواب ستارگان و شهاب های درخشان ببیند، علامت آن است که فردی تحصیل کرده و پارسا هست که از او خواستگاری می کند.
 • اگر در زندگی اش پریشان شود و در خواب ستاره ها و شهاب ها ببیند، نشانه تغییر مثبت در زندگی او به سوی بهتر شدن است.
 • سقوط بسیاری از ستارگان و شهاب سنگ ها در خواب گواه دستیابی به همه اهداف است.
 • اگر دختر تنها بود و در خواب ستارگان و شهاب های در حال سقوط را دید، نشانه آن است که او به تنهایی نمی تواند زندگی را تحمل کند.
 • اگر دختر متدین باشد و کارهای نیک انجام دهد و در خواب ببیند که به ستارگان و شهاب ها می نگرد، علامت آن است که در آسایش روحی و ثبات روانی است.
 • اگر خواب ببیند که با خوشحالی به ستارگان و شهاب ها نگاه می کند، علامت آن است که در این دنیا موفق خواهد شد.
 • اگر دختری در خواب ببیند که ستارگان و شهاب‌ها در حالی که غمگین است می‌افتند، نشانه آن است که کسی او را فریب می‌دهد و به بدترین شکل ممکن او را آرزو می‌کند.
 • همچنین بخوانید : تعبیر دیدن ستارگان در خواب ابن سیرین

  تعبیر دیدن ستاره ها و شهاب ها در خواب برای متاهل

  زن ممکن است برای آسایش همسر و فرزندانش تا دیروقت بیدار بماند و شب زنده داری او را به مراقبه در تماشای ستارگان و اجسام بهشتی وادار می کند که ممکن است به ضمیر ناخودآگاه او ثابت کند که آنها را در خواب می بیند، اما موارد زیر در در تعبیر این خواب آمده است:

 • اگر در خواب ستارگان و شهاب‌ها ببیند، علامت آن است که شوهرش از هر جهت از او مراقبت خواهد کرد.
 • اگر زن متاهلی در خواب ستارگان و شهاب های دوردست ببیند، صاحب فرزند می شود.
 • دیدن ستارگان و شهاب های درخشان در خواب، نشانه خوبی هایی است که در زندگی خواهید داشت.
 • دیدن ستاره ها به وضوح در کنار شهاب ها نشان دهنده عشق او به پدرش است.
 • اگر زن متاهلی ستاره ها و شهاب ها را ببیند و آسمان پر از ابر و ابرهای فراوان باشد، این نشانه مردی است که دوستش دارد.
 • اگر در آسمان ستارگان و شهاب‌ها می‌بینید، نشانه درگیری و رقابت بین زن و یکی از مردان است.
 • اگر بین ستارگان و شهاب ها درگیری ببیند و یکی از آن ها بزرگتر از دیگری باشد، نشانه درگیری شوهر و پسرش است.
 • اگر در خواب ستارگان و شهاب های در حال سقوط ببیند، نشانه بیماری یکی از نزدیکان او است.
 • دیدن نمادهای ستارگان و شهاب‌سنگ‌ها در خواب برای زن متاهل، دلیلی بر امرار معاش است.
 • همچنین بخوانید : تعبیر رؤیت ماه کامل نورانی

  تعبیر دیدن ستاره ها و شهاب ها در خواب برای باردار

  شایان ذکر است که خانم باردار ممکن است در خواب ببیند که علائم و نشانه های سلامت جنین را می بیند و تعبیر زیر از این خواب می آید:

 • اگر زن حامله در خواب ستارگان و شهاب‌ها ببیند، علامت آن است که پسری خواهد داشت.
 • اگر زن باردار در خواب ستارگان و شهاب ها ببیند و خوشحال شود، به این معناست که زایمانی آسان و خستگی ناپذیر خواهد داشت.
 • دیدن ستارگان و شهاب های درخشان در خواب به نشانه تولد جنین دختر تعبیر می شود که از نظر مالی و خیر بسیار خوش شانس خواهد بود.
 • تعبیر دیدن ستاره ها و شهاب ها در خواب برای انسان

