تعبیر دیدن قبور در خواب از نظر قرآن و معبران معروف + با جزییات دقیق

دراین مطلب از سایت باملین تعبیر دیدن قبور در خواب از دیدگاه قرآن، حضرت یوسف و اما صادق (ع) و دیگر معبران معروف در حوزه تعبیر خواب را آماده کرده ایم. اگر دوست دارید تعبیر دیدن قبور در خواب را با جزئیات بیشتر بدانید در ادامه مطلب همراه ما باشید.

Ние ви предлагаме услугите за тълкуване на сънища и видения ۲۰۲۱ за най-големите коментатори като Ибн Сирин, Ал-Наблиси, Ибн Шахин и Ал-Васими, включително тълкуването на различни символи, както е посочено в книгите на коментаторите.

Тълкуването на виждането на гроб в съня, тълкуването на гроб в съня, тълкуването на гроб в съня, неомъжено момиче, тълкуването на гроб в съня, омъжена жена, тълкуването на гроб в съня, тълкуването на бременна жена, тълкуването на отворен гроб в съня, тълкуването на посещение на гроб в съня, тълкуването на ходене през гроб в съня, тълкуването на гроба на човек в Тълкуване на сънища за наличието на гроб в къща или къща насън, друго тълкуване на символа на гроб, гроб в съня, тълкуване на виждане на гроб насън, тълкуване на виждане да стоиш в пред гроб насън, тълкуването на непознати гробове насън

Съдържание: Виждане на моя гроб, отворен гроб насън за неомъжена жена, за омъжена жена, за Имам Садик, ходене сред гробовете за бременна жена, виждане на гроб у дома, посещение на гробове за жени.

Тълкуването на това да видите гробове насън

 1. Да видите гроб насън е лоша поличба и предупреждение за смърт, идване на бедствия, раздяла и отдалечаване от роднини.
 2. Ако види в съня си гроб на дете, това означава раждане на дете, което, не дай си Боже, ще умре младо.
 3. Ако човек види насън отворен гроб, това означава, че ще изпита голяма тревога и скръб.
 4. Виждането на бял гроб насън представлява загубата на този човек за приятел, което може да бъде смърт или бягство и раздяла.
 5. Да видите гроб с красиви цветя и зеленина е знак за упадък на тревогите и скръбта и началото на нов живот, пълен с благословии.
 6. Ако човек види насън, че отива на гроба на някого, това е знак за загуба на добро и благодат от него или загуба на богатство и намаляване на неговия статус и стойност в обществото.
 7. Ако човек види, че стои на гроб, това означава, че този човек ще се изправи пред изкушение, което може да е в неговата религия, в неговия дом и семейство или в неговото семейство и род.
 8. Виждането на човек, погребан в гроб без смърт, предсказва, че той ще страда от безпокойство или тревога или ще изпадне в неприятности и проблеми.
 9. Сънят на човек, който излиза от гроба, е новината за неговото спасение и излизане от света на тъмнината, бедността, невежеството и болестта.
 10. Който види, че копае гроб, значи ще се ожени за скъперница

Тълкуване на гроба в съня от Набулси

Големият коментатор Абд ал-Гани ал-Наблиси казва в книгата (Парфюм на същества в тълкуването на сънищата): Гроб в съня показва затвор, точно както затворът в съня понякога показва гроб.

Който сънува, че живее в гроб, ще го затворят, а който сънува, че гради гроб, ще построи къща… Говореше се, че видял. който копае гроб с кирка или брадва и ако е ерген, ще се жени.

А този, който види насън, че стои на гроб, той върши грях поради думите на Всемогъщия Бог:

Набулси казва: Който копае гроб в къща без стени, това е къщата на отвъдното, така че ако влезе в нея или живее там, времето му е дошло, нито на живите, нито на мъртвите, защото Бог кого слуша. Завещава и тия в гроба не се чуват“.

В тълкуването се казва още: Който сънува, че копае гроб на покрива на къщата си, животът му ще бъде дълъг и дълъг, а който сънува, че посещава къща и намира в нея гроб. След това собственикът на тази къща е затворен или арестуван.

А що се отнася до дъжда върху гроба насън, той представлява милостта на Всемогъщия Бог, а гробовете също представляват далечни пътувания и отсъствие, тъй като понякога представлява брак с непознати.

И който види насън, че в къщата му има отворен гроб и започне да се погребва или да се погребе, животът му ще бъде благословен и животът му ще бъде дълъг и здравето му ще бъде добро. Стар.

А който види насън, че го погребват в гроб, изкопан в къщата или двора му, ще го сполети голяма беда или беда. Казано е, че който види в къщата си гроб с гравирано името си, ще живее в благоденствие и добро сред семейството и рода си.

