تعبیر دیدن طاووس در خواب از نظر قرآن و معبران معروف + با جزییات دقیق

دراین مطلب از سایت باملین تعبیر دیدن طاووس در خواب از دیدگاه قرآن، حضرت یوسف و اما صادق (ع) و دیگر معبران معروف در حوزه تعبیر خواب را آماده کرده ایم. اگر دوست دارید تعبیر دیدن طاووس در خواب را با جزئیات بیشتر بدانید در ادامه مطلب همراه ما باشید.

طاووس از نظر ظاهری یکی از زیباترین پرندگان است و پرنده ای اهلی است و اگر طاووس را در خواب ببینید تعابیر و تعابیر متفاوتی دارد که ما معانی مختلف دیدن طاووس را برای شما شرح می دهیم. در خواب هم برای دختر مجرد و زن متاهل و هم در خواب مرد.

تعبیر دیدن طاووس در خواب زن تنها

 • اگر دختری در خواب طاووسی ببیند، اما از نزدیک شدن به این طاووس بترسد، این دید ممکن است نشان دهنده ترس دختر از چیزی در زندگی اش باشد که باعث ترس و اضطراب می شود.
 • اگر دختری در خواب طاووسی را ببیند که به سمت او می رود، این دیدن نشان دهنده موفقیت در زندگی آن دختر است یا ممکن است نشانه برآورده شدن آرزو باشد.
 • اگر دختری خواب ببیند که به طاووس غذا می دهد، این خواب نشان دهنده تحقق تعبیر خوابهای او در گذشته است.
 • تعبیر خواب طاووس برای زن متاهل در خواب

 • اگر زن متاهلی در خواب طاووس ببیند، این رؤیا بیانگر خیر زیادی است که در آینده نزدیک نصیب این زن خواهد شد.
 • محقق نابلسی می گوید: اگر زنی در خواب طاووسی ببیند و پس از دیدن آن خوشحال شود، این رؤیت بیانگر آن است که این زن در کنار شوهرش زندگی خوشی دارد.
 • اگر زن متاهل ببیند که شوهرش طاووس آورده است، این دید ممکن است نشان دهنده احتمال حامله شدن او به زودی باشد، مخصوصاً اگر دیر به دنیا بیاورد.
 • زنی که فرزند دارد و در خواب طاووس می بیند، این رؤیا بیانگر آن است که انشاءالله در آینده نزدیک با فرزندانش خوشبخت خواهد شد.
 • تعبیر دیدن طاووس در خواب برای مرد و تعبیر آن

 • شخصی که در خواب طاووس می بیند، این خواب بیانگر این است که در آینده ای نزدیک خبرهای خوبی در مورد این شخص خواهد آموخت.
 • بسیاری از تعبیر کنندگان خواب می گویند که دیدن طاووس در خواب مرد نشان دهنده تحقق تعبیر خوابها و جاه طلبی های اوست.
 • اگر شخصی در خواب طاووس ببیند، این خواب بیانگر این است که شرایط این فرد در زندگی او تغییر می کند.
 • بسیاری از تعبیر کنندگان خواب به ما می گویند که دیدن طاووس در خواب مرد نشان دهنده ی وسائل امرار معاش و به دست آوردن پول زیاد است.
 • یک طاووس زیبا در خواب یک مرد ممکن است نمادی از همسر فداکار او باشد.
 • تعبیر نماد طاووس در خواب زن باردار

 • بسیاری از تعبیر کنندگان خواب می گویند که زن حامله ای که در خواب طاووس می بیند، بیانگر زایمان آسانی است که این زن تجربه خواهد کرد.
 • برخی از تعبیر کنندگان خواب معتقدند که طاووس در خواب زن حامله نشان می دهد که او فرزندی را که بخواهد و هر فرزندی که بخواهد به دنیا خواهد آورد.
 • دیدن طاووس در خواب زن حامله بیانگر خوشبختی زیادی است که زن با شوهرش دارد.
 • اگر این زن فرزند دیگری داشت و در خواب طاووسی دید; این دید هماهنگی پسرش با فرزند جدید و عشق شدید او به او را نشان می دهد.
 • تعبیر خواب طاووس در خواب برای مرد جوان

 • جوانی که طاووس را در خواب می بیند و ظاهری زیبا دارد، این برای او مژده است که به ازدواج نزدیک می شود و با دختری زیبا و معروف نامزد می کند و از ازدواج با او خوشبختی می یابد.
 • طاووس در خواب یک مرد جوان نیز نشان دهنده تحقق آتی آرزوها و تعبیر خوابهایی است که این مرد جوان در گذشته به دنبال آن بوده است.
 • اگر مرد جوانی طاووسی را از دور ببیند، اما نتواند به آن نزدیک شود، ممکن است نشانه آن باشد که این جوان به آرزوها و خواسته هایی که می خواهد برآورده نکند.