  دیدن ستارگان و شهاب سنگ در خواب برای مرد می تواند مربوط به سطح جسمانی یا اجتماعی او باشد و یا نشانه وقوع اتفاقی باشد، تعبیر این خواب چنین است:

 • اگر خواب ببیند که در روز ستارگان و شهاب ها ظاهر می شوند، علامت آن است که مشکلات زیادی به وجود می آید.
 • اگر خواب ببیند که ستارگان و شهاب ها از آسمان بر خانه اش فرو می ریزند، علامت آن است که برای خانواده اش می ترسد.
 • دیدن شهاب هایی که در خواب بر سر انسان می افتد، دلیلی بر ترس او از مرگ تعبیر می شود.
 • اگر انسان در خواب ببیند که ستارگان و شهاب ها او را راهنمایی می کنند، علامت آن است که او فردی صالح است و در زندگی خود به سنت پیامبر عمل می کند.
 • دیدن ستارگان و شهاب هایی که در خواب به زمین می افتند دلیلی بر این است که او از همه چیز در مورد خودش می ترسد.
 • اگر مردی متاهل باشد و در خواب ستارگان و شهاب‌ها ببیند، بیانگر آن است که در تحصیل صاحب فرزند می‌شود.
 • اگر در خواب ستاره های درخشان ببیند، نشانه خیر و برکت مالی است.
 • اگر جوانی مجرد بود و در خواب ستارگان و شهاب ها را دید، نشانه نزدیک شدن تاریخ ازدواجش است.
 • اگر در خواب ببیند که نور صبح با نور ستارگان و شهاب ها روبرو می شود، این نشانه خوشبختی او در زندگی است.
 • همچنین بخوانید : تعبیر دیدن ماه خیلی نزدیک در خواب

  تعبیر دیدن ستاره ها و شهاب ها در خواب توسط ابن سیرین

  ابن سیرین از جمله مفسرانی است که در مورد رؤیت اجرام آسمانی تفاسیر زیادی دارد که معروفترین آنها عبارتند از:

 • اگر شخصی در خواب ببیند که به ستارگان و شهاب ها نگاه می کند، بیانگر آن است که در تصمیم گیری در مورد زندگی خود خردمند است.
 • در تعبیر دیدن ستارگان و شهاب ها در خواب می گویند دلیل شنیدن خبر مرگ به جای او همین است.
 • اگر ببیند ستارگان و شهاب‌ها در نقطه‌ای می‌افتند، نشانه آن است که در آن مکان بلاهایی پیش می‌آید.
 • دیدن ستارگان و شهاب ها در خواب، نشانه یک ازدواج خوب است.
 • در تعبیر دیدن ستارگان و شهاب در جیب، دلیل آن است که بیننده خواب در آینده نزدیک به عظمت می رسد.
 • اگر انسان در خواب ستاره های آبی و شهاب ها را ببیند، نشانه شادی است که بیننده آن را تجربه خواهد کرد.
 • اگر در خواب ستارگان و شهاب ها را ببیند که در حال حرکت هستند، بیانگر آن است که تغییرات زیادی در سطح فیزیکی و اجتماعی رخ خواهد داد.
 • اگر بیننده انتظار چیز خاصی را داشته باشد و ستاره ها و شهاب ها را در خواب ببیند، مژده است که برآورده شدن آرزوی او نزدیک است.
 • اگر بیننده تعبیر خواب قدرت یا اختیار داشته باشد، این نشانه تغییر در امور تجاری است.
 • اگر زن مطلقه ستارگان و شهاب های درخشان ببیند، این نشانه خوشبختی است که در دوره آینده تجربه خواهد کرد.
 • ستارگان و شهاب ها آفریده ی زیبای خداوند هستند، پس دلیل بر تفکر و ایمان برای مردم و دیدن آنها در خواب دلیل بر ستایش است.