А който сънува, че копае гроба на мъртвец, той търси своя път или следва своята традиция и подход, а ако този мъртвец е учен, копаенето на гроб е израз на знание, което ще достигне. Гледач, а ако починалият е богат, изкопаването на гроб показва просперитет и богатство.

В тълкуването на Ибн Сирин и Ал-Наблеси се казва: Който сънува, че копае гроба на Пратеника на Аллах, подновява наученото от неговия суннет. А който сънува, че копае гроба на неверник, престъпник или насилник, ще го хванат в света със забранено богатство.

И който види гроб в къщата си и го разкопае, за да намери в него гниещ труп, изяден от червеи, изпада в покварена или фатална ситуация.

Тълкуването на гроба в съня на неомъжено момиче

 1. Казано е, че да видите гроб насън на неомъжена жена е знак за ограниченост или разочарование в брака и невъзможността да живеете в брак.
 2. Това може да означава, че това момиче ще има неуспешен брак
 3. Сънят на неомъжено момиче означава ходене и ходене между гробовете, което означава загуба на време и пари.

Тълкуването на гроба в съня на омъжена жена

 1. Омъжена жена, която сънува гроб, предсказва нейния развод
 2. Който я види да копае гроб за мъжа си, предупреждава, че ще го напусне
 3. Който я види да погребва мъжа си, значи никога няма да го роди.
 4. Всеки, който види насън отворен гроб, предсказва, че ще се разболее
 5. Която види дете да излиза от гроба, това е добра вест за бременността и ще роди син.

Тълкуването на гроба в съня на бременна жена

 1. Да видите бременна жена в гроб насън е добра поличба, защото показва, че раждането й ще бъде лесно и естествено.
 2. Да видите бременна жена да копае гроб показва идването на добро и препитание
 3. Но погребването на гроба в съня му показва заминаването на тъгата
 4. Да го видите да ходи до гроба е знак за неговата безопасност
 5. Що се отнася до него пред гроба, неговата надежда и желание се сбъдват.
 6. Сънят на бременна жена, която излиза от гроба, предвещава идването на добро и благословия, а влизането й в гроба насън означава началото на живота и нов свят.

Тълкуване на открит гроб насън

 1. Виждането на отворен гроб в съня на мъж представлява бедност, загуба на пари и лош късмет
 2. Сънят на жената за отворен гроб предсказва депресия и появата на нещастия и скърби.
 3. Да видите отворен гроб насън означава покварата на цялото общество и потисничеството, което му е наложено
 4. Може да предупреждава за настъпване на природно бедствие като земетресение, вулкан, наводнение и проливни дъждове или настъпване на война и глад.

Тълкуване на посещение на гробове насън

 1. Ако някой сънува, че посещава гроб, това е знак, че ще се облагодетелства от другите
 2. Ако човек сънува, че посещава гроба на дядо си, това означава, че той живее на този свят.
 3. Посещението на гроба на майката, докато майка й е починала, означава, че тя е в утробата си заради доброто дело, което е извършила през живота си.
 4. Посещението на гроба на брат насън означава, че този човек ще има добра къща и ще има видно място сред хората.
 5. Посещението на гроба на бащата означава, че този човек ще се ожени или ще има син

Тълкуване на ходене сред гробовете насън

 1. Който види себе си да ходи сред гробовете в съня си, това означава, че този човек губи парите, времето и живота си.
 2. Следователно ходенето сред гробовете за този човек е знак за небрежност, лекомислие и похот.
 3. Ходенето сред гробовете насън може да символизира изолацията и живота на този човек без другар или общуването му с хора под неговото социално ниво и това може да означава внезапно заболяване.

Тълкуване на гроба на човек насън

 1. И който види собствения си гроб насън, това е знак за неговата привързаност към светските дела.
 2. Виждането на човек от гроба му може да означава неговата смърт или че ще има труден живот, който може да бъде изживян от болен или беден човек.
 3. Който го види, умира и го погребват, това е вестта за неговото спасение от мъка и скръб.
 4. Що се отнася до това да го видите погребан жив, това представлява провал и лош късмет

Тълкуване на наличието на гроб в къща или къща насън

 1. Виждането на гроб в къщата е знак за самота и тъга, ако този човек е беззащитен.
 2. Ако е женен, има заплаха от смърт на член на семейството, болест или пътуване.
 3. Виждането на гроб у дома е друг знак, защото това може да означава загуба и смърт на любовта между съпрузите
 4. Гробът в къщата е знак за провал и може да е знак за чуване на тъжни новини като смърт или болест на някой в ​​къщата.
 5. Да видите гроб у дома насън е знак за неверие или лекомислие.
 6. Показва съществуването на непокорен син или съпруг, който не изпълнява задълженията си и може да бъде символ на раздяла и развод между двойките.

Този сън може да е често и да се повтаря за някои, а за други може да се случи веднъж в живота, абсолютно тълкуване, което важи за всички.

Гроб в къщата насън показва проблеми и нещастия и може да означава тъга и нещастие, особено ако зрителят се чувства самотен или уплашен.

Който е неженен и види гроб в къщата си, ще се ожени на заточение или след пътуване, а това се отнася и за неженените.

И който види гроб в къщата си и този гроб е на собственика на къщата, гробът тук е знак за лишаване от свобода или нещо неприятно.

Не е добре за собственика на този сън да види отворен гроб в къщата си, ако се приближи до него и разпознае мъртвия, това показва смъртта на някой от неговите познати, роднини или съседи.

И който види гроб в къщата или къщата си и след това влезе в него или живее в него без погребение, това означава изграждане на нова къща или къща. Ако види, че е влязъл в гроба в къщата си, значи вижда, че гробът е затворен, това е бедствие или беда, които сънуващият може да преживее през следващите дни.

Който види в къщата си гроба или погребението на праведен светец и е женен, жена му ще роди праведен син. И всеки, който види гроба на неверник или грешник, или престъпник в къщата си, изпада в грях или грях, който изисква затвор, защото гробът в някои тълкувания предполага затвор.

А който сънува, че гради гроб на жена си или на някой от синовете или дъщерите си, къщата му ще оживее и няма да умре, докато не види това, което е пожелал в живота си, ако бъде построено. Непокътнати, защото разпръснатите гробове показват тревоги, нещастия и скърби.

И който види в дома си светещ гроб или светлини, излъчващи се от него, това е тълкуването на добра вест.

Друга интерпретация на символа на гроба в съня

Тълкуването на съня за гроб е в съня и един от сънищата, които виждаме, но е един от страшните и ужасяващи сънища за всеки, който сънува гроб, се събужда със страх, тревога и напрежение, и на тази основа той се интересува от тълкуването на този сън и сънят за гроб обикновено се отнася до лишаване от свобода, лишаване от свобода и страдание и познаването на подробностите на съня влияе върху значението и тълкуването на съня и затова се интересува. да знаете тълкуването на този сън.

Тълкуване на това да видите гроб насън

В тълкуването на виждането на гроб насън Ибн Сирин каза, че гробът представлява затвор и страдание, но всеки сън с всичките му подробности има знаци и според това човекът, който го вижда насън, спи жив в гроба . и не е мъртъв, това означава, че този човек ще бъде затворен в действителност поради отвратително действие, тъй като за човек, който сънува, че строи или ремонтира гробница, това означава, че този човек е къща, която ще направи. Завършете изграждането му или го върнете в реалността, всъщност това означава, че този човек скоро ще се ожени в действителност.

Тълкуване на стоене пред гроба насън

Ибн Сирин казва: Човек, който сънува, че стои пред гроб и го гледа, без да каже дума, това означава, че този човек е направил голяма грешка в живота си и е извършил грях, който е довел до гняв. Нека Всемогъщият Бог да го благослови, за да преразгледа начина си на живот и да не повтаря грешките си и да се приближи до Всемогъщия Бог, но този, който вижда насън, е построил гроб в обширна и празна област. Това означава, че този човек е близо до смъртта си, но ако види, че е погребан в гроб, който той е направил, това означава, че смъртта му е близо.

Тълкуване на непознати гробове насън

Ибн Сирин казва: Който види насън гробове и те са непознати за него, това показва наличието на лицемерие, но ако гробовете са му известни и техните собственици са известни, това показва истината.

Тълкуване на виждане на гроб насън – YouTube

Науката за тълкуване на сънища в исляма Науката за тълкуване на видения или тълкуване на видения, наричана още, е обединена ислямска правна наука, която има постановления, извлечени основно от Свещения Коран и пророческите хадиси, и не е академично призната и е. Не се преподава в престижни университети и институции. Целта на тази наука е да тълкува сън, който идва от Бог и има значения и тълкувания, които са полезни за индивида или обществото по религиозни и светски въпроси или това, което е известно като истинско или справедливо видение, основано на ислямската вяра и вярата на Ехл ал-Сунна и Джамаат.

Тафсир ал-Рауи в Свещения Коран в сура Юсуф с думите Тауил ал-Хадис, Той каза: И така вашият Господ ще ви научи на тълкуването на хадисите и Неговите благословии са върху вас ْقوب كما عتممها على عبويكك من قبل آبراهيم و يساحق ين ربابك عليم هاكيم, и от видението, дадено в Свещения Коран:

Науката за тълкуване на сънища в исляма започва по времето на пророка на исляма; Както при тълкуването на сънищата и преподаването на правилата за тяхното тълкуване, хадисите са били разказани на сподвижниците от тях и има произведения в хадисите, които показват, че сподвижниците са тълкували сънища.